Ambassadors of the European Year

Martin Muransky

Martin Muransky

Slovakia

Martin sa v súčasnosti venuje dvom hlavným oblastiam. Ako vysokoškolský pedagóg a vedec sa venuje akademickej činnosti so zameraním na etiku a politickú filozofiu. Zároveň pracuje ako projektový manažér v mimovládnej organizácii Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave, kde je zodpovedný za Európske sociálne modely a aktivity súvisiace s Anti-poverty network na Slovensku. V minulosti pôsobil aj ako šéfredaktor kultúrno-politického týždenníka Slovo.