Ambassadors of the European Year

Selma Muhič Dizdarevič

Selma Muhič Dizdarevič

Czech Republic

Vyučuji na FHS UK na katedře studií občanské společnosti, věnuji se výzkumu a zároveň jsem ředitelkou Českého helsinského výboru.

Zabývám se především otázkou lidských práv a tématy jako jsou migrace, národnostní menšiny či práva cizinců a žadatelů o azyl. Vedu řadu národních í mezinárodních výzkumů, jsem autorkou mnoha odborných studií. V rámci těchto výzkumu a vědeckého badání se problém chudoby u jednotlivých skupin ukazuje jako důvod k izolaci od společnosti a tímto dlouhodobě narušuje sociální soudržnost. Ignorováním chudoba nezmizí, a proto považuji za správné a zásadní uskutečnění Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Poměrně bohaté evropské společnosti mají obrovský zájem zvýšit lidský a sociální kapitál svých obyvatel a nedovolit nebezpečnou a v konečném důsledku drahou vyloučenost jednotlivců či skupin.

I became the ambassador for two reasons - I can express my need to help and support the society from the academic point of view and I can also share my positive experiences in this domain.