Ambassadors of the European Year

Mr George Busuttil

Mr George Busuttil

Malta

George Busuttil twieled fit-18 ta’ Lulju 1949 f’Bormla, Malta. Wara li temm l-edukazzjoni sekondarja kien impjegat fl-industrija tal-istampar fejn qatta’ jaħdem il-kumplament ta’ ħajtu. Hu miżżewweġ u għandu tlitt itfal u erba’ neputijiet.

Fl-1980 ingħaqad bħala voluntier ma’ Caritas Malta fejn mexxa taqsima jaġdem ma’ familji bi problemi soċjali kif ukoll ma’ ġenituri waħedhom. Irrappreżenta lill-Caritas fil-Kumitat tal-Community Chest Fund u fil-Kummissjoni Djoċesana Familja. Wara ħmistax-il sena telaq mill-Caritas biex jaħdem mal-fondazzjoni li kienet għadha kemm twaqqfet, Mid-Dlam għad-Dawl (MDD). Hawn inħatar Segretarju u aktar tard Segretarju Ġenerali, kariga li għadu fiha. Irrappreżenta lill-MDD f’diversi konferenzi barra minn Malta u għamel parti mit-tim tal-MDD fi proġett tal-UE, immexxi minn London Probation, bl-isem “Innaqqsu l-Kriminalità ta’ Mibegħda fl-Ewropa”.

General Secretary of Mid-Dlam ghad-Dawl Foundation (MDD)

Associated link