Ja jums ir citi jautājumi par EIPP, varat sazināties ar EIPP komandu.

Sazinieties ar mums

1 - VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

 • Kāds ir Eiropas Investīciju projektu portāla (EIPP) mērķis?

  EIPP ir galvenā ES projektu virzības platforma, kas tiecas izveidot saikni starp ES projektu virzītājiem un investoriem. Portāla nolūks ir piesaistīt uzmanību pašreizējām ES investīciju iespējām.

 • Kāda veida projektus pieņem publicēšanai portālā?

  EIPP izveidoja, pamatojoties uz 15. pantu Regulā (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu. Sīkāki noteikumi par EIPP ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1942, kas grozīts ar Komisijas 2017. gada 29. maija Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/919.

  Lai ziņas par projektu varētu publicēt EIPP, saskaņā ar minēto lēmumu projektam jāatbilst šādiem kritērijiem:
  - tā kopējās izmaksas ir vismaz 1 miljons eiro;
  - tas attiecas uz vienu no iepriekš noteiktajām jomām ar augstu pievienoto vērtību (virzītāji katram projektam var norādīt ne vairāk kā divas jomas);
  - tas jāīsteno Eiropas Savienības teritorijā un tā virzītājam jābūt (publiskā/ privātā sektora) juridiskai personai, kas veic uzņēmējdarbību kādā ES dalībvalstī;
  - to paredzēts sākt trīs gadu laikā pēc iesniegšanas (vai tas jau ir sākts);
  - tam jāatbilst visiem piemērojamiem ES un valstu tiesību aktiem.

 • Kas var izmantot šo portālu?

  EIPP ir paredzēts ES projektu virzītājiem un starptautiskajiem investoriem. Jums jāpiesakās portālā, lai iesniegtu savu projektu vai sazinātos ar jau publicētu projektu virzītājiem.

 • Kāda ir saistība starp šo portālu un pārējām Investīciju plāna Eiropai daļām (jo īpaši Eiropas Stratēģisko investīciju fondu)?

  Trīs plāna daļas, kas izveidotas ar Regulu (ES) 2015/1017, nav cita no citas atkarīgas. Projekta publicēšana portālā nav ne priekšnoteikums, nedz arī garantija finansējuma saņemšanai no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda vai kādas citas ES iestādes vai finanšu instrumenta.

 • Vai man jāmaksā par to, lai varētu iesniegt projektu?

  Nē. Par projektu iesniegšanu un publicēšanu nekas nav jāmaksā ne publiskā, ne privātā sektora projektu virzītājiem.

 • Kādā valodā varu iesniegt projektu?

  EIPP ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, un projektus var iesniegt jebkurā no tām. Ja savu projektu iesniegsit nevis angļu, bet citā valodā, Eiropas Komisija parūpēsies par bezmaksas tulkojumu angliski. Jūsu projektu EIPP portālā publicēs abās valodās. Oriģinālvalodas versiju uzskatīs par autentisku, bet tulkojums angļu valodā būs tikai informatīvs.

 • Vai EIPP var publicēt pārrobežu projektus?

  Jā, ar nosacījumu, ka investīcijas tiek veiktas visās norādītajās ES valstīs. Atļauti arī pārrobežu projekti ar ārpussavienības valstīm, ja vien investīcijas vismaz daļēji tiek veiktas kādā ES dalībvalstī.

 • Kā projekti tiek atsijāti pirms to publicēšanas?

  Eiropas Komisija pārbauda, vai projekti atbilst kritērijiem, kas norādīti Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/1942, kurš grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/919.
  EIPP neaizstāj parastās pārbaudes, kas investoriem jāveic, pirms tie pieņem lēmumus veikt investīcijas.

 • Vai Eiropas Komisija ir atbildīga par projekta informāciju, kas publicēta portālā?

  Nē, projektu virzītāji pilnībā atbild par projekta informāciju, kas ir publicēta portālā.

 • Cik ilgi man pēc projekta iesniegšanas jāgaida, līdz to publicēs?

  Kad projekts ir iesniegts, varat rēķināties, ka to publicēs pēc 45 darbdienām. Publicēšana ir atkarīga no tā, cik skaidri projekts ir aprakstīts un cik ātri tiek sniegta pieprasītā informācija. Ir vajadzīgs skaidrs projekta apraksts, un pieprasītie dokumenti ir pēc iespējas ātrāk jāiesniedz EIPP komandai.

 • Cik ilgi mans projekts būs publicēts EIPP?

  3 gadus. Aicinām projekta virzītājus šajā laikā sniegt informāciju par to, kā norit īstenošana.

 • Vai jau publicētu projektu var izņemt no portāla?

  Jā, gadījumos, kad projekta īstenotāji ir saņēmuši nepieciešamo finansējumu, kad projekts vairs neatbilst kritērijiem vai nav ievēroti EIPP izmantošanas noteikumi.

2 - PIETEIKŠANĀS

 • Kāpēc man jāpiesakās EIPP?

  Pieteikšanās EIPP ļauj iesniegt projektus tiešsaistē un sazināties ar jau publicētu projektu virzītājiem.

 • Kā pieteikties EIPP?

  Noklikšķiniet uz pogas “Pieteikties” EIPP sākumlapā un sāciet reģistrēšanos, kas notiks trijos posmos:
  1. izveidojiet EU LOGIN kontu (ja jums tāda vēl nav) – tas būs vajadzīgs, lai pieteiktos visās lietotnēs, ko pārvalda Eiropas Komisija;
  2. norādiet, vai EIPP jūs interesē projektu virzīšana vai investēšana, un pieņemiet noteikumus;
  3. aizpildiet iedaļu “Mans profils”.

 • Vai man jāizmanto konkrēta pārlūkprogramma, lai pieteiktos portālā?

  Nē, bet sarežģījumu gadījumā iesakām mēģināt vēlreiz, izvēloties citu pārlūkprogrammu.

 • Ko nozīmē “Kas mani visvairāk interesē EIPP”?

  Pirmoreiz piesakoties EIPP, jūs aicinās norādīt, vai jūs interesē projekta iesniegšana vai investēšana projektā. Ja izvēlaties “Virzīšana”, jūs pārvirzīs uz projekta virzītājiem domāto sadaļu, taču, norādot “Investīcijas”, jūs pārvirzīs uz investoru sadaļu.

2.1 Mans profils

 • Kāpēc kontaktiem jānorāda tieši darba e-pasts?

  Kontaktpersonas e-pasta adresei jābūt derīgai profesionālajai e-pasta adresei, jo to izmantos, lai atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar projektu, koordinētu pieprasījumus un saņemtu e-pastus no investoriem.
  Izmaiņu gadījumā lūdzam šo e-pastu pēc iespējas ātrāk atjaunināt savā lietotāja profilā. E-pasta kontaktadrese tiks uzskatīta par konfidenciālu informāciju un portālā nebūs redzama citiem.

 • Kāda ir atšķirība starp “EU Login” adresi un e-pasta kontaktadresi?

  “EU Login” e-pasta adrese ir piesaistīta jūsu “EU Login” kontam, kas jāizmanto, piesakoties visās Eiropas Komisijas pārvaldītajās lietotnēs.
  E-pasta kontaktadrese, kuru norādāt lapā “Mans profils”, tiks izmantota, lai saņemtu paziņojumus no EIPP komandas un investoriem. Tā var atšķirties no “EU Login” adreses.

 • Esmu EIPP kontaktpersona vairākām organizācijām, kura man jānorāda “Manā profilā”?

  Iedaļā “Mans profils” jums jānorāda organizācija, kurai piederat. Ailē “Mana(s) organizācija(s)” norādiet informāciju par jūsu pārstāvētajām organizācijām EIPP, kad izveidojat tās.

3 - PROJEKTA VIRZĪTĀJI

 • Vai ikviens var iesniegt projektu publicēšanai EIPP?

  EIPP projekta virzītājam jābūt juridiskai personai, kura veic uzņēmējdarbību kādā no ES dalībvalstīm un pret kuru nav vērsta maksātnespējas procedūra. Projektus portālā nedrīkst iesniegt ne fiziskas personas, ne juridiskas personas, kuras ir bankrotējušas, tiek likvidētas vai kurām piemēro līdzīgu procedūru.

 • Vai varu sazināties ar investoriem, kas reģistrējušies portālā?

  Nē. Jums kā projekta virzītājam būs iespēja sazināties tikai ar citu publicēto projektu virzītājiem, nevis investoriem.

 • Kā EIPP var man palīdzēt piesaistīt investorus?

  EIPP mērķis ir padarīt jūsu projektu pamanāmu investoriem visā pasaulē. Lai izmantotu šo iespēju un maksimāli uzlabotu jūsu iespējas piesaistīt investorus, jūs varat atsaucei izmantot zemāk piedāvātās lejupielādējamās vadlīnijas. Tajās ietverts saraksts ar punktiem, kas jums palīdzēs aprakstīt jūsu projektu un iepazīstināt ar to, neizlaižot būtisku informāciju, kas ir svarīga investoriem. Ja vēlaties saņemt papildu norādījumus par projekta strukturēšanu, mūsu EIPP partneris SIF/SOURCE piedāvā plašu jautājumu klāstu, kas jūs virzīs visā šajā procesā. Tam var piekļūt ŠEIT.

 • Kas ir projekta virzītāju sadaļa?

  Projekta virzītāju sadaļa ir EIPP daļa, kas paredzēta projektu virzītājiem. Tajā var izveidot jaunas organizācijas un iesniegt jaunus projektus.

 • Kas ir P.A.R.?

  P.A.R. ir saīsinājums no angļu val. “Project Appointed Representative”, kas nozīmē “ieceltais projekta pārstāvis”. Tā ir oficiālā kontaktpersona, ko organizācija iecēlusi, lai pārvaldītu informāciju par projektu, kuru iecerēts publicēt EIPP. Viņš(-a) ir tiesīgs(-a) sniegt un atjaunināt projekta veidlapā prasīto informāciju. Ieceltajam projekta pārstāvim jābūt arī EIPP reģistrētam lietotājam.

3.1 Projektu virzītāja sadaļa - Mana organizācija

 • Kā varu piereģistrēt savu organizāciju?

  Jūsu organizācija tiks automātiski piereģistrēta pēc tam, kad noklikšķināsit uz pogas “Iesniegt”.

 • Kāds var būt manas organizācijas statuss?

  Jūsu organizācijas statuss var būt:
  - “uzmetums” līdz projekta iesniegšanas brīdim;
  - “iesniegts”, kad esat iesniedzis projektu;
  - “apstiprināts”, kad projekts ir pārbaudīts un jūsu organizācija ir validēta;
  - “arhivēts”, kad projekta publicēšana ir atteikta un jūsu organizācija nav validēta.

 • Kā varu iesniegt EIPP komandas pieprasītos dokumentus?

  Ja jums jāiesniedz papildu dokumenti, caur savu EIPP kontu augšupielādējiet tos sadaļā, kurā sniegtas ziņas par projektu vai organizāciju. Dokumentus varat augšupielādēt jebkurā laikā pirms un pēc projekta iesniegšanas.

 • Kas ir ieguldījuma sniedzējs organizācijā?

  Persona, kas izveido organizācijas profilu EIPP. Tai vienīgajai ir tiesības EIPP portālā mainīt informāciju par organizāciju, un tā var uzaicināt EIPP pievienoties šai organizācijai jaunus dalībniekus.

 • Mana organizācija jau ir izveidota EIPP. Kā lai iesniedzu projektus?

  Lai iesniegtu projektu, ko virza EIPP jau reģistrēta organizācija, jums vispirms jāsaņem uzaicinājums no ieguldījuma sniedzēja šajā organizācijā, un tad varēsit tai pievienoties. Kad būsit kļuvis par jaunu organizācijas dalībnieku, varēsit iepazīties ar informāciju par šo organizāciju un iesniegt jaunus projektus. Informāciju par organizāciju var mainīt tikai ieguldījuma sniedzējs organizācijā.

3.2 Projektu virzītāja sadaļa - Mani projekti

 • Kāda informācija ir vajadzīga, lai iesniegtu projektu?

  Iesniegšana pati par sevi norit ātri un vienkārši, jāaizpilda tikai daži obligātie lauki. Jābūt skaidram projekta aprakstam, kas palīdzēs piesaistīt potenciālos investorus. Lai publicētu ziņas par projektu portālā, nav jāsniedz konfidenciāla informācija.

 • Kā varu iesniegt projektu?

  Pēc pieteikšanās EIPP uzklikšķiniet uz pogas “Pievienot organizāciju” un aizpildiet prasītos laukus.
  Tad jānoklikšķina uz pogas “Pievienot projektu”, jāaizpilda obligātie lauki un jāiesniedz projekts. Plašāku informāciju var atrast EIPP tīmekļa vietnes sadaļā “Kā pievienot projektu”.

 • Manu projektu virza vairāki uzņēmumi. Kā to norādīt pieteikuma veidlapā?

  Pieteikuma veidlapā par projekta virzītāju var norādīt tikai vienu organizāciju. Informāciju par partneriem var sniegt vai nu laukā “Apraksts”, vai laukā “Papildu informācija”. Partneriem jāvienojas par projekta informācijas publicēšanu, parakstot vēstuli, ar ko tiek iecelts projekta pārstāvis.

 • Ko ierakstīt laukā “Sākuma datums”, ja vēl nezinu, kad mans projekts sāksies?

  Varat norādīt paredzamo sākuma datumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Projektam jābūt jau iesāktam vai jāsākas 3 gadu laikā no brīža, kad informāciju par to iesniedz publicēšanai.

 • Kāds var būt mana projekta statuss?

  Projekta statuss liecina par jūsu pieteikuma pašreizējo stāvokli. Tas var būt:
  - “uzmetums” – līdz projekta iesniegšanas brīdim;
  - “iesniegts”, kad esat iesniedzis projektu;
  - “publicēts”, kad jūsu projekts ir publicēts EIPP;
  - “arhivēts”, ja projekta publicēšana ir atteikta, ja projekts ir izņemts no portāla vai atsaukts pirms publicēšanas.

 • Vai visu sniegto informāciju publicēs portālā?

  Nē, publicēs tikai to informāciju, pie kuras laukiem ir acs ikona. Papildu dokumenti, ko augšupielādējat portālā, būs pieejami tikai EIPP komandai, nevis plašai sabiedrībai.

 • Kādi obligātie dokumenti man jāiesniedz, lai projektu publicētu?

  Jums vajadzēs augšupielādēt vēstuli, ar kuru tiek iecelts projekta pārstāvis (P.A.R.). Tās paraugs ir atrodams “Veidņu bibliotēkā” un projekta veidlapā pēc tam, kad projekts ir saglabāts. Turklāt EIPP komanda var lūgt papildu dokumentus.

 • Ko darīt, ja mainās ieceltais projekta pārstāvis (P.A.R.)?

  Ja tiek iecelts cits P.A.R., par to jāinformē EIPP darbinieki, un jaunajam P.A.R. jāreģistrējas EIPP kā lietotājam. Projekta virzītājs EIPP portālā augšupielādē jaunu vēstuli, ar kuru tiek iecelts P.A.R.

3.3 Projektu virzītāja sadaļa - Mans infopanelis

 • Kas ir “Mans infopanelis”?

  “Mans infopanelis” ir iedaļa, kurā parādās informācija par jūsu projektiem, organizācijām un veicamajām darbībām (piemēram, jāpabeidz projekta pieteikums).

 • Ko varu izdarīt “Manā infopanelī”?

  Jūs varat gūt pārskatu par organizācijām un jau izveidotajiem projektiem (svarīgākajiem to rādītājiem), kā arī pārraudzīt veicamās darbības (darba procesā).

4 - INVESTORI

 • Vai man jāreģistrējas EIPP?

  Jā, investoram ir jāpiesakās EIPP portālā, lai sazinātos ar virzītājiem. Sīkāku informāciju par pieteikšanos skatīt bieži uzdoto jautājumu 2. daļā “Pieteikšanās”.

 • Kā varu sazināties ar virzītāju?

  Pēc reģistrēšanās investors var sazināties ar virzītājiem, izmantojot tiešsaistes veidlapu.

 • Ko portālā varu izdarīt kā investors?

  Kā investors jūs varat:
  - iepazīties ar publicēto projektu sarakstu;
  - izveidot savas projektu meklēšanas preferences un pierakstīties uz e-jaunumiem, kas tiek sūtīti atbilstoši tām;
  - reizi nedēļā saņemt paziņojumus par nupat publicētiem un atjauninātiem projektiem;
  - sazināties ar projektu virzītājiem.

 • Kas ir “Mans infopanelis”?

  “Mans infopanelis” ir vieta, kurā parādās informācija par jauniem projektiem un jūsu preferences.