Mājaslapa

Mājaslapa

Vai tu esi mākslas students/-e?

Vai tu dzīvo Eiropā?

Vai tu vēlies ar mākslu palīdzēt kādam, kas nonācis nabadzībā?

Tad mēs gaidām tieši tevi!

Ja tevi interesē aktuāli sociālie jautājumi, esi dzirdējis/-usi par cīņu pret nabadzību un esi gatavs/-a piedzīvojumam, tad šis projekts ir domāts tieši tev! Piedalies mūsu mākslas kopdarbu projektā fotogrāfijas studiju programmu studentiem un nabadzībā nonākušiem cilvēkiem! Šā Eiropas projekta ietvaros tiks rīkota foto izstāde, kuras tēma ir (NE)REDZAMS. Nenokavē! Jūs varat augšupielādēt failus līdz 15. oktobrim.

Kas tas ir?

Mākslas kopdarbu projekts ir viena no galvenajām aktivitātēm, kas tiks īstenota Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros.

Kāpēc?

Māksla nevar izskaust nabadzību, taču tā var palīdzēt cilvēkiem atgūt cieņu un pārliecību un atkal integrēties sabiedrībā. Dzīve grūtos apstākļos liek cilvēkiem galvenokārt domāt tikai par pamata vajadzību nodrošināšanu, neatstājot vietu kultūras aktivitātēm. Taču, ja cilvēka dzīvē nav vietaskultūrai, viņš tiek izstumts no sabiedrības. Piedaloties mākslas projektos un nodarbojoties ar jaunradi, ir vieglāk integrēties sabiedrībā. Cilvēkam ir raksturīga interese par kultūras aktivitātēm. Tā ir identitāte, kas ļauj cilvēkiem atbrīvoties no kauna, kas var būt viens no atstumtības iemesliem.

Kam tas paredzēts?

Visās dalībvalstīs tiks veidota trīspusēja sadarbība – mākslas students/-e, nabadzībā nonākusi persona un nevalstiska organizācija (NVO). NVO nodrošinās saikni starp studentu un nabadzībā nonākušu cilvēku un organizēs viņu tikšanās. Šajās tikšanās reizēs šie divi cilvēki, tas ir, students un nabadzībā nonākusi persona sadarbosies, uzņemot fotogrāfijas. Tātad šīs fotogrāfijas būs viņu kopdarbs.

Mākslas ekspertu komiteja izvēlēsies apmēram piecdesmit fotogrāfijas, kuras varēs apskatīt izstādē.

Kā?

2010. gada novembra beigās visas fotogrāfijas (kuras atbildīs atlases kritērijiem) varēs apskatīt šajā tīmekļa vietnē un apmēram piecdesmit fotogrāfiju izstādē Briselē. Uz fotogrāfijām būs norādīti abu līdzautoru vārdi. Izvēlēto fotogrāfiju abi autori iegūs atpazīstamību Eiropā un saņems sertifikātu par piedalīšanos šajā projektā, kā arī izstādes katalogu un pastkartes, kas būs noformētas kā šo autoru fotogrāfija.