Close

Hogyan lehet projektismertetőt benyújtani?

A projektismertetőt online, a Saját BPEP használatával lehet benyújtani az Európai Unió hivatalos nyelveinek bármelyikén.

Tanácsos a projektismertető űrlapot angol nyelven benyújtani, mert ez megkönnyíti az érvényesítést.

A más nyelven benyújtott projektismertetőket az Európai Bizottság díjmentesen lefordíttatja angolra, és a fordítást az eredeti változattal együtt közzéteszi a portálon.

Projektismertető benyújtása a portálra 4 lépésben

1. Töltse ki felhasználói profilját.

A projektismertető űrlap kitöltéséhez, kérjük, először is adja meg a felhasználói profil létrehozásához szükséges adatokat. Ahogy azt az alábbi kép is mutatja, ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy továbbléphessen a folyamatban.

2. Jelentse be szervezetét

A szervezet létrehozásához adja meg a szervezet nevét, valamint a szervezet kapcsolattartási és adminisztratív adatait.

Ha Ön több szervezet tanácsadójaként dolgozik, létrehozhatja ügyfelei szervezeteit és kezelheti azok projektjeit. Az Ön által létrehozott szervezetek teljes listáját a „Saját szervezet(ek)” linkre kattintva tekintheti át.

3. Ismertesse a projektet

Projektismertető létrehozásához ki kell töltenie a következő rovatokat: projekt ismertetése, projektfinanszírozás, webhivatkozások, térképnézet és kapcsolat.

4. Nyújtsa be a projektismertetőt

Projektismertetője benyújtásához kérjük, ellenőrizze, hogy minden kötelező mezőt kitöltött, majd kattintson a „Benyújtás” gombra.

Utolsó lépésként a „Megerősítés” gombra kell kattintania.

A létrehozott projektismertetőket – állapotuktól függetlenül – a „Saját projekt(ek)” linkre kattintva lehet megtalálni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a projektismertető közzététele előtt Önnek be kell nyújtania a projekt kijelölt képviselőjét megnevező kijelölési okmányt.

Mi történik a benyújtott projektismertetőkkel?

Igazoló dokumentumok

A benyújtást követően a BPEP munkatársai ellenőrzik a projektismertetőt.

Az ellenőrzés során Öntől további információkat (pl. újabb adatokat, bizonyos információk megerősítését, dokumentumokat stb.) kérhetnek. A szervezetre, illetve a projektre vonatkozó igazoló dokumentumokat a megfelelő rovatokban lehet feltölteni.

Tagok meghívása

Ha Ön az első személy, aki projektismertetőt nyújtott be a szervezet nevében, akkor Ön látja el „a szervezet közreműködője” szerepet. A szervezetnek lehetnek további tagjai – új tagokat az erre szolgáló gomb segítségével lehet meghívni a rendszerbe. A meghívottak e-mail-üzenetet kapnak, melynek révén be tudnak jelentkezni a portálra. A szervezet tagjai egyebek mellett benyújthatnak új projektismertetőket és megtekinthetik az elmentett adatokat.

Önnek lehetősége van arra is, hogy projektismertetőjéhez meghívással olvasási jogosultságot adjon más személyeknek. A meghívott személyek e-mail-üzenetet kapnak a bejelentkezéshez szükséges linkkel. A projektolvasó csak az adott projektismertetőhöz férhet hozzá, és csak olvasási jogosultsággal rendelkezik.

A projektismertető közzététele

Amint a BPEP munkatársai lezárják az ellenőrzés folyamatát, és úgy döntenek, hogy az Ön projektismertetője megjelenhet a portálon, értesíteni fogják Önt a közzétételről és az esetleges további lépésekről.

Milyen projektek jogosultak arra, hogy megjelenjenek a portálon?

A portálon csak olyan projektet (vagy olyan több projektből álló programot) teszünk közzé, amely teljesíti az alábbi feltételeket

 • a projekt összköltsége legalább 1 millió euró;
 • a projekt területe az előre meghatározott, magas gazdasági hozzáadott értékű ágazatok egyike. A projektgazdák projektenként két területet választhatnak ki a 25 területet tartalmazó, előre meghatározott listából;
 • A projekt megvalósítására az Európai Unió területén kerül sor. Olyan határon átívelő projekttel is lehet jelentkezni, amelyben nem uniós országok is szerepelnek, azzal a feltétellel, hogy legalább egy uniós ország részesül a befektetésből (tehát a teljes befektetés egy része ott valósul meg);
 • a projektgazda csakis olyan jogi személy lehet, amely a tagállamok valamelyikében székhellyel rendelkezik, és nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt;
 • a projekt összeegyeztethető az uniós joggal és az érintett tagállam jogával, és nem hordoz jogi, reputációs vagy nemzetbiztonsági kockázatokat a tagállamra vagy a Bizottságra nézve;
 • a projekt végrehajtása már megkezdődött, vagy a Beruházási Projektek Európai Portáljához való benyújtás dátumát követő három éven belül várhatóan megkezdődik;
 • a kérelemben a projekt egyértelműen beruházási projektként szerepel, és az abban szolgáltatott információ pontos és tartalmazza a projekt megvalósításához szükséges finanszírozás összegét.

Érintett szakterületek

Tudás és digitális gazdaság

 • Kutatás, fejlesztés és innováció
 • Ikt-infrastruktúrák, pl. széles sávú rendszerek
 • Egyéb digitális területek, pl. digitális tartalmak és szolgáltatások

Energiaunió

 • Megújuló energia
 • Hagyományos energia
 • Energiahatékonyság
 • Villamosenergia-infrastruktúra
 • Földgáz-infrastruktúra
 • Tüzelőanyag-kitermelés és -finomítás
 • Energiával kapcsolatos K+F

Közlekedés

 • Transzeurópai hálózat
 • Multimodális csomópontok
 • Városi mobilitási projektek
 • Új technológiák és a közlekedés környezetkímélőbbé tétele
 • Járművek és közlekedési rendszerek

Szociális infrastruktúra és egyéb

 • Humán tőke, oktatás és képzés
 • Egészségügy
 • Kulturális és kreatív ágazatok
 • Turizmus
 • Szociális infrastruktúra, a szociális és a szolidaritásra épülő gazdaság

Források és környezet

 • Természeti erőforrások
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés, erdőgazdálkodás és biogazdaság
 • Erőforrás-hatékonyság és környezetvédelem, ideértve a tengergazdálkodást is („kék gazdaság”)
 • Éghajlatváltozás

Kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok finanszírozása

 • Ipar a kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok számára