Ambassadors of the European Year

Maarten van Eekelen

Maarten van Eekelen

Netherlands

English

Maarten van Eekelen is geboren op 14 augustus 1941 in Halsteren (inmiddels gemeente Bergen op Zoom). Vanaf 1975 is hij lid van een politieke partij, de Werknemerspartij. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 ging die partij samen met Gemeentebelangen uit Bergen op Zoom, en ging toen verder onder de naam GBWP (GemeenteBelangen WerknemersPartij).

In mei 2006 werd Maarten van Eekelen wethouder in de gemeente Bergen op Zoom. Hij heeft onder andere Sociale Zaken in zijn portefeuille. In 2010 werd GBWP mede de grootste partij in Bergen op Zoom en mocht Van Eekelen aan een nieuwe wethoudersperiode beginnen.

Maarten van Eekelen groeide met 3 zussen en 3 broers op in het dorpje Lepelstraat. Met de laatste gemeentelijke herindeling is dit dorp onder de gemeente Bergen op Zoom komen te vallen. Het gezin Van Eekelen was een typisch arbeidersgezin. Zodra hij de leeftijd van 16 jaar bereikte werd hij door zijn ouders lid gemaakt van de vakbond. Zijn verdere leven is hij ook lid gebleven.
Van Eekelen is het best te beschouwen als een self-made man. Na zijn opleiding in de procestechniek heeft hij een reeks vervolgopleidingen gedaan en zat tenslotte in het logistieke management van Akzo-Nobel Resins.

Werken met mensen staat centraal in de visie van Van Eekelen. Zijn werk in de ondernemingsraad van Akzo en het feit dat hij 15 jaar lang afdelingsvoorzitter was van de FNV Halsteren/Lepelstraat zijn getuigen van zijn sociale achtergrond. “Een ieder maakt deel uit van de samenleving en hoort hieraan deel te nemen. Niemand hoeft aan de kant te staan. Als er belemmeringen zijn, moeten die worden weggenomen. Armoede is zo’n belemmering en gaat niet zelden van ouder op kind doordat vanuit de inkomenssituatie van het gezin waarin deze kinderen opgroeien, niet kan worden deelgenomen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten”.

Als portefeuillehouder Sociale Zaken heeft hij zich ingezet voor een solide armoedebeleid om zo sociale uitsluiting te verminderen en het liefst te voorkomen. Daarbij moet gedacht worden aan een bijdrageregeling voor sociaal-culturele activiteiten en specifiek voor kinderen een forse donatie aan de Stichting Leergeld om deze kinderen in staat te stellen deel te nemen aan een schoolkamp of excursie, een sport of hobby uit te oefenen, dan wel aan kunstzinnige vorming deel te nemen: “immers onze jeugd is onze toekomst”. 

 

Maarten van Eekelen was born on 14 August 1941 in the village of Halsteren (now part of the municipal of Bergen op Zoom). In 1975 he became a member of the political party, 'de Werknemerspartij'. After the re-planning of local governments in 1997, 'de Werknemerspartij' merged with 'Gemeentebelangen' in Bergen op Zoom into the GBWP (GemeenteBelangen WerknemersPartij). In May 2006 Maarten van Eekelen became municipal councillor of Bergen op Zoom with Social Affairs as part of his portfolio. In 2010 the GBWP won the municipal elections and van Eekelen started his second term of office.