This project was submitted in the following language: English (en).

Descrierea proiectului

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Țară, Regiune

Spania [Cataluña]

Data de începere

februarie 2017

Costul estimativ al proiectului

EUR 1 milioane

Sector

Sănătate

Industrie pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie

Proprietatea asupra activelor

Publică

Tipul de proiect

Operațional

Stadiul proiectului

Construcție începută

Detalii privind finanțarea

Finanțarea proiectului garantată: EUR 0.70 milioane (70 %)

Sursa de finanțare: Public

Promotorul a primit/solicitat sprijin financiar din partea UE/BEI pentru acest proiect.

Publicare: 27/06/2018 | Ultima actualizare: 02/08/2018

Comisia nu oferă nicio garanție și nu conține nicio reprezentare, explicită sau implicită, că proiectul este lipsit de erori. Informațiile privind proiectul sunt furnizate fără nicio garanție, condiții sau garanții cu privire la exactitatea acestora.