Ambasciatori dell'Anno europeo

Anton Srholec

Anton Srholec

Slovakia

Knaz a obciansky aktivista Anton Srholec sa narodil v roku 1929. Po štúdiu na skalickom gymnáziu vstúpil v roku 1946 do saleziánskej spolocnosti. Režim po roku 1948 náboženským spolocnostiam neprial a mladému Antonovi Srholcovi neumožnil študovat teológiu. Po nevydarenom úteku z Ceskoslovenska sa dostal za mreže, kde si odsedel desat rokov. Pocas Pražskej jari v roku 1969 dostal povolenie íst do Talianska, kde si dokoncil vzdelanie a pápež Pavol VI. ho v roku 1970 vysvätil za knaza. V tažkých casoch sa však rozhodol vrátit sa domov a aj ked nemohol pracovat ako knaz, zamestnal sa ako kostolník. Neskôr dostal povolenie kázat. Ovplyvnil tisíce mladých ludí, za co sa casto dostával do konfliktu s vládnou mocou. V roku 1985 mu odobrali súhlas s úcinkovaním v cirkevnej správe. Posledné štyri roky pred dôchodkom pracoval ako robotník. Je cinný v Slovenskom helsinskom výbore pre práva menšín v slovenskej sekcii Spolocnosti pre Vedu a Umenie. Venuje sa publicistike. Je držitelom celého radu cestných doktorátov a vysokých vyznamenaní. Od roku 1992 sa venuje bezdomovcom, pre ktorých zriadil domov RESOTY v Podunajských Biskupiciach. K Antonovi Srholcovi sa stále hlásia i tí, ktorí sú na okraji v spolocnosti, v cirkvi, alebo inakšie postihnutí obcania.

Mr. Anton Srholec is a priest, public activist and very respected personality with many activities temathically related to EY2010.

Associated links