Close

Hoe kan ik mijn project aanmelden?

U kunt uw project via EIPP aanmelden in willekeurige officiële taal van de Europese Unie.

Om de validering van uw project te vergemakkelijken, kunt u dit het best in het Engels aanmelden.

Als u uw project in een andere taal aanmeldt, zorgt de Europese Commissie gratis voor een vertaling in het Engels, die samen met de oorspronkelijke versie op het portaal verschijnt.

Vier stappen om een project bij het portaal aan te melden

1. Gebruikersprofiel invullen

Om uw project te kunnen aanmelden, moet u alle verplichte velden van het gebruikersprofiel invullen. Deze stap is nodig om te kunnen doorgaan naar de volgende stappen (zie de afbeelding hieronder).

2. Aangeven welke organisatie u vertegenwoordigt

Vul de naam van uw organisatie en alle nodige gegevens in.

Werkt u als consultant voor verschillende organisaties, dan kunt u de gegevens van al uw klanten en hun projecten invoeren en beheren. Via "Mijn organisatie(s)" behoudt u het overzicht.

3. Een project aanmaken

Om een project toe te voegen, vult u het volgende in: projectbeschrijving, projectfinanciering, links, kaart en contactgegevens.

4. Uw project indienen

Controleer voor u het project indient, of u alle verplichte gegevens heeft ingevuld, en klik daarna op "Verzenden".

Vergeet niet om te klikken op "Bevestigen".

De door u aangemelde projecten vindt u onder "Mijn project(en)".

Het project wordt pas op de site gepubliceerd als u een bewijs van benoeming van de projectvertegenwoordiger (PAR) heeft ingediend.

Wat gebeurt er met uw project na het indienen?

Aanvullende documenten

Zodra u uw project heeft aangemeld, wordt het door het EIPP team gescreend.

U kunt dan om aanvullende informatie worden gevraagd (bijv. actualiseringen, bevestigingen, bewijsstukken, enz.). U kunt zowel voor een organisatie als voor een project aanvullende documenten uploaden in de daarvoor bestemde rubrieken.

Uitnodigingen van leden

Bent u de eerste die zich aanmeldt namens uw organisatie, dan krijgt u automatisch de rol van "contactpersoon" voor deze organisatie. U kunt extra leden van uw organisatie uitnodigen via de button. Nieuwe leden krijgen per e-mail een uitnodiging om op het portaal in te loggen. Wie eenmaal lid is van een organisatie, kan onder andere nieuwe projecten indienen en gegevens raadplegen.

U kunt ook mensen uitnodigen om uw project te bekijken. Zij ontvangen dan per e-mail een uitnodiging met een link om in te loggen. Ze krijgen alleen leestoegang voor het betrokken project.

Publicatie van uw project

Wanneer uw project gescreend is en gepubliceerd kan worden, laat het EIPP-team u per e-mail weten dat het project wordt gepubliceerd en wat u eventueel verder nog moet doen.

Criteria

Een project (of programma van kleinere projecten) komt voor publicatie op het portaal in aanmerking als

 • de totale kosten ten minste 1 miljoen euro bedragen
 • het onder een van de vooraf bepaalde sectoren met een grote toegevoegde economische waarde valt (projectpromotoren mogen per project maximaal twee sectoren kiezen uit een lijst van 25 sectoren)
 • het wordt uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie (projecten met landen buiten de EU komen alleen in aanmerking als een deel van de investeringen in de EU plaatsvindt)
 • de projectpromotor een in een lidstaat gevestigde rechtspersoon die niet aan een insolventieprocedure is onderworpen
 • het verenigbaar is met het EU-recht en het recht van de betrokken lidstaat, geen juridische risico’s of reputatieschade kan opleveren en de nationale veiligheid van de lidstaat of de veiligheid van de Commissie niet in gevaar kan brengen
 • de uitvoering ervan begonnen is of naar verwachting begonnen zal zijn binnen drie jaar na de datum van indiening bij het EIPP
 • het in de projectaanvraag duidelijk wordt beschreven als een investeringsproject en de in de aanvraag vervatte informatie juist is en het bedrag vermeldt dat nodig is voor de financiering van het project.

Betrokken sectoren

Digitale en kenniseconomie

 • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • ICT-infrastructuur (o.m. breedband)
 • Andere aspecten van de digitale economie (o.m. inhoud en diensten)

Energie-unie

 • Opwekking van hernieuwbare energie
 • Opwekking van conventionele energie
 • Energie-efficiëntie
 • Elektriciteitsinfrastructuur
 • Gasinfrastructuur
 • Brandstofwinning en -raffinage
 • Onderzoek en ontwikkeling in energie

Vervoer

 • Trans-Europees netwerk
 • Multimodale knooppunten
 • Projecten voor stedelijke mobiliteit
 • Nieuwe technologie en groener vervoer
 • Voertuigen en vervoerssystemen

Sociale infrastructuur e.d.

 • Menselijk kapitaal, onderwijs en opleiding
 • Gezondheid
 • Culturele en creatieve sector
 • Toerisme
 • Sociale infrastructuur, sociale en solidaire economie

Hulpbronnen en milieu

 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling, bosbouw en bio-economie
 • Hulpbronnenefficiëntie en milieubescherming, blauwe economie
 • Klimaatverandering

Financiering voor kleine, middelgrote en midcap-ondernemingen

 • Industrie voor mkb/kmo’s en midcaps