Aktualizacja: Zaloguj się do EIPP i przedłóż swój projekt (nie pobieramy opłat), minimalna wartość projektu wynosi obecnie 1 mln euro

Portal EPPI

Jesteś promotorem projektu realizowanego w UE? Pracujesz w UE i chcesz dotrzeć do potencjalnych inwestorów z całego świata? Zarejestruj swój projekt w europejskim portalu projektów inwestycyjnych (EIPP), aby zaprezentować go międzynarodowym inwestorom! Już teraz możesz zarejestrować swój projekt.

Jesteś inwestorem i chcesz zainwestować w projekty w dziedzinie efektywności energetycznej, transportu, opieki zdrowotnej, energii odnawialnej, infrastruktury szerokopasmowej lub w finansowanie MŚP? Europejski portal projektów inwestycyjnych (EIPP) oferuje szeroką ofertę obiecujących projektów.

Najnowsze projekty

Timeqube

World first stress free meeting timer with a mission

ORCA: Optical and RF Constellations on Aircraft

ORCA proposes to use civil aviation aircraft as platforms for Earth Observation and Telecommunication services

Smart OEE: Universal Plug&Play OEE Data Capture Equipment for Industry

Large-scale commercialization of the innovative range of Smart OEE products (Project approved in October 2016 as a SME Instrument Phase 2)