Aktualizácia: Prihláste sa na portál EIPP a predložte bezplatne svoj projekt; minimálna hodnota projektu je v súčasnosti 1 mil. EUR

O portáli EIPP

Ste navrhovateľ projektov so sídlom v EÚ a hľadáte potenciálnych investorov na globálnej úrovni? Zaregistrujte svoj projekt na Európskom portáli investičných projektov (EIPP) a zvýšte jeho viditeľnosť v rámci rozsiahlej siete medzinárodných investorov. Začnite už dnes – predložte svoj projekt.

Alebo ste investor, ktorý hľadá investičné príležitosti v oblastiach, ako sú energetická účinnosť, doprava, zdravotná starostlivosť, energia z obnoviteľných zdrojov, širokopásmová infraštruktúra alebo financovanie MSP? Na Európskom portáli investičných projektov nájdete široký výber kvalitných projektov.

Najnovšie projekty

More Than Carrots Database

A league table that ranks UK restaurants for the standard of their vegetarian offering. We developed a framework and analysed 1,000 restaurants in London. Our goal is to analyse 5,000 by year end.

ILAGRO

The main aim of the project is to develop a revolutionary plant protection product in form of plants resistance inducer.

Production of barbecue briquettes made from Kalamatas’ olive stones

We use a waste (crushed olive stones) as a fuel to produce lime products and the new waste of that fuel is used for creating our barbecue briquettes. We give value to our waste