Ha kérdésére nem talál választ a gyakran feltett kérdések között, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

1. – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • Milyen célból jött létre az Európai Beruházási Projektek Portálja?

  Az Európai Beruházási Projektek Portálja központi uniós projektbemutató platform, mely hídként hivatott szolgálni az uniós projektgazdák és a befektetők között. A portál célja nagyobb nyilvánosságot biztosítani az uniós beruházási lehetőségeknek.

 • Milyen típusú projektek ismertetésére ad lehetőséget a portál?

  A BPEP az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáró szóló (EU) 2015/1017 rendelet 15. cikke alapján jött létre. A BPEP portál fejlesztésének részleteit a 2017. május 29-i (EU) 2017/919 bizottsági végrehajtási határozat által módosított (EU) 2016/1942 bizottsági végrehajtási határozat rögzíti.

  A Bizottság végrehajtási határozata értelmében azok a projektek minősülnek elfogadhatónak a BPEP portálon való esetleges közzétételre, amelyek teljesítik a következő feltételeket:
  – összköltségük legalább 1 millió euró;
  – témájuk az előre meghatározott, magas gazdasági hozzáadott értékkel rendelkező szakterületek valamelyikéhez kapcsolódik (a projektgazdák projektenként két szakterületet választhatnak);
  – az Európai Unió területén valósulnak meg, projektgazdájuk pedig olyan (magán- vagy közjogi) jogalany, amely az EU valamelyik tagállamában székhellyel rendelkezik;
  – megvalósításuk a benyújtástól számított három éven belül elkezdődik (vagy már elkezdődött);
  – megfelelnek a rájuk vonatkozó uniós és tagállami jogszabályok összességének.

 • Ki használhatja a portált?

  A BPEP portál célközönségét uniós projektgazdák és nemzetközi befektetők alkotják. Projektismertetőt benyújtani, illetve a portálon szereplő projektek projektgazdáival kapcsolatba lépni csak bejelentkezés után lehet.

 • Hogyan kapcsolódik a BPEP portál az európai beruházási terv többi részéhez (ezen belül az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz)?

  Az európai beruházási terv három részből áll, és bár mind a három az (EU) 2015/1017 rendelettel jött létre, ezek egymástól függetlenek. Az a tény, hogy egy projekt ismertetőjét a BPEP portál közzétette, nem jelenti azt, hogy a projekt az Európai Stratégiai Beruházási Alapból vagy bármely más uniós forrásból vagy eszközből finanszírozásra jogosult, és az ilyen finanszírozásnak sem feltétele, hogy a kedvezményezett projektről ismertető jelenjen meg a BPEP portálon.

 • Kell-e díjat fizetni a projektismertető benyújtásakor?

  Nem, a projektismertetők benyújtása és közzététele minden projektgazda számára ingyenes, akár magán-, akár közszektorbeli projektgazdáról van szó.

 • Milyen nyelven lehet benyújtani a projektismertetőt?

  A BPEP az EU valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll, a projektismertetőket e nyelvek bármelyikén be lehet nyújtani. Az angoltól eltérő nyelven írt projektismertetők szövegét az Európai Bizottság ingyenesen lefordíttatja angolra. A BPEP portálon a projektismertetőt mindkét nyelven közzétesszük. Az eredeti nyelvi változat lesz csak hiteles, az angol fordítás kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.

 • Közzétehető-e olyan projektek ismertetője a BPEP portálon, amelyek több országra terjednek ki?

  Igen, azzal a feltétellel, hogy a beruházásból az érintett uniós országok mindegyike részesül. Azok a több országra kiterjedő projektek is elfogadhatónak minősülnek, amelyekben nem uniós országok is szerepelnek, ha a befektetés legalább részben az uniós országok valamelyikében valósul meg.

 • Milyen vizsgálaton mennek át a projektek az ismertető közzététele előtt?

  Az Európai Bizottság az (EU) 2017/919 bizottsági végrehajtási határozattal módosított (EU) 2016/1942 bizottsági végrehajtási határozatban foglalt feltételek alapján világítja át a projekteket.
  A BPEP oldalain való közzététel nem jelenti azt, hogy a befektetőknek ne kellene a befektetési döntések meghozatalakor általában szokásos gondossággal eljárniuk, mielőtt beruháznának a BPEP portálon ismertetett projektek valamelyikébe.

 • Felelős-e az Európai Bizottság a BPEP portálon közzétett projektismertetők tartalmáért?

  Nem, a portálon közzétett projektismertetők tartalmáért a projektgazdák tartoznak teljes felelősséggel.

 • Mennyi idő múlva kerül közzétételre a projektismertető a benyújtástól számítva?

  A projekt ismertetőjét rendszerint a benyújtás után 45 munkanappal tesszük közzé. A közzététel előkészítésének időtartama attól függ, hogy a projektgazda egyértelműen ismerteti-e a projektet, és megadja-e idejekorán a kért információkat. Fontos, hogy a projektek ismertetése egyértelmű legyen, és hogy a BPEP munkacsapata minél hamarabb kézhez kapja a kért dokumentumokat.

 • Mennyi ideig látható egy projekt a BPEP portálon?

  3 évig. Ezalatt arra biztatjuk a projektgazdákat, hogy időről időre jelezzenek vissza projektjük alakulásáról.

 • Előfordulhat-e, hogy egy már közzétett projektismertetőt törölnek a portálról?

  Igen, abban az esetben, ha a projekt sikeresen megszerezte a finanszírozásához szükséges forrásokat, vagy akkor, ha a projekt már nem felel meg a közzététel feltételeinek vagy nem teljesíti az Európai Beruházási Projektek Portáljának használati feltételeit.

2 - LOGIN

 • Miért kell a felhasználóknak bejelentkezniük a BPEP portálra?

  A BPEP portálon a bejelentkezett felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy projektismertetőt nyújtsanak be online, illetve kapcsolatba lépjenek a portálon közzétett projektismertetők projektgazdáival.

 • Hogyan kell bejelentkezni a BPEP portálra?

  A bejelentkezéshez először is rá kell kattintania a BPEP kezdőlapján látható „Login” gombra, majd a következő három lépést kell követnie:
  1. hozza létre EU Login fiókját (hacsak nincs már ilyen fiókja) – ebbe a felhasználói fiókba mindig be kell jelentkeznie, ha olyan alkalmazást akar használni, amelyet az Európai Bizottság kezel;
  2. válassza ki, elsődlegesen milyen célból veszi igénybe az EIPP szolgáltatásait (projektismertetőt szeretne benyújtani vagy befektetési lehetőségeket keres), és fogadja el a BPEP használati feltételeit.
  3. töltse ki a „Saját profil” részt.

 • Milyen böngészőt kell használni a bejelentkezéshez?

  Bármelyik böngészőt használhatja, de ha problémákba ütközik, próbálkozzon más böngészőkkel.

 • Mire szolgál a következő kijelentés: „Fő célom BPEP-felhasználóként”?

  Amikor első alkalommal jelentkezik be a BPEP portálra, a rendszer felkéri Önt, hogy nyilatkozzon arról, milyen célból veszi igénybe a portált: projektismertetőt szeretne benyújtani vagy projekteket keres, amelyekbe befektethet. A „Projektismertetés” válasz a „Projektgazdák” részhez, a „Befektetés” válasz pedig a „Befektetők” részhez irányítja a felhasználót.

2.1. Saját profil

 • Miért kell kapcsolattartási e-mail-címként munkahelyi e-mail-címet megadni?

  Fontos, hogy a kapcsolattartási e-mail-cím érvényes munkahelyi e-mail-cím legyen, mivel a benyújtott projektismertetőkkel kapcsolatos kérések megválaszolása és koordinálása, valamint a befektetők által küldött üzenetek fogadása céljából van szükség rá.
  Címváltozás esetén, kérjük, az első adandó alkalommal adja meg az új címet felhasználói profiljában. A kapcsolattartási e-mail-címet bizalmas információként kezeljük, és nem tesszük közzé.

 • Mi a különbség az EU Login rendszerben használt e-mail-cím és a kapcsolattartási e-mail-cím között?

  Az EU Login rendszerben használt e-mail cím az, amelyet Ön EU Login fiókjának létrehozásakor adott meg. Ebbe a felhasználói fiókba mindig be kell jelentkeznie, ha olyan alkalmazást akar használni, amelyet az Európai Bizottság kezel.
  A kapcsolattartási e-mail-cím a „Saját profil” létrehozásakor megadott cím, amely a BPEP munkacsapata és a befektetők által küldött üzenetek fogadására szolgál, és nem kell megegyeznie az EU Login rendszerben használt e-mail címmel.

 • Több szervezet BPEP-kapcsolattartója vagyok – melyiküket kell beírnom a „Saját profil” megfelelő mezőjébe?

  A „Saját profil” létrehozásakor annak a szervezetnek az adatait kell megadnia, amelyhez tartozik. A „Saját szervezet(ek)” rovatban, a rendszerben való létrehozásukkor adhatja meg azoknak a szervezeteknek az adatait, amelyeket Ön képvisel a BPEP portálon.

3. – PROJEKTGAZDÁK

 • Ki nyújthat be projektismertetőt a BPEP oldalain való közzétételre?

  A BPEP portál projektgazdái olyan jogi személyek, amelyek az EU tagállamainak valamelyikében székhellyel rendelkeznek, és nem állnak fizetésképtelenségi eljárás alatt. Magánszemélyek, illetve csődeljárás, felszámolás vagy más hasonló eljárás alatt álló jogi személyek nem nyújthatnak be projektismertetőt a portálra.

 • Felvehetem-e a kapcsolatot a portálon regisztrált befektetőkkel?

  Nem, projektgazdaként Ön felveheti a kapcsolatot más olyan projektgazdákkal, akiknek a projektismertetőjét közzétettük a portálon, de befektetőkkel nem léphet kapcsolatba.

 • Hogyan segít a BPEP portál növelni a projektgazdák esélyeit a befektetők keresésében?

  A BPEP portál azt hivatott lehetővé tenni, hogy a beruházási projekteket a befektetők világszerte megismerjék. Ahhoz, hogy a projektgazdák a lehető legjobban ki tudják használni a portál által kínált lehetőséget, és minél nagyobb esélyük legyen befektetőket találni, az alábbi letölthető útmutatóban összegyűjtöttük számukra a legfontosabb tudnivalókat. A dokumentum pontokba szedve ismerteti, hogyan lehet a projektet úgy leírni és bemutatni, hogy a projektismertető minden olyan lényeges információt tartalmazzon, amely a befektetőket érdekelheti. Ha Ön további útmutatásra is igényt tart a projektismertető összeállításával kapcsolatban, BPEP-partnerünk, a SIF alapítvány SOURCE platformja kérdések hosszú sorával kalauzolja Önt végig a folyamaton. Ha igénybe szeretné venni az eszközt, KATTINTSON IDE.

 • Mit takar a „Projektgazdák” címsor?

  A „Projektgazdák” címsor alá tartozó honlaprész a BPEP portálnak a projektgazdák számára kialakított része, ahol új szervezeteket lehet létrehozni és új projektismertetőket lehet benyújtani.

 • Ki a projekt kijelölt képviselője?

  A projekt kijelölt képviselője az a személy, aki az adott szervezet nevében hivatalosan eljár a BPEP portálon közzétenni kívánt projektismertetővel kapcsolatos ügyek intézésekor. Ő jogosult tehát arra, hogy megadja és frissítse a projektismertető űrlapon kért adatokat.

3.1. Projektgazdák – Saját szervezet

 • Hogyan lehet a saját szervezetet bejelenteni?

  A saját szervezet bejelentése automatikusan megtörténik akkor, amikor Ön a „Benyújtás” gombra kattint.

 • Mit jelent a saját szervezet állapota?

  A szervezet állapota:
  – „vázlat” addig, amíg Ön be nem nyújtja a projektismertetőt;
  – „kész”, ha Ön már benyújtotta a projektismertetőt;
  – „megerősítve”, ha a projekt átvilágítása és a szervezet érvényesítése megtörtént;
  – „archiválva”, ha a projektismertető közzétételét és a szervezet érvényesítését a Bizottság elutasította.

 • Hogyan lehet benyújtani a BPEP munkacsapata által bekért dokumentumokat?

  Ha a BPEP munkatársai további dokumentumokat kérnek Öntől, ezeket a BPEP-fiókjába kell feltöltenie, a projekt vagy a szervezet adatait tartalmazó részben. Dokumentumokat feltölteni bármikor, a projektismertető benyújtása előtt és után is lehet.

 • Ki a szervezet közreműködője?

  Az a személy, aki létrehozza a szervezetet a BPEP rendszerében. Ő jogosult egyedül arra, hogy módosítsa a BPEP rendszerében a szervezettel kapcsolatos adatokat, és az ő meghívására csatlakozhatnak a BPEP oldalain új tagok a szervezethez.

 • A szervezetem már létezik a BPEP rendszerében. Hogyan nyújthatok be projektismertetőket?

  Ahhoz, hogy olyan szervezet nevében nyújthasson be projektismertetőt, amely már létezik a BPEP rendszerében, Önnek először a kérdéses szervezet közreműködőjének meghívására csatlakoznia kell a szervezethez. A szervezet új tagjaként Ön megtekintheti a szervezet adatait és új projektismertetőket nyújthat be. A szervezet adatait azonban csak a szervezet közreműködője módosíthatja.

3.2. Projektgazdák – Saját projektek

 • Milyen információkat kell a projektismertető benyújtásához megadni?

  A benyújtási folyamat gyors és egyszerű, csak néhány kötelező mezőt kell kitölteni. A projektet ismertető leírást egyértelműen kell megfogalmazni ahhoz, hogy felkeltse a befektetők figyelmét. Bizalmas adatokat a portálon való közzététel céljából nem kell megadni.

 • Hogyan lehet projektismertetőt benyújtani?

  Jelentkezzen be a BPEP portálra, majd kattintson az „Új szervezet” gombra, és töltse ki a kötelező mezőket.
  Ezután kattintson a „Projektismertető benyújtása” gombra, töltse ki a kötelező mezőket és nyújtsa be a projektismertetőt. Bővebben erről a BPEP honlapján, a projektismertető benyújtásának módjáról tájékoztató oldalon olvashat.

 • Hogyan lehet jelezni a projektismertető űrlapon, ha egy adott projekthez több projektgazda is tartozik?

  A projektismertető űrlapon csak egyetlen szervezetet lehet projektgazdaként megnevezni. A partnerekkel kapcsolatos információkat vagy az „Ismertető” mezőben, vagy a „További információk” mezőben lehet megadni. A partnereknek a projekt kijelölt képviselőjét megnevező okmány aláírásával kell jelezniük, hogy hozzájárulnak a projektismertető közzétételéhez.

 • Mit lehet kezdési időpontként megadni, ha még nem lehet tudni, mikor kezdődik el a projekt?

  Ilyen esetben azt lehet beírni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján várhatóan mikor kezdődik el a projekt. A projektnek a közzététel feltételeként a projektismertető benyújtásakor már folyamatban kell lennie, vagy legkésőbb három éven belül meg kell kezdődnie.

 • Milyen státuszai vannak a projektismertetőnek?

  A projektismertető státusza azt jelzi, hogy az Ön által létrehozott projektismertető milyen állapotban van éppen:
  – „vázlat” addig, amíg Ön be nem nyújtja a projektismertetőt;
  – „kész”, ha Ön már benyújtotta a projektismertetőt;
  – „közzétéve”, ha a projektismertető közzé lett téve a BPEP oldalain;
  – „archiválva”, ha a projektismertető közzétételét a Bizottság visszautasította, ha a közzétett projektismertetőt törölték a BPEP oldalairól, vagy ha a projektismertető még közzététel előtt vissza lett vonva.

 • A projektismertető közzétételével minden megadott információ látható lesz a portál látogatói számára?

  Nem, csak azokat az adatokat tesszük közzé, amelyek mellett szemet ábrázoló ikon látható. A portálra feltöltött kiegészítő dokumentumokhoz csak a BPEP munkacsapata férhet hozzá, a nyilvánosság számára nem lesznek láthatóak.

 • Milyen dokumentumokra van szükség a projektismertető közzétételéhez?

  A projekt kijelölt képviselőjének megbízólevelét kötelező feltölteni. A megbízólevél sablonja a Sablontárban található meg, a projektismertető elmentése után pedig a projektismertető űrlapról is letölthető. A BPEP munkacsapat további dokumentumokat is bekérhet.

 • Mit kell tenni, ha megváltozik a projekt kijelölt képviselőjének a személye?

  Ha megváltozik a projekt kijelölt képviselőjének a személye, a projektgazdaként fellépő szervezetnek fel kell töltenie az új kijelölt képviselő megbízólevelét. A Saját profilban megadott kapcsolattartási e-mail-címet is ennek megfelelően frissíteni kell.

3.3. Projektgazdák – Saját vezérlőpult

 • Mi az a „Saját vezérlőpult”?

  A „Saját vezérlőpult” az Ön projektjeivel, szervezeteivel és a végrehajtandó műveletekkel (például projektismertető véglegesítése) kapcsolatos információkat megjelenítő oldal.

 • Mire szolgál a „Saját vezérlőpult”?

  A „Saját vezérlőpult” áttekintést nyújt a már létrehozott szervezetek és projektismertetők fontos adatairól, és nyomon követi a végrehajtásra váró (folyamatban lévő) műveleteket.

4. – BEFEKTETŐK

 • Kell-e regisztrálniuk magukat a felhasználóknak a BPEP portálon?

  Igen, ahhoz, hogy felvehessék a kapcsolatot a projektgazdákkal, a befektetőknek be kell jelentkezniük a BPEP portálra. A bejelentkezés módjáról bővebben a „Gyakran feltett kérdések” rovatban lehet olvasni (FAQ, 2. rész, „LOGIN”).

 • Hogyan lehet kapcsolatba lépni egy projektgazdával?

  Regisztrálás után a befektetők a rendelkezésre álló online űrlap kitöltésével vehetik fel a kapcsolatot a projektgazdákkal.

 • Milyen műveleteket végezhetnek a portálon a befektetőként bejelentkezett felhasználók?

  A befektetők
  – megtekinthetik a közzétett projektismertetők listáját;
  – projektkeresési preferenciákat állíthatnak be, és személyre szabott hírlevelekre iratkozhatnak fel;
  – heti értesítéseket kérhetnek az újonnan közzétett és frissített projektismertetőkről;
  – felvehetik a kapcsolatot az őket érdeklő projektek projektgazdájával.

 • Mire szolgál a „Saját vezérlőpult”?

  A „Saját vezérlőpult” áttekintést nyújt az újonnan közzétett projektismertetőkről, valamint megjeleníti a felhasználó által beállított preferenciákat.