Ambassadors of the European Year

Harrie Postma

Harrie Postma

Netherlands

English

Harrie Postma werd op 24 december 1952 in Rijswijk geboren. Na de MULO, Middelbare Detailhandelsschool werkte hij tot 1984 o.a. bij Albert Heijn en daarna op een beleidsafdeling van de Centrale Directie van de PTT. In 1984 veranderde hij van werksoort met als inzet een baan als hulpverlener. In 1985 behaalde hij zijn HBO-diploma maatschappelijk werk en in 1989 de VO richting groepsmaatschappelijk werk.

Hij werkte o.a. in de kinderpsychiatrie, op een Boddaert Centrum en bij het Bureau Jeugdzorg in verschillende functies. Voordat hij het idee van het Jeugdsportfonds ontwikkelde en als founder hiervoor werkzaam werd, werkte hij als fondswerver bij het Bureau Jeugdzorg in Amsterdam.

Affiniteit met kinderen en jongeren in een achterstandssituatie heeft hij van jongs af aan gehad. Jaren was hij bestuurslid van een Jongeren Sociëteit met inzet om ook randgroepjongeren een leuke avond te bezorgen. Uitgangspunt van zijn betrokkenheid bij kinderen in een achterstandssituatie is zijn stelling dat meedoen en het benutten van talenten voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Gelijke kansen om je talenten te benutten en ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. En dan mag het niet uitmaken of je groen, geel op paars,  arm of rijk bent. Harrie Postma is de initiatiefnemer en bedenker van het in november te verschijnen boek met de titel Kansarm Kansrijk. Het Handboek geldzaken voor financiële hulpverlening dat met medewerking van Stimulansz werd samengesteld geeft een prima overzicht in de mogelijkheden die professionals geboden worden om een bijdrage te leveren aan het vergroten van participatiekansen van kinderen, jongeren en volwassen in een financiële achterstandssituatie.

It’s simple; when you get a chance to participate, you will integrate. No matter if you are black or white, red or purple, rich or poor. Only if you are a member of the community you can contribute to the community.