Ambassadors of the European Year

Lidia Lewandowska

Lidia Lewandowska

Poland

Lidia Lewandowska jest mamą 30 letniego syna z Zespołem Downa. Jej codzienną troską jest zapewnienie synowi dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji społecznej.

Bardzo aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, obecnie jako członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka” pomaga z wielkim zaangażowaniem pisać i realizować wnioski edukacyjne, integracyjne, a nawet wymiany międzynarodowe. Od stycznia tego roku pomaga w realizacji półrocznego projektu włączającego seniorów z powiatu dzierżoniowskiego do społeczności informatycznej. Główny cel projektu, którego jest autorką to integracja międzypokoleniowa promująca ideę wolontariatu. Ponadto, wraz z młodzieżą z Hiszpanii i powiatu kutnowskiego, drogą internetową przygotowuje projekt, którego głównym celem będzie integracja młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne ze względów: niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej, ubóstwa oraz zamieszkania na wsi i w małych miastach.

„Wyrażenie zgody na bycie ambasadorem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym jest dla mnie zobowiązaniem do głośnego mówienia o tym, że bez odpowiedniego wsparcia niepełnosprawni nie będą uczestniczyć w życiu społeczeństwa i ich wykluczenie będzie się pogłębiać. Chcę być ambasadorem osób z niepełnosprawnością, wykluczonych z powodu braku środków finansowych na re-habilitację społeczną i godne życie.”

Lidia Lewandowska is taking care of her 30 year old son, who is disabled (Downs syndrome and other diseases) and lives from the social pension. She bravely tries to provide her son with medical and social rehabilitation. She is very active in NGOs, and is currently a member of the Association for Children and Young People “Near the child ".