Kriteria pro hodnoceni

Kriteria pro hodnoceni

Tištěné příspěvky (včetně příspěvků on-linových) a audiovizuální příspěvky budou hodnoceny v samostatných kategoriích, ale budou se na ně vztahovat stejná kritéria. 

Při hodnocení příspěvků se bude posuzovat analytická i emotivní stránka zpracování námětu. 

Téma chudoby a sociálního vyloučení je široké a jednotlivé náměty se budou značně lišit. Pro dosažení cílů kampaně a Evropského roku 2010 jsou však podstatné určité aspekty. Oceněny budou především ty články, které se zaměří nejméně na jeden z následujících aspektů: 

 • analýza systémových příčin chudoby a posouzení možných řešení
 • zobrazení každodenní reality osob, které trpí chudobou a sociálním vyloučením, s důrazem na lidský rozměr
 • příklady osob, které se vymanily z chudoby
 • dokreslení výsledků aktuálních opatření a aktivit vládních nebo veřejných orgánů, občanské společnosti nebo jednotlivců
 • zvyšování povědomí mezi čtenáři a diváky, jejich motivace a ukázka toho, jak se mohou zapojit do hledání řešení

Členové poroty rovněž obdrží pokyny pro hodnocení, které budou vycházet z hlavních kritérií. Na základě těchto kritérií porota zvlášť ocení: 

 • příspěvky, které jsou originální, přinášejí něco nového nebo nahlížejí na věc z neobvyklého úhlu
 • působivé příspěvky, které udrží zájem čtenáře nebo diváka
 • příspěvky, které dodržují etické zásady žurnalistiky
 • příspěvky, které dokládají důkladnou přípravu z hlediska rešerší a práce v terénu
 • příspěvky, které odrážejí problémy z jednoho nebo více z 29 zúčastněných států
 • příspěvky s vysokou kvalitou jazykového zpracování v psaném textu a reportáži (pouze původní jazyková verze) 

Vítězové v každé kategorii (tištěné/on-linové příspěvky a audiovizuální příspěvky) budou vybráni na základě zvoleného námětu v kombinaci s tím, do jaké míry naplňují výše uvedené kritéria.