Ambassadors of the European Year

Tereliza Braun

Tereliza Braun

Poland

Tereliza Braun jest czlonkiem Ruchu ATD Czwarty Swiat. Dzieki jej staraniom Ruch ATD rozpoczal dzialalnosc w Polsce. W 2009 roku, za swoja dlugoletnia dzialalnosc
na rzecz ludzi wykluczonych (ubogich rodzin, bezdomnych, wiezniów), zostala uhonorowana przez wladze samorzadowe tytulem Swietokrzyskiego Aniola Dobroci.

„Prawdziwym celem nie moze byc „polepszenie” sytuacji biednych (ale oczywiscie nie mozna zaniechac konkretnych, doraznych dzialan) a stworzenie swiatowej spolecz-nosci ludzi wolnych i solidarnych. Tak jak znikl podzial na wolnych i niewolników, tak musi zniknac podzial na „opiekunów” i „podopiecznych”. Kazdy czlowiek ma zarówno prawo jak i obowiazek uczestniczenia w budowaniu ludzkiej wspólnoty i musi miec warunki, by to robic”.

„Ten rok winien doprowadzic do lepszego poznania i zrozumienia tych, którzy dzis buduja aktywne zycie spoleczne: polityków, ekonomistów, urzedników i tych, którzy zyja gdzies w cieniu, „na marginesie”, „wykluczonych”, do zmiany prawa i przepisów, które czesto w sposób krzywdzacyi bezsensowny, uniemozliwiaja w praktyce prze-chodzenie z „marginesu” do normalnego zycia oraz zlikwidowanie ponizajacego trak-towania ludzi biednych jako „gorszych”.

Tereliza Braun is a senior citizen. She has been committed to helping  excluded people (poor families, homeless, prisoners) for 15 years

Associated links