Euroopa aasta saadikud

ks. Stanisław Słowik

ks. Stanisław Słowik

Poland

Ksiądz Stanisław Słowik jest od 20 lat prezesem Kieleckiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Od 1998 roku ks. Słowik pełni funkcję zastępcy prezesa Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. W 2004 był współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Organizacji Zatrudnienia Socjalnego, od tego czasu sprawuje funkcję wiceprezesa związku. Przez trzy kadencje był Członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na codzień zajmuje się organizacją pracy Caritas Diecezji Kieleckiej, w której skład wchodzą 54 placówki udzielające pomocy ludziom bezdomnym, niepełnosprawnym dzieciom oraz innym osobom potrzebującym medycznego bądź socjalnego wsparcia. Dodatkowo ks. Słowik odpowiada za organizację sieci Klubów Integracji Społecznej w Województwie Świętokrzyskim oraz Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

ks. Stanisław Słowik is a priest and organiser of Caritas of Kielce Dio-cese.