Ambassadors of the European Year

Sri Kumar Vishwanathan

Sri Kumar Vishwanathan

Czech Republic

English text

 

Narodil se v Quilonu ve státe Kerala v Indii. V roce 1990 absolvoval Prírodovedeckou fakultu na moskevské Univerzite Patrica Lumumby, obor fyzika - matematika. V následujících letech pusobil jako stážista na britských a amerických školách (Londýnská univerzita, International Visitor Leadership Program v USA).

Mezi lety 1991 až 1997 pracoval jako stredoškolský ucitel fyziky na anglické sekci gymnázia Hejcín v Olomouci. Je spoluzakladatelem cesko-britské bilingvní školy, kde mel na starosti tvorbu nových osnov.  

Od roku 1997 se venuje romské menšine v Ceské republice. Jako streetworker a komunitní pracovník ve Slezské Ostrave pracoval s Romy postiženými záplavami. Spolupodílel se na utvárení  a uvedení do praxe metody terénní sociální práce v romské komunite v CR, na reforme základního školství a reforme psychologického testování detí. Je jedním z iniciátoru vzniku a realizace projektu Vesnicka soužití, v rámci nehož si 30 romských a neromských rodin svépomocí vybudovalo nový domov, o který prišly behem záplav. 

V roce 1998 spolu se studenty Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brne založil obcanské sdružení Vzájemné soužití, jehož je predsedou a reditelem. O rok pozdeji byl jmenován obcanským clenem Rady vlády CR pro lidská práva (opakovane v letech 2003 a 2005) a clenem skupiny Bridge People UNHCR, Praha, pro konzultace s velvyslanectvími zemí EU o otázkách mezietnického soužití v CR.

Od 90. let se soustavne venuje lidsko-právním a sociálním otázkám, terénní, komunitní a pedagogické práci, vzdelávací reforme, problematice ustavní výchovy detí, rozvoji romské komunity v Ostrave atd.

Je nositelem rady ocenení, mezi než patrí napr. Cena Františka Kriegla (1998) Charty 77 za osobní nasazení pri sbližování a porozumení mezi Romy a neromy, cena Prix Irene (2003) udelená o.s. Tolerance za príspevek ke zlepšení mezietnického soužití, cena Alice Garrigue Masaryk (2005) udelená americkým velvyslancem v CR Williamem Cabanissem za rozvoj lidských práv a podporu sociální spravedlnosti ci cena Ashoka Fellow (2007).

Why I became an ambassador?

It is relatively easy to discern the problems facing the Roma. They are very clear to identify and define.

The Roma need public support for tackling the problems.

Instead of support, however, the public tend to hold the Roma as responsible for the problems they face.

I think that this distorted opinion comes from gross public ignorance and a lack of clear perspective on the part of the public.

The Roma community thus suffers from decades of unresolved problems. Money and resources tend to be invested in Roma communities, by external agencies, without any real conviction that the problems of the Roma are not of ethnic origin, but systemic.

The situation of the Roma is a litmus test for dire social and economic problems affecting or threatening to affect the Czech society. The problems faced by the Roma are an early warning of problems in store for the whole of the country.

As an ambassador, I see my role as a campaigner for increased public awareness of the situation of the Roma and the problems facing the society at large.

“My aim for the European Year is fighting poverty through Cohesion.”

Associated links