Dacă nu găsiți răspunsul dumneavoastră în cadrul întrebărilor frecvente, puteți contacta echipa noastră de asistență.

Serviciul de asistență

1 - INFORMAȚII GENERALE

 • Care este scopul Portalului european pentru proiecte de investiții?

  PEPI este o platformă centrală creată de UE pentru a promova proiecte și pentru a face legătura dintre investitori * și promotorii de proiecte din Europa. Scopul este de a spori vizibilitatea oportunităților de investiții în UE.

 • Ce tip de proiecte pot fi publicate pe portal?

  PEPI a fost creat în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) 2015/1017 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții. Detaliile dezvoltării portalului PEPI sunt stabilite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1942 a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/919 a Comisiei din 29 mai 2017.

  Conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei, pentru a putea fi publicat pe portalul PEPI, un proiect trebuie:
  - să aibă costuri totale de cel puțin 1 milion EUR
  - să se încadreze într-unul din domeniile predeterminate cu valoare economică adăugată mare (promotorii pot alege până la 2 domenii per proiect)
  - să fie implementat pe teritoriul Uniunii Europene și promovat de o entitate juridică (publică sau privată) stabilită într-un stat membru al UE
  - să fie programat să înceapă în termen de 3 ani de la data depunerii
  - să fie compatibil cu legislația UE și națională aplicabilă.

 • Cine poate utiliza portalul?

  Portalul PEPI a fost creat pentru promotorii de proiecte din UE și pentru investitorii din întreaga lume. Dacă doriți să trimiteți un proiect spre publicare și/sau să contactați promotorii unor proiecte deja publicate, trebuie să vă conectați la portal.

 • Care este legătura dintre portal și celelalte componente ale Planului de investiții pentru Europa, în special Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)?

  Cele trei componente instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 sunt independente una față de cealaltă. Publicarea unui proiect pe portal nu este o condiție prealabilă pentru a primi finanțare din partea FEIS sau a oricărui alt instrument sau organism UE și nici nu garantează obținerea vreunei astfel de finanțări.

 • Trebuie să plătesc o taxă pentru a trimite un proiect?

  Nu. Depunerea și publicarea proiectelor sunt gratuite pentru toți promotorii de proiecte, publici sau privați.

 • În ce limbă pot trimite proiectul?

  PEPI este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, iar proiectele pot fi depuse în toate aceste limbi. Dacă nu propuneți proiectul în limba engleză, Comisia Europeană va furniza gratuit o traducere în limba engleză. Proiectul dumneavoastră va fi publicat pe portalul PEPI în ambele limbi. Versiunea în limba originală va fi versiunea autentică, iar traducerea în limba engleză va fi doar cu titlu informativ.

 • Proiectele transfrontaliere pot fi publicate pe site-ul PEPI?

  Da, cu condiția ca investițiile să aibă loc în toate țările UE indicate. Proiectele transfrontaliere în care sunt implicate țări din afara UE sunt și ele acceptate, atâta timp cât investiția se desfășoară, cel puțin parțial, într-o țară din UE.

 • Cum sunt verificate proiectele înainte de publicare?

  Comisia Europeană verifică dacă proiectele îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1942 a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/919 a Comisiei.
  Este recomandabil ca investitorii care vor utiliza PEPI să ia în continuare deciziile investiționale în urma unui proces de diligență.

 • Comisia Europeană poartă răspunderea pentru informațiile referitoare la proiectele publicate pe portal?

  Nu, promotorii de proiecte sunt cei care poartă răspunderea totală pentru informațiile despre proiect publicate pe portal.

 • Cât va dura până la publicarea proiectului, din momentul în care îl trimit?

  Din momentul în care ați depus un proiect, vă puteți aștepta ca acesta să fie publicat după 45 de zile lucrătoare. Totuși, publicarea depinde de cât de clar ați descris proiectul și de cât de rapid răspundeți la eventualele solicitări de informații suplimentare. Încercați să prezentați proiectul cât mai clar și să trimiteți eventualele documente pe care vi le solicită echipa PEPI în cel mai scurt timp.

 • Cât timp va figura proiectul meu pe portalul PEPI?

  Timp de 3 ani. De-a lungul acestei perioade, promotorii de proiecte sunt încurajați să furnizeze informații despre evoluția proiectelor.

 • Este posibil ca un proiect deja publicat să fie retras de pe portal?

  Da, dacă proiectul a obținut deja finanțarea necesară, dacă nu mai îndeplinește criteriile de admitere sau dacă nu respectă termenii și condițiile de utilizare a portalului PEPI.

2 - CONECTARE

 • De ce trebuie să mă conectez la portalul PEPI?

  Conectarea la PEPI vă permite să trimiteți un proiect spre publicare și/sau să contactați promotorii unor proiecte deja publicate.

 • Cum mă pot conecta la portalul PEPI?

  După ce faceți clic pe „Conectare” pe pagina PEPI, parcurgeți trei etape:
  1. Creați-vă un cont EU Login (dacă nu aveți deja unul). Aceasta este modalitatea standard de a accesa toate aplicațiile gestionate de Comisia Europeană;
  2. Precizați care este interesul dumneavoastră principal pe portalul PEPI – să promovați proiecte sau să investiți – și acceptați termenii și condițiile;
  3. Completați secțiunea „Profilul meu”.

 • Trebuie să folosesc un browser anume pentru a mă conecta?

  Nu, dar dacă întâmpinați dificultăți pe un browser, încercați să-l schimbați.

 • Ce înseamnă secțiunea intitulată „Interesul meu principal pe PEPI”?

  La prima conectare pe portalul PEPI, vi se va cere să declarați dacă vă interesează în primul rând să propuneți proiecte sau să investiți în proiectele propuse de alții. Dacă semnalați că interesul dumneavoastră principal este „Să promovez proiecte”, veți fi direcționat către Spațiul promotorilor. Dacă răspundeți „Să investesc”, veți fi redirecționat către Spațiul investitorilor.

2.1 Profilul meu

 • De ce mi se cere să trec la adresa de e-mail de contact o adresă de uz profesional?

  Adresa de e-mail de contact trebuie să fie o adresă valabilă de uz profesional pentru că va fi folosită pentru corespondența pe care o veți purta pe marginea proiectului, atât cu echipa PEPI, cât și cu investitorii care vor să vă contacteze.
  Dacă o modificați, actualizați-o cât mai curând posibil și în profilul de utilizator. Adresa de e-mail de contact va rămâne confidențială, nefiind vizibilă pentru public.

 • Care este diferența dintre adresa de e-mail asociată contului EU Login și adresa de e-mail de contact?

  Adresa de e-mail asociată contului dumneavoastră EU Login este adresa care vă permite să vă conectați la toate aplicațiile gestionate de Comisia Europeană.
  Adresa de e-mail de contact pe care o indicați pe pagina „Profilul meu” va fi utilizată pentru a primi mesaje de la echipa PEPI și de la investitori. Aceasta poate fi diferită de adresa asociată contului EU Login.

 • Sunt persoană de contact pentru mai multe organizații. Pe care din ele trebuie să o indic pe pagina „Profilul meu”?

  În secțiunea „Profilul meu”, indicați organizația din care faceți parte. În secțiunea „Organizațiile mele”, indicați informațiile organizațiilor pe care le reprezentanți pe portalul PEPI atunci când le creați.

3 - PROMOTORI

 • Oricine poate depune un proiect spre publicare pe portalul PEPI?

  Nu, promotorii care pot propune proiecte pe portalul PEPI trebuie să fie entități juridice stabilite într-unul din statele membre ale UE și să nu facă obiectul unei proceduri de insolvență. Nu pot depune proiecte nici persoanele fizice, nici persoanele juridice aflate în procedură de faliment, de lichidare sau într-o procedură similară.

 • Pot contacta investitorii înregistrați pe portal?

  Nu. Ca promotor, puteți contacta doar alți promotori ai unor proiecte deja publicate, nu și investitori.

 • Cum mă poate ajuta PEPI să-mi sporesc șansele de a atrage investitori?

  PEPI este menit să ofere proiectului dumneavoastră vizibilitate pentru investitori din întreaga lume. Pentru a profita de acest lucru și pentru a valorifica șansele de a atrage investitori, vă punem la dispoziție următorul document de orientare pentru referință. Acesta conține o listă de puncte care să vă ajute să descrieți și să vă prezentați proiectul, pentru a vă asigura că menționați informațiile esențiale de interes pentru investitori. Dacă aveți nevoie și de alte orientări pentru a vă structura proiectul, partenerul nostru SIF/SOURCE oferă un amplu set de întrebări care pot fi utile în acest sens. Accesați-l AICI.

 • Ce este Spațiul promotorilor?

  Spațiul promotorilor este secțiunea PEPI dedicată promotorilor de proiecte, în care aceștia pot să înregistreze noi organizații și să depună noi proiecte.

 • Cine este reprezentantul desemnat al proiectului (P.A.R.)?

  Reprezentantul desemnat al proiectului (P.A.R.) este persoana de contact desemnată de organizație să gestioneze informațiile care vor fi publicate pe portalul PEPI cu privire la proiect. Prin urmare, este persoana care poate introduce și actualiza informațiile din formularul de depunere a proiectului.

3.1 Spațiul promotorului - Organizația mea

 • Cum pot trimite datele organizației?

  Datele organizației dumneavoastră vor fi trimise automat când faceți clic pe butonul „Trimite”.

 • Ce statuturi poate avea organizația mea?

  Pe portalul PEPI, setul de date privind organizația poate avea statutul:
  - „ciornă” – până în momentul în care trimiteți proiectul spre publicare;
  - „completat” – din momentul în care ați depus proiectul;
  - „confirmat” – din momentul în care proiectul a fost verificat, iar organizația validată;
  - „arhivat” – dacă cererea de publicare a proiectului a fost respinsă, iar organizația nu a fost validată.

 • Cum pot trimite documentele solicitate de echipa PEPI?

  Dacă vi se cere să furnizați documente suplimentare, încărcați-le în contul dumneavoastră PEPI, fie în secțiunea dedicată informațiilor despre proiect, fie în cea dedicată detaliilor organizației (după caz). Documentele pot fi încărcate în orice moment, înainte și după depunerea proiectului.

 • Cine este responsabilul pentru profilul organizației?

  Persoana care înregistrează organizația pe portalul PEPI. Ea are dreptul să modifice informațiile referitoare la organizație în cadrul portalului PEPI și să invite noi membri în contul de pe portal al organizației.

 • Organizația există deja pe portalul PEPI. Cum pot depune proiecte?

  Pentru a depune un proiect promovat de o organizație deja înregistrată pe portalul PEPI, trebuie să fiți membru al organizației. Dacă nu sunteți încă, cereți-i responsabilului pentru profilul organizației să vă invite să deveniți membru. Ca membru, veți putea consulta informațiile despre organizație și depune noi proiecte. Numai responsabilul pentru profilul organizației poate modifica informațiile despre organizație.

3.2 Spațiul promotorului - Proiectele mele

 • Ce informații sunt necesare pentru depunerea unui proiect?

  Proiectul se poate depune rapid și ușor – trebuie doar să completați câteva câmpuri obligatorii. Atenție însă! Este important să descrieți clar proiectul, pentru a atrage potențiali investitori. Nu este nevoie să furnizați informații confidențiale pentru publicarea pe portal.

 • Cum pot depune un proiect?

  După ce vă conectați la portalul PEPI, faceți clic pe butonul „Adăugați o organizație” și completați câmpurile.
  Apoi, faceți clic pe „Adăugați un proiect”, completați câmpurile obligatorii și trimiteți proiectul. Detalii pe pagina „Cum să depuneți un proiect” de pe portalul PEPI.

 • Proiectul meu este promovat de mai multe companii. Cum pot indica acest lucru în formularul de depunere a proiectului?

  În formularul de depunere a proiectului, o singură organizație poate fi înscrisă ca promotor. Informațiile referitoare la parteneri pot fi furnizate fie în câmpul „Descriere”, fie în câmpul „Informații suplimentare”. Partenerii trebuie să-și dea acordul cu privire la publicarea informațiilor despre proiect semnând scrisoarea de numire a reprezentantul desemnat al proiectului.

 • Ce pot trece în câmpul „Data începerii”, având în vedere că nu știu când va demara proiectul?

  Puteți indica data preconizată de începere, în funcție de informațiile disponibile în prezent. Important este ca proiectul să (fie preconizat să) înceapă în termen de 3 ani de la depunerea spre publicare.

 • Ce statuturi poate avea proiectul meu?

  Statutul proiectului arată în ce stadiu se află cererea dumneavoastră de publicare a proiectului și poate fi:
  - „ciornă” – până în momentul în care trimiteți proiectul spre publicare;
  - „depus” – din momentul în care ați depus proiectul;
  - „publicat” – din momentul în care este publicat pe portalul PEPI;
  - „arhivat” – dacă cererea de publicare a proiectului a fost respinsă, dacă proiectul a fost retras de pe portal sau retras înainte de publicare.

 • Toate informațiile pe care le completez vor apărea pe portal?

  Nu, vor fi vizibile doar cele însoțite de pictograma în formă de ochi. Documentele suplimentare pe care le încărcați pe portal vor putea fi accesate doar de echipa PEPI. Ele nu vor fi vizibile pentru public.

 • Care sunt documentele obligatorii pe care trebuie să le furnizez pentru ca proiectul să fie publicat?

  Va trebui să încărcați scrisoarea de numire a reprezentantului desemnat al proiectului (P.A.R.). Puteți găsi un model de astfel de scrisoare în secțiunea „Modele” și în formularul de depunere a proiectului, după ce proiectul este salvat. Echipa PEPI vă poate solicita documente suplimentare, dacă este cazul.

 • Ce se întâmplă dacă schimbăm reprezentantul desemnat al proiectului (P.A.R.)?

  Dacă P.A.R. se schimbă, promotorul proiectului trebuie să încarce pe portalul PEPI o nouă scrisoare de numire a P.A.R. Adresa de e-mail de contact indicată în secțiunea „Profilul meu” va trebui actualizată în consecință.

3.3 Spațiul promotorului - Interfața mea

 • Ce este „Interfața mea”?

  „Interfața mea” este secțiunea în care sunt afișate informațiile despre proiectele și organizațiile dumneavoastră, precum și acțiunile în așteptare (ex. cerere de publicare a proiectului care trebuie finalizată).

 • Ce pot face în secțiunea „Interfața mea”?

  Puteți să vizualizați principalele date despre organizațiile și proiectele deja înregistrate și să monitorizați ce acțiuni sunt încă nefinalizate (în curs).

4 - INVESTITORI

 • Ca investitor trebuie să mă înregistrez pe portalul PEPI?

  Da, pentru a putea contacta promotori, investitorii trebuie să se conecteze la portalul PEPI. Pentru detalii, consultați secțiunea 2, „CONECTARE”, din seria de Întrebări și răspunsuri.

 • Cum pot contacta un promotor?

  După înregistrare, investitorii pot contacta promotorii utilizând formularul on-line dedicat.

 • Ce pot face ca investitor?

  Ca investitor, puteți:
  - să consultați lista de proiecte publicate;
  - să salvați criterii de căutare și să vă abonați la buletine informative personalizate;
  - să primiți notificări săptămânale privind proiectele recent publicate și actualizate;
  - să contactați promotori de proiecte.

 • Ce este „Interfața mea”?

  „Interfața mea” este secțiunea în care sunt afișate informațiile despre proiectele nou publicate și criteriile de căutare pe care le-ați salvat.