Ambassadors of the European Year

Roos van Acker

Roos van Acker

Belgium

Français

English

Roos Van Acker (13 oktober 1976, Eeklo) werd eerst bekend als zangeres van de groep Eden. Na de release van hun eerste album vroeg TMF, dat toen net opgestart was, Roos om presentatrice te worden. Roos ging in op het voorstel en presenteerde elke weekdag La Vie en Roos. Daarnaast kreeg ze ook de programma's The Movie Factory en Rockzone. Na haar overstap naar Studio Brussel, ging Roos in 2001 naar VT4 waar ze samen met wijlen Ernst-Paul Hasselbach het programma Expeditie Robinson 3 jaar lang mocht presenteren. In 2004 kwam daar het programma Peking Express bij. Roos presenteert nu ook het TV1 programma Goede Vrijdag. In oktober gaat de documentaire Superwise ME! - Het Europees antwoord op ‘The Secret’ van Len Branson in première. In de documentaire en het gelijknamig boek laat Roos zich van een meer serieuze kant zien.

Roos: “Door mijn werkreizen heb ik veel armoede gezien. Vooral mijn reis naar Burundi, één van de armste landen ter wereld, heeft mijn ogen geopend! Maar ook in Europa is armoede. Als ambassadeur van het Europees Jaar 2010 open ik graag de ogen van zoveel mogelijk mensen voor de armoede die in onze eigen omgeving zo vaak verborgen is.”

 

Roos Van Acker est née le 13 octobre 1976 à Eeklo. Elle fut d'abord connue comme chanteuse du groupe Eden. Après la sortie de leur premier album, la chaine TMF, qui venait d'être lancé, lui proposa d’être présentatrice. Roos accepta la proposition et présenta chaque jour de la semaine “La Vie en Roos“. En outre, elle a aussi présenté le programme “The Movie Factory“ sur Rockzone. Après son passage à Studio Brussel, elle entra à VT4 en 2001 où elle présenta avec Ernst-Paul Hasselbach le programme “Expeditie Robinson“ durant 3 ans. En 2004, ce fut le programme “Pékin Express“. Rose présente maintenant le programme de één “Goede Vrijdag”. En octobre, fut présenté la première du documentaire “Super Wise ME!“ - la réponse européenne au bestseller “The secret“ de Len Branson. Dans le documentaire, et le livre éponyme, Roos montre un côté plus sérieux.

Roos: “Durant mes voyages, je vois beaucoup de pauvreté. Mon voyage au Burundi surtout, l'un des pays les plus pauvres du monde, m’a ouvert les yeux! Mais en Europe aussi la pauvreté existe. En tant qu'ambassadrice de l'année européenne 2010 je voudrais ouvrir les yeux des gens à la pauvreté dans notre voisinage, une pauvreté si souvent cachée.”

 

 

As someone who has seen much poverty during her travels abroad, Roos van Acker is highly motivated to be a European Year ambassador.