Ambassadors of the European Year

Janette Maziniová

Janette Maziniová

Slovakia

Janette Maziniová sa narodila v roku 1973 v Trencíne. Vyštudovala sociálnu prácu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po maturite pracovala ako poistná poradkyna, robotnícka, asistentka ucitela na základnej škole a manažérka pre vzdelávanie na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Aktuálne je zamestnaná ako manažérka pre vzdelávacie projekty v brati-slavskej Iuvente – Slovenský inštitút mládeže. Medzi jej záluby patrí cítanie a spev. Publikuje aj na blogu SME, bola nominovaná na Novinársku cenu za rok 2008 v kategórii Najlepší clánok publikovaný na blogu. V roku 2009 sa stala vítazkou národ-ného kola novinárskej sútaže projektu “Za rozmanitost, proti diskriminácii.” Žije striedavo v Bratislave a v Novom Meste nad Váhom.

Janette Maziniová works as a project manager for educational projects. She is an activist and author.

Associated links