Ambassadors of the European Year

Veronika Povilionienė

Veronika Povilionienė

Lithuania

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų ambasadorė Veronika Povilionienė – žymiausia lietuvių liaudies dainų atlikėja, tapusi išskirtiniu nacionalinės kultūros simboliu.

V. Povilionienė gimė 1946 metais. Tautinės kultūros sklaidą Lietuvoje ir pasaulyje bei darbą su jaunimu Europos metų ambasadorė laiko svarbiausiu savo darbu. Ji daug koncertuoja, rengia projektus ir programas su įvairiais atlikėjais. Dažnai liaudies dai-nas V. Povilionienė populiarina drąsiai ir novatoriškai, dainuodama su pop, roko ir džiazo grupėmis.

„Protingi žmonės visame pasaulyje jau daug tūkstančių metų svarsto, kaip panaikinti skurdą, bet kol kas dar nesugalvojo ir skurdo netrūksta. Materialinio skurdo naikinimu turi užsiimti valdžia, o aš galiu pasirūpinti, kad mažiau būtų dvasios skurdžių“, – sako Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų ambasadorė V. Povilionienė

National ambassador Veronika Povilionienė is the most famous performer of Lithuanian folk songs, has become a symbol of national culture. She is very active and has been involved in many social projects across Lithuania.