Начална страница

Начална страница

Студент в областта на изкуството ли сте?

В Европа ли живеете?

Желаете ли произведенията Ви да достигнат до бедните хора?

Тогава се нуждаем от Вас!

Ако се интересувате от актуалните социални проблеми, ако сте запознат с борбата срещу бедността и сте готов за приключения сред хората, този проект е за Вас! Включете се в нашия Проект „Партньори в изкуството” за студенти по фотография и хора, живеещи в бедност! Темата на този европейски проект, включващ фотографска изложба, е (НЕ)ВИДИМ. Не се бавете! Можете да качите файловете си онлайн до 15 октомври.

За какво става въпрос?

„Проектът за партньори в изкуството” е една от основните дейности през Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Защо се организира?

Изкуството не може да унищожи бедността, но може да възвърне достойнството и увереността на хората в собствените им сили. То може да помогне за възстановяване на обществените връзки. Когато хората живеят при несигурни обстоятелства, те се съсредоточават върху основните си нужди. Не им остава възможност за културен живот. Когато обаче човек е изолиран от културата, той остава в периферията на обществото. Творчеството, участието на такива хора в артистичен проект може да им възвърне чувството за принадлежност към обществото. Културната дейност осмисля човешкия живот без да свежда хората до елементарни социални субекти. Тя придава идентичност, позволява да се преодолее срамът, който е извор на изолация.

За кого е този проект?

Трио – студент по изкуство, човек, живеещ в бедност, и НПО (неправителствена организация) – ще се оформи във всяка държава-членка. НПО - партньорите ще са своеобразна връзка между студентите и бедните хора, като подпомагат първоначалните контакти и комуникацията по-нататък. След това двойка- студентът и бедният човек, ще застанат заедно зад фотоапарата, за да снимат. Така фотографиите ще бъдат действително съвместни.

Художественa комисия ще избере около петдесет снимки, които ще бъдат изложени.

Как да участвате?

Всички снимки (удовлетворяващи критериите на селекция) ще могат да се видят на този сайт, както и на изложба от около петдесет фотографии в Брюксел в края на ноември 2010г. Всички снимки ще бъдат подписани и от двамата партньори. Ако една снимка бъде избрана, двамата и автори ще добият популярност на европейско ниво и ще получат сертификат за участие, каталога на изложбата и картички, отпечатани с фотографията.