Ambassadors of the European Year

Sebastian Szydlik

Sebastian Szydlik

Poland

Sebastian Szydlik od ponad dziesieciu lat udziela sie spolecznie dzialajac na rzecz poprawy warunków zycia osób zagrozonych ubóstwem i wykluczeniem spolecznym. Z jego inicjatywy powstalo kilka organizacji pozarzadowych zajmujacych sie pomoca potrzebujacym m.in. Stowarzyszenie Nadzieja. Jest znanym ostrowskim spolec-znikiem, który doprowadzil do powstania stolówki dla potrzebujacych, biura informacji obywatelskiej, punktu dystrybucji zywnosci i darów rzeczowych oraz wielu alternaty-wnych form spedzania wolnego czasu przez dzieci i mlodziez. Sebastian Szydlik bierze równiez udzial przy wspólorganizacji koncertów charytatywnych z których dochód przekazywany jest na rzecz osób ciezko chorych. Organizuje wsparcie dla domów dziecka oraz osób niepelnosprawnych. Z jego inicjatywy prowadzone jest wiele kampanii informacyjno-edukacyjnych majacych na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na wazne problemy.

Sebastian Szydlik is a social worker, he is the organiser for a canteen for poor persons, as well as charity concerts and supporter of children’s houses.

Associated links