Close

Cum se depune proiectul?

Puteți depune proiectul on-line într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene, prin EIPP.

Pentru a facilita validarea propunerii dvs. de proiect, vă recomandăm să o redactați în limba engleză.

În cazul proiectelor depuse în altă limbă decât engleza, Comisia Europeană va furniza o traducere gratuită a propunerii dumneavoastră în limba engleză. Aceasta va apărea și pe Portal, împreună cu versiunea originală.

4 PAȘI pentru depunerea unui proiect pe Portal

1. Completați-vă profilul de utilizator

Pentru a putea depune un proiect, completați mai întâi toate informațiile din profilul de utilizator. În caz contrar, nu puteți trece la pașii din imaginea de mai jos.

2. Înregistrați-vă organizația

Pentru a înregistra o organizație, introduceți numele și detaliile organizației, alături de câteva date administrative.

Dacă sunteți consultant și lucrați pentru mai multe organizații, puteți să le înregistrați pe Portal și apoi să le gestionați proiectele. Puteți consulta lista tuturor organizațiilor pe care le reprezentați în secțiunea „Organizațiile mele”.

3. Creați proiectul

Pentru a adăuga un proiect, completați secțiunile: Descrierea proiectului, Finanțarea proiectului, Linkuri, Localizare pe hartă, Contact.

4. Depuneți proiectul

Pentru a depune proiectul, asigurați-vă că ați completat toate câmpurile obligatorii și faceți clic pe butonul de trimitere.

În fine, faceți clic pe butonul „Confirmați”.

Toate proiectele pe care le-ați creat, indiferent de status, se regăsesc în secțiunea „Proiectele mele”.

Atenție! Înainte de publicarea finală a proiectului, va trebui să trimiteți și scrisoarea de numire a reprezentantului desemnat al proiectului (P.A.R.).

Ce se întâmplă cu proiectul după depunere?

Documente justificative

După ce depuneți proiectul, echipa PEPI verifică dacă acesta este eligibil.

În acest context, este posibil să vă solicite informații suplimentare (ex. actualizări, confirmări, documente etc.). Puteți încărca documente referitoare la organizație sau la proiect în secțiunile relevante.

Invitarea altor membri

Dacă sunteți prima persoană care a trimis o propunere de proiect în numele organizației, veți avea rolul de responsabil pentru profilul organizației. Puteți adăuga alți membri ai organizației trimițându-le o invitație. Pentru aceasta, faceți clic pe „Invitați un nou membru în organizație”. Noii membri vor primi un e-mail care le va permite să se conecteze la Portal. Membrii organizației pot, printre altele, să depună proiecte în numele organizației și să consulte datele salvate.

Puteți, de asemenea, să invitați alte persoane să citească informațiile referitoare la proiectul dvs. Acestea vor primi prin e-mail atât invitația, cât și un link care le va permite să se conecteze ca utilizatori având doar drepturi de citire pentru proiectul în cauză.

Publicarea proiectului

Dacă proiectul este gata de publicare și echipa PEPI l-a validat ca fiind eligibil, aceasta vă va comunica informațiile despre publicare și eventualii pași ulteriori.

Eligibilitatea proiectului

Pentru ca un proiect să fie publicat pe portal (sau un program care constă in proiecte mai mici), el trebuie să îndeplinească următoarele condiții

 • un cost minim total de 1 milioane EUR;
 • să se încadreze într-unul dintre domeniile predeterminate definite, cu valoare adăugată economică ridicată. Promotorii pot alege până la două domenii per proiect dintr-o listă prestabilită de 25 de sectoare;
 • proiectul va fi implementat pe teritoriul Uniunii Europene. Proiectele transfrontaliere cu țări din afara UE pot fi, de asemenea, acceptate, cu condiția ca o parte din întreaga investiție să se defășoare în cel puțin unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • promotorul este o persoană juridică stabilită într-un stat membru și nu face obiectul unei proceduri de insolvență;
 • proiectul este compatibil cu legislația Uniunii și a statului membru în cauză și nu implică riscuri juridice, reputaționale sau de securitate națională pentru statul membru sau Comisie;
 • implementarea proiectului a început sau se așteaptă să înceapă în termen de trei ani de la data transmiterii cererii de înscriere în PEPI;
 • proiectul este descris în mod clar în cererea de înscriere ca fiind un proiect de investiții, iar informațiile furnizate în cerere sunt exacte și precizează valoarea finanțării necesare pentru realizarea proiectului.

Domenii acoperite

Cunoaștere și economie digitală

 • Cercetare, dezvoltare și inovare
 • Infrastructuri TIC, inclusiv pentru internet în bandă largă
 • Alte domenii digitale, inclusiv conținut și servicii

Uniunea energetică

 • Producția de energie din surse regenerabile
 • Producția de energie din surse convenționale
 • Eficiența energetică
 • Infrastructura de energie electrică
 • Infrastructura de gaze naturale
 • Extracția și rafinarea combustibililor
 • Cercetarea și dezvoltarea în domeniul energiei

Transport

 • Rețeaua transeuropeană
 • Noduri multimodale
 • Proiecte de mobilitate urbană
 • Noile tehnologii și ecologizarea transporturilor
 • Vehicule și sisteme de transport

Infrastructură socială și alte domenii

 • Capital uman, educație și formare
 • Sănătate
 • Sectorul cultural și sectorul creativ
 • Turism
 • Infrastructură socială, economie socială și solidară

Resurse și mediu

 • Resurse naturale
 • Agricultură și dezvoltare rurală, silvicultură și bioeconomie
 • Utilizarea eficientă a resurselor și protecția mediului, economia albastră
 • Schimbări climatice

Finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie

 • Industrie pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie