This project was submitted in the following language: English (en).

Opis projekta

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Država, regija

Španija [Cataluña]

Datum začetka

Februar 2017

Ocenjeni stroški projekta

EUR 1 mio

sektor

Zdravje

Industrija za MSP/podjetja s srednjo tržno kapitalizacijo

Lastništvo osnovnih sredstev

Javno

Vrsta projekta

Nadgradnja

Status projekta

Gradnja–začeta

Podrobnosti o financiranju

Financiranje projekta zagotovljeno,: EUR 0.70 mio (70 %)

Vir financiranja: Javno

Nosilec projekta je za ta projekt prejel /zaprosil za finančno podporo EU/EIB

Objava: 27/06/2018 | Zadnja posodobitev: 02/08/2018

Komisija ne daje nobenega jamstva ali zagotovila, izrecno ali implicitno, da so informacije o projektu brez napak. Informacije o projektu so na voljo brez kakršnih koli jamstev, pogojev ali poroštva glede njihove točnosti.