Ambassadors of the European Year

Lena Holm

Lena Holm

Sweden

Har i mer än trettio år arbetat med organisationsutveckling, varumärkesstrategi och marknadskommunikation. Uppdragen har genomförts inom kommunala bostadsföretag, kommuner, statliga verk, företag och organisationer. Den röda tråden har varit i alla uppdrag att verka för det som är gott och utvecklande för människor. Sedan 1997 anställd som generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Under denna tid har Majblommans insamling liksom bidrag till barn fyrdubblats, människors kunskap om verksamheten har ökat, samhörigheten i organisationen utvecklats, lokala nätverk på 700 orter har stärkts och Majblommans unika kunskap om barns villkor i Sverige har kommunicerats till politiker och andra beslutsfattare vilket har skapat bättre villkor för barn som lever i en fattig familj i Sverige.

Lena is a known spokesperson for the rights of children. The organisation she represents, Majblomman, is one of Sweden’s oldest and most well renowned organisations and serves an important and humanitarian purpose.

Associated links