This project was submitted in the following language: English (en).

Opis projektu

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Państwo, region

Hiszpania [Cataluña]

Data rozpoczęcia

luty 2017

Szacowany koszt projektu

EUR 1 mln

Sektor

Zdrowie

MŚP i spółki o średniej kapitalizacji

Własność aktywów

Publiczne

Rodzaj projektu

Operacyjny

Status projektu

Rozpoczęła się realizacja

Dane finansowe

Zapewnione finansowanie projektu: EUR 0.70 mln (70 %)

Źródło finansowania: Publiczne

Promotor otrzymał / ubiegał się o wsparcie finansowe UE/EBI dla tego projektu.

Publikacja: 27/06/2018 | Ostatnia aktualizacja: 02/08/2018

Komisja nie zapewnia gwarancji bezpośrednich ani domyślnych, że informacje o projektach są pozbawione błędów, nie podejmuje również żadnych działań dotyczących poprawności tych informacji. Informacje o projektach podawane są bez żadnych gwarancji co do ich dokładności.