Ambassadors of the European Year

Charles Mifsud

Charles Mifsud

Malta

Charlie Mifsud twieled fit-13 ta’ Mejju 1962 fil-Birgu, Malta. Jaħdem f’Għaqda Mhux Governattiva; il-Fondazzjoni Suret il-Bniedem. Ilu jaħdem fis-settur tal-kura soċjali għal dawn l-aħħar 23 sena u akkwista Diploma fil-Kriminoloġija.

Matul is-snin, hu kellu l-opportunità li jaħdem f’oqsma differenti tal-kura soċjali li jinkludu l-kriminalità, il-vizzju tad-droga, is-saħħa mentali u l-problema tan-nies bla dar, li jgħixu fit-toroq. Dawn il-fatturi kollha jistgħu jwasslu għall-faqar.

F’Malta, il-problema tan-nies bla dar hi moħbija, minkejja li hu magħruf sewwa li din hi tip ta’ faqar assolut.

Mifsud jemmen li s-Sena Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali hi opportunita mill-aqwa biex tkun indirizzata din il-problema tan-nies bla dar f’Malta u biex naqsmu l-ideat tagħna ma’ pajjiżi oħra tal-UE.

  • ‘Il-problema tan-nies bla dar ħafna drabi hi marbuta primarjament man-nuqqas ta’ akkomodazzjoni. Madankollu, ħafna drabi n-nuqqas ta’ akkomodazzjoni mhux l-uniku fattur li jwassal għal din il-problema.’ Calterone Williams (2003)
  • ‘Qabel ma tispiċċa bla dar, persuna tgħaddi minn diversi stadji f’ħajjitha li eventwalment iwassluha għall-aħħar sitwazzjoni li tisfa’ bla dar.’ Calterone Williams (2003)

Mr Mifsud has over 10 years work experience with homeless persons which includes the management of a therapeutic home for the homeless; Dar Patri Leopoldo (a place where the individual is helped to deal with his unique problems and not just provided with a shelter).