This project was submitted in the following language: English (en).

Deskrizzjoni tal-Proġett

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Pajjiż, Reġjun

Spanja [Cataluña]

Data tal-bidu

Frar 2017

Stima tal-kost tal-proġett

EUR 1 M.

Settur 

Saħħa

Industrija għal SMEs u Midcaps

Sjieda tal-assi

Pubbliku

Tip ta’ proġett

Operazzjonali

Status tal-proġett

Kostruzzjoni-mibdija

Dettalji tal-finanzjament

Finanzjament ta’ proġetti żgurat: EUR 0.70 M. (70 %)

Sors ta’ finanzjament: Pubbliku

Il-promotur irċieva/applika għall-appoġġ ta’ finanzjament tal-UE/tal-BEI relatat ma’ dan il-proġett.

Pubblikazzjoni: 27/06/2018 | L-aħħar aġġornament: 02/08/2018

Il-Kummissjoni ma tagħti l-ebda garanzija u ma tagħmel ebda rappreżentazzjoni, espliċita jew impliċita, li l-Informazzjoni dwar il-Proġett hija mingħajr żball. L-informazzjoni dwar il-Proġett hija pprovduta bla ebda garanzija, kundizzjonijiet jew garanziji rigward l-akkurattezza tagħha.