Ambasadorzy Europejskiego Roku

Ruud Lubbers

Ruud Lubbers

Netherlands

English text

Ruud Lubbers was van 11 mei 1973 tot 19 december 1977 minister van Economische Zaken in het Kabinet-Den Uyl. In 1977 werd Lubbers, premier. Na zijn premierschap was Lubbers vanaf voorjaar 1995 tot eind 2000 voor twee dagen per week hoogleraar Globalisering aan de Universiteit van. Daarna is Ruud Lubbers hoge VN Commissaris voor de vluchtelingen geweest, heeft hij eredoctoraten ontvangen, en richtte hij zich op duurzaamheid.

Nu is hij ambassadeur van het European year 2010 tegen armoede en sociale uitslui-ting waarover hij het volgende zegt: “Armoede betekent meer dan geldgebrek. Het stelt mensen op achterstand, en vaak in een beklemmende houdgreep. Dat gaat ons aan. Wereldwijd en om de hoek. Als ambassadeur van het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting wil ik waar mogelijk samenwerking stimuleren. Armoede kent in Nederland andere vormen dan in Afrika of Azie. Maar ook in onze samenleving verdient iedereen kansen. Armoede mag die kansen niet in de weg staan. Kinderen moeten zoveel mogelijk kind kunnen zijn om zich vervolgens zo goed mogelijk te ontwikkelen. Als UAF-voorzitter stel ik dat ook vluchtelingen een kans verdienen op studie en werk. Armoedebestrijding kent een wereldwijde prioriteit, maar armoede wordt het meest effectief bestreden door lokaal de handen ineen te slaan. Op die manier zorgen wij voor verandering die een wereld van verschil kan maken voor de menselijke beschaving.”

 

Ruud Lubbers was from 1973 to 19 December 1977 minister of Economic Affairs in the cabinet Den Uyl. In 1977 Lubbers became prime minister. Years later, Ruud Lubbers became United Nations High Commissioner for Refugees, he received honorary doctorates, and he focused on sustainability.