Ambassadors of the European Year

Dr. Houssam Abou Merhi

Dr. Houssam Abou Merhi

Latvia

Hosams Abu Meri ir beidzis Latvijas Medicīnas akadēmiju, 2004. gadā ieguvis ārsta speciālista diploma gastroenteroloģijā. Šobrīd praktizē vairākās veselības iestādēs kā endoskopists – gastroenterologs, kā arī ir SIA Intramed Imaging valdes loceklis. Hosams ir arī Arābu Kultūras centra vadītājs Latvijā un kļuvis par labu piemēru tam, kā citas tautības pārstāvis spēj veiksmīgi integrēties vietējā sabiedrībā un kultūrā.

Hosams Abu Meri: “Ņemot vērā, ka pēdējā laikā saistībā ar vispasaules ekonomisko krīzi paaugstinās nabadzības līmenis Latvijā un Eiropā, arvien vairāk cilvēku kļūst bezpalīdzīgi cīņā par izdzīvošanu, un es kā ārsts, ikdienā saskaroties ar šo problēmu, uzskatu, ka mans pienākums ir piedalīties ikvienā „Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2010” rīkotajā pasākumā, lai jebkurā veidā palīdzētu mazināt šo aktuālo problēmu.

Uzskatu, ka šogad nepieciešams organizēt pēc iespējas vairāk publisku pasākumu, pievēršot visas sabiedrības uzmanību, ar mērķi veicināt iedzīvotāju līdzdalību problēmas risināšanā (finansiālu palīdzību, morālu atbalstu, dažāda veida kampaņām un akcijām). Ir nepieciešams pieaicināt profesionālus ekspertus no dažādām iestādēm, kas palīdzētu izglītot iedzīvotājus, kā vieglāk un efektīvāk pārvarēt finansiālās problēmas, neieslīgstot depresijā. Ļoti svarīgi ir veicināt sabiedrības toleranci pret nabadzīgākiem cilvēkiem un kopīgiem spēkiem dot kādu vērtīgu artavu iedzīvotājiem, kuriem tā šobrīd ir visvairāk nepieciešama.”

The head of Arabian Culture society in Latvia. As a minority he has successfully integrated in Latvian culture and society and is well respected.

Associated link