Ambassadors of the European Year

Franci Rogač

Franci Rogač

Slovenia

Franci Rogač ima osebno izkušnjo z revščino in zato so njegovi napori usmerjeni predvsem v zmanjšanje socialne izključenosti mladih iz socialno ogroženih družin. Je človek akcije, a obenem človek besed, saj je tudi pravljičar. Na spletni strani www.pravljice.com se lahko bolje seznanite z njegovim delom, ki otrokom odpira nova obzorja, tudi o strpnosti in prijetnem sobivanju.

I have a personal experience of poverty and this is one of the reasons why I want to contribute to the EY2010.