Ambassadors of the European Year

Cees Meeuwis

Cees Meeuwis

Netherlands

English

Cees Meeuwis is 45 jaar, woonachtig in Breda, gehuwd en heeft vijf kinderen. Sinds april 2010 is hij wethouder van Breda. De heer Meeuwis was eerder werkzaam in de telecomsector, onder meer als president-directeur van Enertel. De heer Meeuwis was van 2002 tot 2009 voorzitter van de VVD afdeling Breda. De drie jaar ervoor was hij fractievoorzitter in de raad, waarin hij vier jaar zitting had als gemeenteraadslid. Van 1 september 2009 tot 17 juni 2010 was hij Tweede Kamerlid van de VVD. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met luchtvaartbeleid, arbeidsomstandigheden, fraude in de sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid/ontslagrecht en het armoedebeleid.
Nu is hij wethouder Werk en Ondernemen en heeft in zijn portefeuille onder andere economische en sociale zaken en arbeidsmarktbeleid.

" Eén van de uitgangspunten in ons coalitieakkoord is om iedereen op wat voor ma-nier deel laten nemen aan de maatschappij. Dat lukt niet altijd in je eentje, daar heb je soms hulp bij nodig. Van organisaties in de stad, maar ook van mij, als vertegenwoordiger van de gemeente. Ik wil me inzetten als wethouder om de regelingen die er zijn in stand te houden voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Daar wil ik behoedzaam mee omgaan. Mijn rol als armoede-ambassadeur is er vooral op gericht om de armoedeproblematiek op bestuurlijk niveau te agenderen en tijdens werkbezoeken ideeën te verzamelen en uitvoering daarvan te stimuleren. Lokaal wil ik dat vooral doen door meer organisaties te laten samenwerken. Want om onze gezamenlijke doelen te bereiken heb je niet altijd geld nodig. We kunnen dingen slimmer doen, zeker nu we in een tijd leven dat we meer moeten doen met minder. Als we het Bredase armoedebeleid op peil willen houden, moeten we zorgen dat we activiteiten bundelen daar waar kan. Daar wil ik me graag voor inzetten. Als wethouder en speciaal dit jaar als ambassadeur van het Europees Jaar van de Armoede."

 

Cees Meeuwis is alderman of Breda since April 2010. Mr. Meeuwis had previously worked in the telecom sector, as CEO of Enertel. He was chairman of the VVD De-partment in Breda from 2002 to 2009. Three years before that he was leader of the council. From September 1st 2009 till June 17th 2010 he was member of parliament for the VVD. In the parliament he was involved in aviation policy, working conditions, so-cial security fraud, labor / dismissal and poverty. Now he's alderman for Work and Enterprise and is responsible for economic and social affairs and labour.