• Toate informațiile cu privire la organizații și proiecte de investiții publicate de Comisia Europeană prin intermediul Portalului european pentru proiecte de investiții („PEPI”), denumite în continuare „informații privind proiectele”, sunt puse la dispoziție plecând de la premisa că utilizatorii vor folosi PEPI cu competență și grijă.

  • Informațiile din proiect nu elimină obligația utilizatorului de a exercita diligența necesară pentru fiecare proiect de investiții.

  • Comisia nu oferă nicio garanție și nu conține nicio reprezentare, explicită sau implicită, că proiectul este lipsit de erori. Informațiile privind proiectul sunt furnizate fără nicio garanție, condiții sau garanții cu privire la exactitatea acestora.

  • Prin prezenta, Comisia exclude în mod expres orice obligație directă, pentru orice pierderi sau daune de consecință sau indirecte suportate de către orice utilizator în legătură cu acest site sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza rezultatele utilizării informațiilor privind proiectele, PEPI sau situri legate de aceasta și orice materiale postate pe acesta, inclusiv, fără a se limita la orice răspundere pentru: pierderi de venit sau de profit, pierderea unor oportunități de afaceri sau contracte, pierderi de economii estimate, pierderi de date, pierderea bunei reputații sau de fonduri comerciale, precum și pentru orice alte pierderi sau prejudicii de orice natură, indiferent de cauza acestora.

  • Materialele publicate pe acest site sunt puse la dispoziție cu condiția ca Comisia să nu fie implicată în acordarea de consiliere profesională pentru un anumit scop.

  • Astfel cum este prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții (denumit în continuare „regulamentul”), nu există nicio legătură între publicarea informațiilor legate de proiecte, care este făcută în scop informativ, și orice eventual viitor sprijin pentru proiectele descrise în temeiul prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al Uniunii sau prin finanțare publică.

  • Înainte de a se maza pe aceste materiale, utilizatorii ar trebui să evalueze cu atenție acuratețea, exhaustivitatea și relevanța informațiilor pentru scopurile lor specifice și să utilizeze, să efectueze verificări uzuale și să obțină consiliere profesională potrivită pentru condițiile lor specifice.

  • Menționarea Comisiei în orice informație privind proiectele nu implică în mod necesar un contact anterior cu serviciile competente ale Comisiei cu privire la proiectul în cauză.

  • Informațiile privind proiectul pot cuprinde opinii sau recomandări ale unor părți terțe, care nu reflectă în mod necesar opiniile Comisiei sau indică angajamentul său față de promovarea unui anumit curs al acțiunii.

  • Linkurile către alte site-uri internet sunt incluse din rațiuni practice și nu constituie o aprobare a materialelor aflate pe site-urile internet respective sau a oricăror produse sau servicii aferente. Aceste surse de informație externe ar trebui considerate a fi în afara controlului Comisiei în sensul unei diligențe necesare. Astfel, este responsabilitatea utilizatorilor să verifice dacă informațiile de pe site-urile internet respective sunt actualizate, exacte, fiabile și corecte.

  • Prin accesarea informațiilor privind proiectul sau a altor informații prin intermediul PEPI, fiecare utilizator renunță la orice drepturi la despăgubiri din partea Comisiei și eliberează Comisia de orice și toate pretențiile legate de utilizarea și/sau recurgerea la materialele puse la dispoziție prin intermediul site-ului web.