Close

Kako oddati projekt

Projekt lahko oddate na spletu v enem od uradnih jezikov Evropske unije, in sicer s funkcijo EIPP.

Svetujemo vam, da projektno vlogo oddate v angleščini, tako bo postopek preverjanja veliko hitrejši.

Če boste projekt oddali v drugem jeziku, ne v angleščini, bo Evropska komisija pripravila brezplačen prevod v angleščino in ga objavila na portalu skupaj z različico v izvirniku.

4 KORAKI za oddajo projekta na portalu

1. Izpolnite svoj uporabniški profil

V projektni vlogi morate izpolniti uporabniški profil z zahtevanimi informacijami. Ta korak je obvezen, sicer ne boste mogli izpolniti preostalih korakov postopka (slika spodaj).

2. Prijavite svojo organizacijo

Za registracijo organizacije je treba vpisati ime organizacije ter organizacijske in administrativne podatke.

Če ste svetovalec, ki dela za več organizacij, lahko registrirate organizacije svojih strank ter upravljate njihove projekte. Seznam vseh vaših organizacij vidite v zavihku Moje organizacije.

3. Ustvarite projekt

Za registracijo projekta je treba izpolniti razdelke: opis projekta, financiranje projekta, spletne povezave, zemljevid, kontaktni podatki.

4. Oddajte projekt

Ko izpolnite vsa obvezna polja, projekt oddajte s klikom gumba Pošlji.

Zadnji korak je klik gumba Potrdi.

Vse svoje ustvarjene projekte, ne glede na njihov status, lahko vidite v zavihku Moji projekti.

Ne pozabite, pred objavo projekta na portalu morate priložiti še obvestilo o imenovanju zastopnika projekta (P.A.R).

Kaj sledi po oddaji projekta

Dokazila

Ko projekt oddate, ekipa EIPP začne postopek pregledovanja in preverjanja.

V času preverjanja vas bodo morda zaprosili še za dodatne informacije (posodobljene podatke, potrditve, dokumente itd.). Dokazila za organizacijo in projekt naložite v ustreznih razdelkih.

Vabila članom

Kdor prvi registrira in odda projekt za organizacijo, ima v sistemu dodeljeno vlogo „sodelavca organizacije“. S klikom ustreznega gumba lahko nato povabi še dodatne člane organizacije. Novi člani prejmejo elektronsko sporočilo s povezavo za prijavo na portal EIPP. Člani organizacije lahko med drugim oddajo nove projekte in vidijo shranjene podatke.

Sodelavec organizacije lahko povabi tudi „bralce“ svojega projekta. Vabilo bodo prejeli z elektronskim sporočilom, ki bo vsebovalo povezavo za prijavo na portal EIPP. Bralec projekta vidi projekt v načinu „samo za branje“.

Objava projekta

Ko je postopek pregledovanja in preverjanja končan in je vaš projekt pripravljen za objavo na portalu, vas bo ekipa EIPP obvestila o objavi in morebitnih nadaljnjih korakih.

Upravičenost projekta

Za objavo na portalu mora projekt (ali program, ki ga sestavljajo manjši projekti) izpolnjevati naslednje pogoje

 • njegovi skupni stroški znašajo najmanj 1 milijonov EUR;
 • spada v enega od vnaprej določenih sektorjev z visoko gospodarsko dodano vrednostjo. Nosilci projektov lahko izberejo do dva sektorja na projekt z vnaprej določenega seznama 25 sektorjev;
 • projekt se izvaja na ozemlju Evropske unije. Sprejmejo se tudi čezmejni projekti z državami zunaj EU, če se del celotne naložbe izvaja vsaj v eni državi članici EU;
 • nosilec projekta je pravni subjekt, ustanovljen v državi članici, in zoper njega ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
 • projekt je skladen s pravom Unije in zadevne države članice ter ne vključuje pravnih tveganj, tveganj izgube ugleda ali tveganj za nacionalno varnost za države članice ali Komisijo;
 • izvajanje projekta se je začelo ali se bo predvidoma začelo v roku treh let po predložitvi EIPP;
 • projekt mora biti v projektni vlogi jasno opisan kot naložbeni projekt, informacije, ki jih vloga vsebuje, morajo biti točne in opredeliti znesek financiranja, potreben za izvedbo projekta.

Zajeti sektorji

Gospodarstvo, temelječe na znanju, in digitalno gospodarstvo

 • Raziskave, razvoj in inovacije
 • Informacijska in komunikacijska infrastruktura, vključno s širokopasovnim dostopom
 • Druga digitalna področja, vključno z digitalnimi vsebinami in storitvami

Energetska unija

 • Pridobivanje energije iz obnovljivih virov
 • Pridobivanje energije iz konvencionalnih virov
 • Energijska učinkovitost
 • Elektroenergetska infrastruktura
 • Plinska infrastruktura
 • Pridobivanje in rafiniranje goriva
 • Raziskave in razvoj v energetiki

Promet

 • Vseevropsko omrežje
 • Multimodalna vozlišča
 • Projekti urbane mobilnosti
 • Nove tehnologije in okolju prijaznejši promet
 • Vozila in prometni sistemi

Družbena infrastruktura in drugo

 • Človeški kapital, izobraževanje in usposabljanje
 • Zdravje
 • Kulturne in ustvarjalne dejavnosti
 • Turizem
 • Socialna infrastruktura, socialno in solidarnostno gospodarstvo

Viri in okolje

 • Naravni viri
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja, gozdarstvo in biogospodarstvo
 • Gospodarna raba virov in varstvo okolja, modro gospodarstvo
 • Podnebne spremembe

Financiranje MSP in podjetij s srednjo tržno kapitalizacijo

 • Industrija za MSP/podjetja s srednjo tržno kapitalizacijo