Heeft u nog andere vragen over het EIPP? Het EIPP-team helpt u graag:

Contact opnemen

1 – ALGEMEEN

 • Wat is het doel van het Europese investeringsprojectenportaal?

  Het EIPP is een Europees platform voor projecten waarmee de EU een brug wil slaan tussen projectontwikkelaars en investeerders. Het portaal wil de talrijke investeringsmogelijkheden in de EU onder de aandacht brengen.

 • Wat voor projecten mogen er op het EIPP worden gepubliceerd?

  Het EIPP is er gekomen op grond van artikel 15 van Verordening (EU) 2015/1017 over het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal. Nadere bepalingen over het EIPP heeft de Commissie vastgelegd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942, gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/919.

  Volgens het uitvoeringsbesluit van de Commissie komt uw project in aanmerking voor publicatie op het EIPP als:
  - de totale kosten ten minste 1 miljoen euro bedragen
  - het onder een van de vooraf bepaalde sectoren met een grote toegevoegde economische waarde valt (projectontwikkelaars kunnen maximaal twee sectoren per project aangeven)
  - het op het grondgebied van de EU en door een in de EU gevestigde publieke of private rechtspersoon wordt uitgevoerd
  - naar verwachting van start gaat binnen drie jaar na de indiening ervan (of al van start gegaan is)
  - het in overeenstemming is met alle nationale en EU-wetten die erop van toepassing zijn

 • Wie kan het portaal gebruiken?

  Het EIPP is bedoeld voor de projectontwikkelaars uit de EU en investeerders uit de hele wereld. U kunt een project publiceren en/of contact opnemen met de projectontwikkelaars achter een project op het EIPP. U moet wel eerst inloggen.

 • Wat is het verband tussen het EIPP en andere delen van het Investeringsplan voor Europa, met name het EFSI?

  De drie onderdelen van Verordening (EU) 2015/1017 staan los van elkaar. Bekendmaking op het portaal is geen voorwaarde voor, noch een garantie op financiering van het EFSI, een ander EU-fonds of een EU-instelling.

 • Moeten ik een vergoeding betalen om een project op het EIPP te plaatsen?

  Nee. Alle projectpromotoren kunnen hun project kosteloos indienen en laten publiceren, ongeacht of ze uit de particuliere of uit de openbare sector komen.

 • In welke taal kan ik een project indienen?

  Het EIPP is beschikbaar in alle officiële talen van de EU en u kunt uw project ook in een EU-taal naar keuze indienen. Als u uw project indient in een andere taal dan het Engels zal de Europese Commissie dit gratis in het Engels vertalen. Uw project wordt dan op het EIPP in beide talen gepubliceerd. Let wel: Alleen het origineel geldt als authentieke versie, de Engelse vertaling dient alleen ter informatie.

 • Kan ik een internationaal project op het EIPP plaatsen?

  Ja, op voorwaarde dat er in alle vermelde EU-landen investeringen plaatsvinden. Projecten met landen buiten de EU zijn ook toegestaan als de investeringen ten minste gedeeltelijk in een EU-land plaatsvinden.

 • Hoe worden projecten voor publicatie gescreend?

  De Commissie controleert of projecten voldoen aan de toelatingscriteria van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942, gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/919.
  Het EIPP is niet bedoeld om het gebruikelijke zorgvuldig onderzoek door investeerders voorafgaand aan investeringsbeslissingen te vervangen.

 • Is de Europese Commissie aansprakelijk voor de informatie over projecten die op het EIPP wordt gepubliceerd?

  Nee, elke projectontwikkelaar is zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie over zijn projecten die op het EIPP wordt gepubliceerd.

 • Hoe lang na het indienen wordt mijn project gepubliceerd?

  Heeft u uw project ingediend, dan wordt het gewoonlijk na 45 werkdagen gepubliceerd. Het hangt ervan af hoe duidelijk uw projectbeschrijving is en hoe snel u reageert als het EIPP-team nog vragen heeft. Het is dus zaak om projecten zo duidelijk mogelijk te omschrijven en documenten waar het EIPP-team om vraagt, zo snel mogelijk in te dienen.

 • Hoe lang blijft mijn project op het EIPP staan?

  Drie jaar. We moedigen initiatiefnemers aan om regelmatig informatie over de voortgang van hun project te publiceren.

 • Kan een al gepubliceerd project van het portaal worden verwijderd?

  Ja, als een project de nodige financiering heeft gekregen, als het project niet meer aan de toelatingscriteria beantwoordt, of als om andere redenen niet meer aan de algemene voorwaarden van het EIPP wordt voldaan.

2 – INLOGGEN

 • Waarom moet ik inloggen bij het EIPP?

  U kunt alleen een project online indienen en/of contact opnemen met de projectontwikkelaars van projecten die al op het EIPP staan wanneer u ingelogd bent.

 • Hoe kan ik inloggen bij het EIPP?

  Klik op "Login" op de homepagina en volg deze stappen:
  1. Meld u aan via EU Login. (Heeft u nog geen EU Login-account? Maak er dan een aan. U kunt zich daarmee ook aanmelden bij allerlei andere applicaties van de Europese Commissie.)
  2. Geef aan waar uw interesse vooral naar uitgaat (investeren of projecten ontwikkelen) en ga akkoord met de algemene voorwaarden.
  3. Vul de rubriek "Mijn profiel" in.

 • Heb ik een speciale browser nodig?

  Nee, maar bij problemen is het goed om te kijken of het portaal via een andere browser niet beter functioneert.

 • Wat betekent "Ik gebruik het EIPP vooral als..."

  Wanneer u voor de eerste keer inlogt op het EIPP, moet u aangeven hoe u het EIPP bij voorkeur wilt gebruiken. Kiest u voor de rol van projectontwikkelaar, dan krijgt u voortaan eerst uw dashboard met uw eigen projecten te zien. Kiest u voor de rol van investeerder, dan krijgt u automatisch projecten te zien waarin u kunt investeren.

2.1 Mijn profiel

 • Waarom moet ik een zakelijk e-mailadres invullen?

  Het contactadres moet een geldig zakelijk e-mailadres zijn omdat het wordt gebruikt voor vragen en berichten van het EIPP-team, maar ook voor berichten van investeerders.
  Verandert uw e-mailadres, pas dit dan zo snel mogelijk aan in uw gebruikersprofiel. Het e-mailadres blijft overigens vertrouwelijk, het is niet zichtbaar voor het publiek.

 • Wat is het verschil tussen het EU Login-adres en het contactadres?

  Het EU Login-adres is het e-mailadres dat hoort bij uw EU Login-account, het account waarmee u zich ook kunt aanmelden bij allerlei andere applicaties van de Europese Commissie.
  Het contactadres is het e-mailadres dat u als zodanig heeft ingevuld bij "Mijn profiel". Het EIPP-team en investeerders gebruiken dat om u vragen en berichten te sturen. U mag voor beide hetzelfde e-mailadres gebruiken, maar dat hoeft niet.

 • Ik ben op het EIPP contactpersoon van verscheidene organisaties. Welke organisatie moet ik invullen bij "Mijn profiel"?

  Bij "Mijn profiel" vult u de organisatie in waartoe u behoort. Bij "Mijn organisatie(s)" staan de gegevens van de organisaties die u vertegenwoordigt. U kunt daar organisaties toevoegen.

3 – PROJECTONTWIKKELAARS

 • Mag iedereen een project bij het EIPP aanmelden?

  Nee, alleen rechtspersonen die in een EU-lidstaat gevestigd zijn en waartegen geen insolventieprocedure loopt. Rechtspersonen die zich in staat van faillissement, vereffening of een soortgelijke procedure bevinden, en natuurlijke personen mogen geen projecten publiceren op het EIPP.

 • Mag ik contact opnemen met investeerders die zich hebben geregistreerd op het portaal?

  Nee. Als projectontwikkelaar mag u alleen contact opnemen met andere projectontwikkelaars die projecten op het EIPP hebben geplaatst, maar niet met investeerders.

 • Hoe kan het EIPP mij helpen om investeerders aan te trekken?

  Het EIPP is bedoeld om uw project bij investeerders over de hele wereld onder de aandacht te brengen. Die extra zichtbaarheid vergroot uw kansen om de juiste investeerders aan te trekken. Om die kansen te maximaliseren, hebben we een gids samengesteld die u hier kunt downloaden. In de gids staat op welke punten u moet letten bij de omschrijving en presentatie van uw project, zodat belangstellende investeerders alle informatie krijgen die zij nodig hebben. Wilt u nog meer informatie en tips over de opzet van uw project, bekijk dan de informatie die onze EIPP-partner SIF/SOURCE verzameld heeft. Zij hebben deze informatie geordend in een reeks vragen en antwoorden voor projectontwikkelaars.

 • Wat vind ik onder "Projectontwikkelaars"?

  Dit is de rubriek van het EIPP waar projectontwikkelaars hun gegevens kunnen bewerken, organisaties kunnen toevoegen en nieuwe projecten kunnen indienen.

 • Wat is een PAR?

  PAR is de afkorting van "Project Appointed Representative", oftewel projectvertegenwoordiger. Het is de officiële contactpersoon die namens de betrokken organisatie alle informatie over een project op het EIPP beheert. Deze persoon dient dus de nodige gegevens over een project in te vullen en zo nodig bij te werken. De projectvertegenwoordiger moet dezelfde persoon zijn als de geregistreerde gebruiker in het EIPP.

Projectontwikkelaars — Mijn organisatie(s)

 • Hoe kan ik mijn organisatie toevoegen?

  Uw organisatie wordt automatisch toegevoegd wanneer u de gegevens opslaat.

 • Wat betekent de status van mijn organisatie?

  Is de status van uw organisatie:
  "concept", dan heeft u het project nog niet ingediend,
  "compleet", dan is het project ingediend,
  "bevestigd", dan is uw project gescreend en uw organisatie gevalideerd,
  "gearchiveerd", dan is het verzoek om publicatie van uw project geweigerd en uw organisatie niet gevalideerd.

 • Hoe kan ik de documenten indienen waar het EIPP-team om vraagt?

  Moet u nog aanvullende documenten uploaden, doe dat dan via uw EIPP-account onder Organisatiegegevens of Projectbeschrijving. U kunt dat voor of na het indienen van het project doen.

 • Wie is de contactpersoon?

  Dit is de persoon die de organisatie op het EIPP aanmeldt. Deze persoon mag als enige gegevens over de organisatie in het EIPP wijzigen, of nieuwe personen voor deze organisatie op het EIPP uitnodigen.

 • Mijn organisatie bestaat al op het EIPP. Hoe kan ik projecten indienen?

  Wilt u een project publiceren van een organisatie die al bij het EIPP aangesloten is, dan moet u eerst door de contactpersoon worden uitgenodigd als lid van de organisatie. Daarna kunt u de gegevens over de organisatie raadplegen en nieuwe projecten toevoegen. Gegevens over de organisatie wijzigen kan alleen de contactpersoon.

Projectontwikkelaars — Mijn project(en)

 • Welke informatie over het project moet worden verstrekt?

  Een project toevoegen gaat snel en eenvoudig, er zijn maar een paar verplichte velden om in te vullen. Zorg wel dat u het project zo duidelijk mogelijk omschrijft om potentiële investeerders aan te trekken. U hoeft geen vertrouwelijke informatie prijs te geven om een project te publiceren.

 • Hoe kan ik een project indienen?

  Nadat u heeft ingelogd op het EIPP, klikt u op "Organisatie toevoegen" en vult u de verplichte velden in.
  Daarna klikt u op "Project toevoegen" en vult u de verplichte gegevens over het project in. Lees ook "Hoe kunt u uw project toevoegen?" op de EIPP-website.

 • Mijn project wordt door verschillende bedrijven samen georganiseerd. Hoe kan ik dit aangeven?

  In het formulier kunt u maar één organisatie als projectontwikkelaar aanduiden. Informatie over eventuele partners kunt u invullen onder "Beschrijving" of "Aanvullende informatie". Die partners moeten wel uitdrukkelijk akkoord gaan met de publicatie van informatie over het project door een projectvertegenwoordigersformulier (PAR) te ondertekenen.

 • Wat vul ik in bij "Begindatum" als nog niet bekend is wanneer het project van start gaat?

  Vul op basis van de al beschikbare informatie de verwachte aanvangsdatum in. U mag alleen projecten publiceren die al begonnen zijn of naar verwachting binnen drie jaar na publicatie van start zullen gaan.

 • Wat betekent de status van mijn project?

  Is de status van uw project:
  "concept", dan heeft u het project nog niet ingediend,
  "ingediend", dan is het project ingediend,
  "gepubliceerd", dan is het project bekendgemaakt op het EIPP,
  "gearchiveerd" dan is de publicatie van uw project afgewezen, of het project is van het EIPP verwijderd, of het project is nog voor publicatie ingetrokken.

 • Worden alle gegevens die ik invul, op het EIPP gepubliceerd?

  Nee, alleen de gegevens waar een icoontje met een oog naast staat, worden gepubliceerd. Documenten die u uploadt zijn alleen toegankelijk voor het EIPP-team en worden nooit gepubliceerd.

 • Welke documenten zijn er verplicht voor de publicatie van een project?

  Verplicht is het formulier waarmee u een projectvertegenwoordiger (PAR) aanstelt (Project Appointed Representative - Appointment Letter). U vindt dit formulier bij de modellen en, als het project al opgeslagen is, op de pagina met projectgegevens. Heeft het EIPP-team meer documenten nodig, dan zal het met u contact opnemen.

 • Kan iemand anders mij vervangen als projectvertegenwoordiger (PAR)?

  Wordt de projectvertegenwoordiger vervangen, dan moet het EIPP-team worden ingelicht en moet de nieuwe projectvertegenwoordiger zich als gebruiker van het EIPP registreren. De projectontwikkelaar moet een bewijs van benoeming van de nieuwe projectvertegenwoordiger uploaden.

Projectontwikkelaars — Mijn dashboard

 • Wat is "Mijn dashboard"?

  Op "Mijn dashboard" vindt u de gegevens van uw projecten en organisaties en de taken die nog op u wachten (bijv. projecten die nog niet compleet zijn).

 • Wat kan ik op "Mijn dashboard" doen?

  U krijgt er een overzicht van de organisaties en projecten die al zijn aangemaakt (met de belangrijkste gegevens) en u ziet welke stappen er nog moeten worden gezet.

4 – INVESTEERDERS

 • Moet ik mij aanmelden bij het EIPP?

  Ja, bent u investeerder en wilt u in contact komen met projectontwikkelaars, dan moet u inloggen op het EIPP. Wilt u meer weten over het inloggen, kijk dan in de Veelgestelde vragen.

 • Hoe kan ik contact opnemen met een projectontwikkelaar?

  U kunt als investeerder met projectontwikkelaars contact opnemen door in te loggen en daarna het onlineformulier in te vullen.

 • Wat kan ik als investeerder doen?

  Als investeerder kunt u:
  - de lijst van gepubliceerde projecten bekijken
  - uw voorkeuren opgeven en zich inschrijven op de gepersonaliseerde nieuwsbrief
  - wekelijks informatie ontvangen over nieuwe projecten en updates
  - contact opnemen met projectontwikkelaars

 • Wat is "Mijn dashboard"?

  "Mijn dashboard" is de rubriek waar u informatie over nieuwe projecten krijgt en waar uw voorkeuren worden opgeslagen.