Ambassadors of the European Year

Myra Koomen

Myra Koomen

Netherlands

English

De functie van ambassadeur van het European Year 2010 tegen armoede en sociale uitsluiting sluit naadloos aan op het werkterrein van Myra Koomen. Armoedebestrij-ding is dan ook een onderwerp dat voor haar absolute prioriteit heeft: “Armoede gaat veel verder dan het hebben van financiële problemen. Het betekent vaak dat mensen niet mee kunnen doen. Dit is iets dat in deze tijd eigenlijk niet meer zou mogen voor-komen.” Een andere ‘focus’ is volgens Koomen dan ook nodig bij het bestrijden van armoede. “Ik ben ervan overtuigd dat armoede het best aangepakt kan worden door mensen perspectief te bieden door ze te laten participeren in onze samenleving. Het liefst beginnend dichtbij huis in de wijk of buurt in de vorm van vrijwilligerswerk of buurtdiensten. Bij het signaleren van armoede is het dan ook belangrijk om verder te kijken dan alleen de financiële problemen. Samenwerken aan structurele oplossingen die leiden tot participatie en betaald werk zijn veel effectiever."

 

Myra Koomen is a Dutch politician. From July 2002 to June 2006 she was a Member of Parliament for the Christian Democrats. During that time she served, among other things, as party spokesman for Income and Debt Policy. Since 2006 she has been the Alderman for Work & Income in the city of Enschede. The issue of social participation and poverty reduction falls within her remit. Myra initiated a series of successful ‘soli-darity conferences’, which were held in Enschede. These centre on building partnerships between a wide variety of social and religious organizations to combat poverty and generate new ideas and opportunities.