Europos metų ambasadoriai

Vladimír Sendrei

Vladimír Sendrei

Slovakia

Vladimír Sendrei, 46 rocný komunitný pracovník, aktivista a hudobník pôsobí v Kokave nad Rimavicou. Od roku 1997 pracuje s rómskou komunitou. V rámci svojej práce realizuje množstvo programov na zlepšenie života Rómov na Slovensku. Je pre nich osobnostou, snaží sa presadzovat ich záujmy a zároven bojovat proti chudobe, sociálnemu vylúceniu a proti prejavom rasizmu a predsudkom.

Vladimir Sendrei is a community worker, activist and musican and is active in several NGOs. His activities are focused on improving the quality of life of the Roma community.

Associated links