Jei turite kitų su EIPP susijusių klausimų, susisiekite su EIPP komanda.

Susisiekite su mumis

1. BENDROJI INFORMACIJA

 • Kokia yra Europos investicinių projektų portalo paskirtis?

  Europos investicinių projektų portalas (EIPP) yra centrinė informavimo apie ES projektus platforma – ES projektų rengėjų ir investuotojų susitikimo vieta. Portalu siekiama padidinti esamų galimybių investuoti ES matomumą.

 • Kokius projektus galima skelbti portale?

  EIPP buvo sukurtas remiantis Reglamento (ES) Nr. 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo 15 straipsniu. Konkrečios EIPP detalės nustatytos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1942, iš dalies pakeistame 2017 m. gegužės 29 d. įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/919.

  Pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą tam, kad jūsų projektą būtų galima paskelbti EIPP, jis turi atitikti šiuos kriterijus:
  - bendra jo suma turi būti bent 1 mln. eurų,
  - jis turi būti vykdomas viename iš anksto nustatytų didelės ekonominės naudos teikiančių sektorių (projekto rengėjai vienam projektui gali pasirinkti ne daugiau kaip du sektorius),
  - jis turi būti įgyvendinamas Europos Sąjungos teritorijoje, o jo rengėjas turi būti valstybėje narėje įsisteigęs juridinis asmuo (viešasis arba privatusis),
  - turi būti numatyta jo įgyvendinimą pradėti per trejus metus nuo pateikimo (arba jis jau pradėtas įgyvendinti),
  - jis turi atitikti taikomus ES ir nacionalinius teisės aktus.

 • Kas gali naudotis portalu?

  EIPP skirtas ES projektų rengėjams ir tarptautiniams investuotojams. Norint pateikti savo projektą ir (arba) susisiekti su jau paskelbtų projektų rengėjais, reikia prisijungti prie portalo.

 • Kaip portalas susijęs su kitomis Investicijų plano Europai dalimis (visų pirma ESIF)?

  Reglamentu (ES) Nr. 2015/1017 nustatytos trys dalys yra viena nuo kitos nepriklausomos. Projekto paskelbimas portale nėra nei ESIF ar bet kurios kitos ES institucijos arba priemonės teikiamo finansavimo išankstinė sąlyga, nei garantija.

 • Ar už projektų pateikimą reikia mokėti mokestį?

  Ne. Visiems – tiek viešiems, tiek privatiems projektų rengėjams – projektų teikimas ir skelbimas yra nemokamas.

 • Kokia kalba galima teikti projektus?

  EIPP parengtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis ir projektai gali būti teikiami visomis tomis kalbomis. Jeigu projektas pateikiamas ne anglų kalba, Europos Komisija pasirūpins jo nemokamu vertimu į anglų kalbą. Jūsų projektas EIPP bus paskelbtas abiem kalbomis. Autentiška yra versija originalo kalba, o vertimas į anglų kalbą pateikiamas tik informacijos tikslais.

 • Ar EIPP gali būti skelbiami tarpvalstybiniai projektai?

  Taip, su sąlyga, kad investuojama visose nurodytose ES šalyse. Keliose valstybėse, įskaitant ES nepriklausančias šalis, vykdomus projektus taip pat leidžiama teikti, jeigu bent dalis investicijų atliekama vienoje iš ES šalių.

 • Kaip projektai tikrinami prieš skelbimą?

  Europos Komisija patikrina, ar projektai tinkami skelbti, vadovaudamasi Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1942 su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/919, nustatytais kriterijais.
  EIPP paskirtis nėra pakeisti įprastą kruopščią tikrinimo procedūrą, kurią investuotojai turi atlikti, prieš priimdami sprendimą investuoti.

 • Ar Europos Komisija yra atsakinga už portale skelbiamą projektų informaciją?

  Ne, už portale skelbiamą projektų informaciją visiškai atsakingi projektų rengėjai.

 • Kiek laiko turėsiu laukti, kol mano pateiktas projektas bus paskelbtas?

  Galite tikėtis, kad jūsų pateiktas projektas bus paskelbtas po 45 darbo dienų. Paskelbimas priklausys nuo to, kaip aiškiai projektas aprašytas ir kaip greitai pateikiama prašoma informacija. Projektą reikia aiškiai aprašyti, o prašomus dokumentus – kuo greičiau pateikti EIPP grupei.

 • Kiek laiko mano projektas bus skelbiamas EIPP?

  3 metus. Projektų rengėjai raginami per šį laikotarpį informuoti apie jų projektų įgyvendinimo pažangą.

 • Ar jau paskelbtas projektas gali būti pašalintas iš portalo?

  Taip, jei jau gautos projektui vykdyti reikiamos lėšos, jei projektas nebeatitinka tinkamumo skelbti kriterijų arba jei nesilaikoma EIPP naudojimo sąlygų.

2 - LOGIN

 • Kodėl reikia prisijungti prie EIPP?

  Prisijungus prie EIPP galima internetu teikti projektus ir (arba) susisiekti su jau paskelbtų projektų rengėjais.

 • Kaip prisijungti prie EIPP?

  Kad būtų galima naudotis EIPP, portalo pradžios puslapyje spustelėjus mygtuką „Prisijungti“, reikia atlikti tris veiksmus.
  1. Susikurkite EU LOGIN paskyrą (jei jos dar neturite), kurią reikia turėti norint prisijungti prie visų Europos Komisijos administruojamų programų.
  2. Nurodykite, ar naudotis EIPP norite kaip rengėjas, ar kaip investuotojas, ir sutikite su sąlygomis.
  3. Įrašykite reikiamą informaciją dalyje „Mano profilis“.

 • Ar norint prisijungti reikia naudotis kokia nors konkrečia naršykle?

  Ne, bet jei kiltų kokių nors problemų, bandykite naudotis kita naršykle.

 • Ką turiu nurodyti lange „EIPP visų pirma naudojuosi kaip“?

  Turite nurodyti, ar norėtumėte pateikti projektą, ar investuoti į projektą. Šito jūsų bus klausiama tik pirmą kartą jungiantis prie EIPP. Jei pasirinksite „Rengėjas“, pateksite į rengėjams skirtą erdvę, o jei pasirinksite „Investuotojas“, – į investuotojams skirtą erdvę.

2.1. Mano profilis

 • Kodėl kontaktinis e. pašto adresas turi būti darbo adresas?

  Kontaktinis e. pašto adresas turi būti galiojantis darbo e. pašto adresas. Jis bus naudojamas atsakyti į su projektu susijusius klausimus ir jiems koordinuoti, juo bus siunčiami investuotojų laiškai.
  Jeigu jis pasikeistų, kuo greičiau atnaujinkite informaciją savo naudotojo profilyje. Kontaktinis e. pašto adresas bus konfidencialus, jis nebus skelbiamas viešai.

 • Kuo „EU Login“ adresas skiriasi nuo kontaktinio e. pašto adreso?

  „EU Login“ adresas yra jūsų „EU Login“ paskyros, kurią reikia turėti norint prisijungti prie visų Europos Komisijos administruojamų programų, e. pašto adresas.
  Puslapyje „Mano profilis“ jūsų nurodytu kontaktiniu e. pašto adresas bus siunčiami EIPP grupės ir investuotojų laiškai. Jis gali skirtis nuo „EU Login“ adreso.

 • Esu kelių organizacijų EIPP kontaktinis asmuo. Kurią iš jų turiu nurodyti puslapyje „Mano profilis“?

  Puslapyje „Mano profilis“ nurodykite organizaciją, kuriai priklausote. Dalyje „Mano organizacija (-os)“ pateikite informaciją apie organizacijas, kurioms atstovaujate EIPP.

3. PROJEKTŲ RENGĖJAI

 • Ar teikti projektus, kad jie būtų skelbiami EIPP, gali bet kas?

  EIPP projekto rengėjas turi būti vienoje iš ES valstybių narių įsisteigęs juridinis asmuo, kuriam nėra iškelta nemokumo byla. Nei fiziniai asmenys, nei bankrutuojantys, likviduojami ar panašiose aplinkybėse atsidūrę juridiniai asmenys projektų portale teikti negali.

 • Ar galiu susisiekti su portale registruotais investuotojais?

  Ne. Projektų rengėjai galės susisiekti tik su kitais jau paskelbtų projektų rengėjais, o ne su investuotojais.

 • Kaip EIPP gali man padėti pritraukti investuotojų?

  EIPP paskirtis – suteikti jūsų projektui matomumą, kad apie jį galėtų sužinoti viso pasaulio investuotojai. Kad galėtumėte kuo geriau pasinaudoti teikiamomis galimybėmis ir padidinti tikimybę, kad pavyks pritraukti investuotojų, siūlome jums gaires (jas galite parsisiųsdinti). Jos jums padės taip aprašyti ir pateikti savo projektą, kad investuotojai gautų visą svarbiausią juos dominančią informaciją. Jei norėtumėte gauti daugiau gairių dėl savo projekto struktūros, EIPP partneris SIF/SOURCE yra parengęs išsamų klausimų sąrašą, kad padėtų jums atlikti šią procedūrą. Jis pateikiamas ČIA.

 • Kas yra rengėjų erdvė?

  Rengėjų erdvė yra projektų rengėjams skirta EIPP erdvė, kur galima kurti naujas organizacijas ir teikti naujus projektus.

 • Ką reiškia P.A.R.?

  Paskirtasis projekto atstovas (P.A.R.) yra organizacijos paskirtas oficialus kontaktinis asmuo, tvarkantis informaciją apie projektą, kuri turi būti skelbiama EIPP. Jis įgaliotas teikti ir atnaujinti informaciją, kurios prašoma projekto formoje. P.A.R. turi būti tas pats asmuo, kaip ir registruotas EIPP naudotojas.

3.1. Rengėjų erdvė. Mano organizacija

 • Kaip pateikti savo organizacijos duomenis?

  Jūsų organizacijos duomenys bus automatiškai pateikti, kai paspausite mygtuką „Pateikti“.

 • Koks gali būti mano organizacijos statusas?

  Jūsų organizacijos statusas gali būti:
  - „juodraštis“, kol projekto dar nepateikėte;
  - „pateikta“ po to, kai projektas pateikiamas;
  - „patvirtinta“ po to, kai projektas patikrinamas, o jūsų organizacija patvirtinama;
  - „archyvuota“, jei jūsų projektas atmetamas, o jūsų organizacija nepatvirtinama.

 • Kaip pateikti EIPP grupės prašomus dokumentus?

  Jeigu jūsų prašoma pateikti papildomų dokumentų, turėtumėte juos įkelti į projekto arba organizacijos duomenų skyrių savo EIPP paskyroje. Dokumentus galima įkelti bet kuriuo metu prieš pateikiant projektą ir vėliau.

 • Kas yra organizacijos atstovas?

  Asmuo, kuris sukuria organizaciją EIPP. Tai vienintelis asmuo, galintis keisti organizacijos informaciją EIPP ir kviesti naujus narius prisijungti prie organizacijos EIPP.

 • Mano organizacija EIPP jau registruota. Ar galiu teikti projektus?

  Kad galėtumėte pateikti projektą, parengtą EIPP jau registruotos organizacijos, visų pirma tos organizacijos atstovas turi jus pakviesti prie jos prisijungti. Kai būsite naujas organizacijos narys, galėsite matyti organizacijos informaciją ir teikti naujus projektus. Keisti organizacijos informaciją gali tik organizacijos atstovas.

3.2. Rengėjų erdvė. Mano projektai

 • Kokią informaciją reikia pateikti teikiant projektą?

  Pateikti projektą labai paprasta, reikia užpildyti tik kelis privalomuosius laukelius. Projektas turi būti aiškiai aprašytas, kad patrauktų galimų investuotojų dėmesį. Skelbiant projektą portale neteikiama jokios konfidencialios informacijos.

 • Kaip pateikti projektą?

  Prisijungus prie EIPP reikia spausti mygtuką „Pridėti organizaciją“ ir užpildyti laukelius.
  Tuomet reikia spausti mygtuką „Pridėti projektą“, užpildyti privalomuosius laukelius ir pateikti projektą. Daugiau informacijos pateikiama EIPP puslapyje „Kaip pridėti savo projektą?“.

 • Mano projektą rengia kelios bendrovės. Kaip tai nurodyti paraiškos formoje?

  Paraiškos formoje galima nurodyti tik vieną organizaciją projekto rengėją. Informaciją apie partnerius galima pateikti arba laukelyje „Aprašas“, arba laukelyje „Papildoma informacija“. Partneriai turi sutikti, kad projekto informacija būtų skelbiama, pasirašydami paskirtojo projekto atstovo skiriamąjį raštą.

 • Ką nurodyti laukelyje „Pradžios data“, jei savo projekto pradžios datos dar nežinau?

  Galima remiantis turima informacija nurodyti numatomą pradžios datą. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti arba turi būti numatoma pradėti jį įgyvendinti per trejus metus nuo pateikimo, kad būtų paskelbtas, dienos.

 • Kokia gali būti mano projekto būsena?

  Projekto būsena – tai dabartinė jūsų paraiškos būsena. Ji gali būti:
  - „juodraštis“, kol projekto dar nepateikėte;
  - „pateikta“ po to, kai projektas pateikiamas;
  - „paskelbta“ po to, kai projektas paskelbiamas EIPP;
  - „archyvuota“, jei jūsų projektą atsisakyta skelbti, jei jis turi būti pašalintas iš portalo arba jei jis pašalinamas prieš skelbimą.

 • Ar visa pateikta informacija bus skelbiama portale?

  Ne, bus skelbiama tik informacija, pažymėta akies piktograma. Jūsų į portalą įkeltais papildomais dokumentais galės naudotis tik EIPP grupė. Jie viešai skelbiami nebus.

 • Kokius dokumentus privalau pateikti, kad projektas būtų paskelbtas?

  Turėsite įkelti paskirtojo projekto atstovo (P.A.R.) skiriamąjį raštą. Šabloną galima rasti „Šablonų bibliotekoje“ ir projekto formoje, kai projektas išsaugomas. EIPP grupė gali paprašyti papildomų dokumentų.

 • Ką daryti, jei paskirtasis projekto atstovas (P.A.R.) pasikeičia?

  Jeigu P.A.R. pasikeičia, apie tai reikia pranešti EIPP grupei, o naujasis P.A.R. turi užsiregistruoti EIPP naudotoju. Projekto rengėjas turi įkelti į EIPP naują P.A.R. skiriamąjį raštą.

3.3. Rengėjų erdvė. Mano darbastalis

 • Kas yra „Mano darbastalis“?

  „Mano darbastalis“ – tai dalis, kurioje pateikiama informacija apie jūsų projektus, organizacijas ir veiksmus, kuriuos reikia atlikti (pavyzdžiui, baigti rengti projekto paraišką).

 • Kokius veiksmus galiu atlikti dalyje „Mano darbastalis“?

  Galite apžvelgti jau sukurtas organizacijas ir projektus (matyti pagrindinius duomenis), stebėti, kokių veiksmų turite imtis ir kas vyksta.

4. INVESTUOTOJAI

 • Ar turiu būti registruotas EIPP?

  Taip, kad galėtų susisiekti su projektų rengėjais, investuotojas turi prisijungti prie EIPP. Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti, pateikiama Dažnai užduodamų klausimų antrame skyriuje „Prisijungimas“.

 • Kaip susisiekti su projekto rengėju?

  Užsiregistravęs investuotojas gali kreiptis į projektų rengėjus naudodamasis internetine forma.

 • Ką gali daryti investuotojas?

  Investuotojas gali:
  - matyti paskelbtų projektų sąrašą;
  - nustatyti projektų paieškos kriterijus ir užsisakyti individualizuotą naujienlaiškį;
  - kartą per savaitę gauti pranešimus apie naujus paskelbtus projektus ir jų atnaujinimą;
  - susisiekti su projektų rengėjais.

 • Kas yra „Mano darbastalis“?

  „Mano darbastalis“ – tai dalis, kurioje pateikiama informacija apie naujus paskelbtus projektus ir jūsų parinktis.