Ambassadörer för Europaåret

Katarína Klamková

Katarína Klamková

Czech Republic

Profession: Director of IQ Roma Servis, o.s.

Narodila jsem se s mnoha výhodami, dostalo se mi mnoha schopností, příležitostí a podpory. Vyrostla jsem ve velmi dobrých rodinných podmínkách s křesťanskými konzervativně-pravicovými principy. Rodiče mě učili osobní odpovědnosti, pracovitosti a odvaze, orientovali mě na vzdělávací a ekonomický úspěch i na boj s vlastním egocentrismem a vůlí. Přesto je pro mě každý den velkým bojem samé se sebou, který upřímně velmi často nezvládám. Právě proto chápu vnitřní i vnější „boje“, pády a slabiny lidí, kteří navíc ani moje možnosti a schopnosti nemají. Můj potenciál, aspoň tak to já vnímám, mě proto mnohem víc osobně zavazuje nežít život zahleděný jen do vlastních potřeb a snů, ale svým osobním zájmem a konkrétní aktivitou smysluplně přispět těm, kteří takové štěstí a obdarování nemají, nejsou jako já, a zároveň nejsem s nimi v osobních vazbách.

Odpovědnost v neziskové organizaci IQ Roma servis, ve které pracuji na manažerské pozici již 7. rok, mi naložila moře dilemat a výzev, díky kterým dál rostu a zraju. Nejen my v IQ Roma servis, ale i další naši partneři - NNO a sítě NNO (EAPN ČR, Člověk v tísni, SKOK ad.) jsme se již od prvního okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že takovýto rok bude vyhlášen, rozhodli aktivně přispět k jeho poselství a cílům na národní úrovni. Zavazují nás k tomu principy, vize a poslání našich organizací.

Být ambasadorkou je pro mě jednou z forem aktivního projevení tohoto odhodlání v praxi.

Mým cílem pro tento Evropský rok je, aby nezůstal jen na povrchu povinné mediální prezentace a hry pro EU. Aby spojil a sjednotil aktivní, oslovil neoslovené, lhostejné až zarputilé – šel nad hranice individuálních zájmů. Aby politikům a lidem jakkoli zodpovědným (tj. většině z nás) prohloubil zájem a porozumění tak složitému tématu, jakým je nazírání na problém chudoby a sociálního vyloučení, natož na cesty jejich překonávání a řešení. Také aby zvýšil citlivost a moudrost názorů, aktivit a konkrétních rozhodnutí ve prospěch všech, nejen těch určitým způsobem významných, a tím obohatil cestu i morální kredit a vizi naší země.

V praxi v rámci partnerství NAPSI spolu! (IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, EAPN ČR, Socioklub ad. NNO) budeme v průběhu roku usilovat o šíření tohoto poselství, o zvýšení významu a o celkové zkvalitnění obsahu „více SMART Národního akčního plánu sociální inkluze“, včetně prohloubení participace - širšího zapojení občanů, NNO a samotných lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením v rámci procesu jeho přípravy a hodnocení.

"Everybody is missing something. Problems of individuals do not merit disregard and unconcern"