Aktualizacja: Zaloguj się do EIPP i przedłóż swój projekt (nie pobieramy opłat), minimalna wartość projektu wynosi obecnie 1 mln euro

Portal EPPI

Jesteś promotorem projektu realizowanego w UE? Pracujesz w UE i chcesz dotrzeć do potencjalnych inwestorów z całego świata? Zarejestruj swój projekt w europejskim portalu projektów inwestycyjnych (EIPP), aby zaprezentować go międzynarodowym inwestorom! Już teraz możesz zarejestrować swój projekt.

Jesteś inwestorem i chcesz zainwestować w projekty w dziedzinie efektywności energetycznej, transportu, opieki zdrowotnej, energii odnawialnej, infrastruktury szerokopasmowej lub w finansowanie MŚP? Europejski portal projektów inwestycyjnych (EIPP) oferuje szeroką ofertę obiecujących projektów.

Najnowsze projekty

Snowfarm X

Snow gun which can operate in all temperatures with low power consumption.

Space-COTS

SPECTRUM developed the NewSpace disruptive technology product called Space-COTS (Commercial-Off-The-Shelf). Space-COTS are commercial electronic components and materials qualified for space.

2Performant – Marketplace for digital talents

The 2Performant marketplace enables brands to discover, recruit, manage and pay digital talents around the world, with zero bureaucracy – an Uber-like platform for marketing services