Velvyslanci Evropského roku

Ľubica Chlpíková

Ľubica Chlpíková

Slovakia

Rodenú Bratislavcanku Lubicú Chlpíkovú, momen-tálne žijúcu v Cíferi mnohí ludia poznajú ako predajkynu Nota Bene. Okrem toho prešla pocas svojho života rôznymi zamestnaniami. Dnes je podnikatelkou a venuje sa svojmu salónu na strihanie psov. Ako slobodná matka, starajúca sa o svoje dve deti chce, aby sa ludia na Slovensku dozvedeli o chudobe a sociálnom vylúcení a možnostiach riešenia týchto situácií.

Lubica Chlpíková is a single mother. She also has experiences with poverty.