Aktualizácia: Prihláste sa na portál EIPP a predložte bezplatne svoj projekt; minimálna hodnota projektu je v súčasnosti 1 mil. EUR

O portáli EIPP

Ste navrhovateľ projektov so sídlom v EÚ a hľadáte potenciálnych investorov na globálnej úrovni? Zaregistrujte svoj projekt na Európskom portáli investičných projektov (EIPP) a zvýšte jeho viditeľnosť v rámci rozsiahlej siete medzinárodných investorov. Začnite už dnes – predložte svoj projekt.

Alebo ste investor, ktorý hľadá investičné príležitosti v oblastiach, ako sú energetická účinnosť, doprava, zdravotná starostlivosť, energia z obnoviteľných zdrojov, širokopásmová infraštruktúra alebo financovanie MSP? Na Európskom portáli investičných projektov nájdete široký výber kvalitných projektov.

Najnovšie projekty

Cartimage Medical

Surgical imaging devices to improve joint preservation and osteo-arthritis prevention

ARION: Bringing the coaching experience to the world of wearables.

Reducing the risk of injuries & improving running performance via ultra-thin smart insoles and patented coaching AI that analyses and guides runners in real-time to improve their running technique

Onni Care

Adapting our existing iot platform using ai to track and share health information with healthcare professionals to enable more efficient processes and better health outcomes (e.g. colic diagnosis)