Ambassadors of the European Year

Trinko Keen

Trinko Keen

Netherlands

English text

Trinko Keen is de meest succesvolle tafeltennisser uit de Nederlandse geschiedenis. Trinko komt uit een echte tafeltennisfamilie. Zijn eerste ballen sloeg hij op zijn zevende. Tien jaar later werd hij professional. Hij nam deel aan drie Olympische Spelen, zeven top-12 toernooien en haalde prijzen op de Pro-tour toernooien waar hij meerdere medailles behaalde. Daarnaast speelde hij ruim 15 jaar in de Duitse competitie, die als de sterkste competitie in de wereld geldt.

Trinko Keen is sinds twee jaar algemeen directeur van het jeugdsportfonds Nederland waar hij zich inzet voor kinderen van ouders die zich de contributie van een sportclub niet kunnen veroorloven. Trinko Keen zorgt ervoor dat deze kinderen toch kunnen sporten. Over armoede en sociale uitsluiting zegt Trinko het volgende :

“Er zijn gezinnen waar niet genoeg geld is om clubcontributie te kunnen betalen. De participatie bij sportverenigingen van kinderen van ouders met een inkomen rond het sociaal minimum is laag. Daar moeten we echt wat aan doen. Want  sporten is gezond, creëert zelfvertrouwen en eigenwaarde, leert kinderen doelen stellen, door-breekt het isolement en stimuleert de sociale integratie. De sportvereniging is een sociale omgeving waarin kinderen onderdeel zijn van een groep en zo veel andere kinderen leren kennen. Ik kom zelf uit een sociale vereniging. Ik heb daar goed leren tafeltennissen en ben later professional geworden. Nog belangrijker voor mij was de vriendenkring die ik binnen de vereniging had. Nog ieder jaar houden we een reünie.”

 

Trinko Keen is the most successful table tennis player in Dutch history. Trinko comes from a real tennis family. He participated in three Olympic Games, seven top-12 tournaments and got prizes on the Pro Tour tournaments. In addition, he played for more than 15 years in the German league, the strongest league in the world.