Ako imate još pitanja koja se odnose na EIPP, možete se obratiti službi EIPP-a u nastavku.

Kontakt

1. – OPĆE INFORMACIJE

 • Koji je cilj Europskog portala projekata ulaganja?

  EIPP je središnja platforma za promicanje projekata u EU-u čiji je cilj stvaranje poveznice između promotora projekata u EU-u i ulagača. Portalom se želi povećati vidljivost postojećih mogućnosti ulaganja u EU-u.

 • Koje se vrste projekata prihvaćaju za objavu na portalu?

  EIPP je uspostavljen na temelju članka 15. Uredbe (EU) 2015/1017 o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja. Specifikacije EIPP-a utvrđene su u Provedbenoj Odluci Komisije (EU) 2016/1942, kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) i 2017/919 od 29. svibnja 2017.

  U skladu s Provedbenom odlukom Komisije, da bi projekt bio prihvatljiv za moguću objavu na EIPP-u mora ispunjavati sljedeće kriterije:
  – ukupna vrijednost projekta mora biti najmanje milijun eura
  – projekt mora biti iz jednog od unaprijed definiranih sektora visoke dodane vrijednosti za gospodarstvo (promotori mogu odabrati najviše dva područja po projektu)
  – projekt se mora provesti na području Europske unije i njegov promotor mora biti pravni subjekt (javni/privatni) s poslovnim nastanom u državi članici EU-a
  – provedba projekta mora započeti u roku od tri godine od podnošenja (ili se projekt već provodi u trenutku podnošenja)
  – projekt mora biti u skladu sa svim važećim propisima EU-a i nacionalnim zakonima

 • Tko se može služiti portalom?

  EIPP je namijenjen promotorima projekata iz EU-a i međunarodnim ulagačima. Za podnošenje projekta i/ili kontaktiranje s promotorima projekata koji su već objavljeni potrebno se prijaviti na portal.

 • Koja je poveznica između portala i ostalih dijelova Plana ulaganja za Europu (posebno EFSU-a)?

  Tri sastavnice utvrđene Uredbom (EU) 2015/1017 neovisne su jedna o drugoj. Objavljivanje projekta na portalu nije preduvjet ni jamstvo za primanje financijske potpore EFSU-a ili bilo koje druge institucije ili instrumenta EU-a.

 • Treba li platiti naknadu za podnošenje projekata?

  Ne. Podnošenje i objava projekata besplatna je za sve promotore projekata iz javnog ili privatnog sektora.

 • Na kojem se jeziku može podnijeti projekt?

  EIPP je dostupan na svim službenim jezicima EU-a i projekti se mogu podnijeti na bilo kojem od tih jezika. Za projekte koji nisu podneseni na engleskom Europska komisija osigurava besplatan prijevod na engleski. Projekt se na EIPP-u objavljuje na oba jezika. Vjerodostojnom se smatra inačica na izvornom jeziku, a prijevod na engleski služi samo u informativne svrhe.

 • Mogu li se na EIPP-u objaviti prekogranični projekti?

  Da, uz uvjet da se ulaganje provodi u svim navedenim zemljama EU-a. Dopušteni su i prekogranični projekti koji se provode u suradnji s trećim zemljama uz uvjet da se ulaganje barem djelomično provodi u jednoj od država članica EU-a.

 • Kakav postupak pregleda projekti prolaze prije objavljivanja?

  Komisija pregledava projekte na temelju kriterija za uvrštavanje na portal utvrđenih u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/1942 kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/919.
  Svrha EIPP-a nije zamijeniti uobičajeni postupak dubinske analize koji ulagači moraju provesti prije donošenja odluke o ulaganju.

 • Je li Europska komisija odgovorna za informacije o projektu objavljene na portalu?

  Ne, za informacije o projektu koje se objavljuju na portalu u potpunosti su odgovorni promotori projekta.

 • Koliko dugo treba čekati na objavu projekta nakon njegova podnošenja?

  Objava projekta može se očekivati nakon 45 radnih dana od njegova podnošenja. Objava ovisi o tome je li projekt jasno opisan i jesu li odmah dostavljene tražene informacije. Projekti moraju biti jasno opisani te se traženi dokumenti moraju što prije dostaviti EIPP-u.

 • Koliko dugo projekt ostaje objavljen na EIPP-u?

  Tri godine. Tijekom tog razdoblja promotore projekta se potiče da dostavljaju informacija o napretku svojih projekata.

 • Može li se već objavljeni projekt ukloniti s portala?

  Da, ako projekt dobije potrebna financijska sredstva, ako više ne ispunjava kriterije za uvrštavanje na portal ili ako se ne poštuju uvjeti korištenja EIPP-om.

2. – PRIJAVA

 • Zašto se potrebno prijaviti na portal?

  Prijava na EIPP omogućuje podnošenje projekta na internetu i/ili kontaktiranje s promotorima projekata koji su već objavljeni.

 • Kako se prijaviti na portal?

  Za služenje portalom najprije se potrebno prijaviti klikom na „Login” na početnoj stranici EIPP-a i zatim napraviti sljedeća tri koraka:
  1. registrirati račun za EU LOGIN ako ga još nemate. Račun za EU LOGIN potreban je za prijavu na sve aplikacije kojima upravlja Europska komisija;
  2. odabrati osnovni interes na EIPP-u (promoviranje ili ulaganja) i prihvatiti uvjete korištenja;
  3. ispuniti odjeljak „Moj profil”.

 • Je li za prijavu potrebno upotrebljavati posebni preglednik?

  Ne, ali u slučaju problema s prijavom treba razmotriti uporabu drugog preglednika.

 • Što znači „Moj osnovni interes na EIPP-u”?

  Prilikom prve prijave na EIPP treba navesti jeste li zainteresirani za podnošenje projekta ili ulaganje u projekt. Ako odaberete „Promoviranje” bit ćete preusmjereni na stranicu za promotore, a ako odaberete „Ulaganje” bit ćete preusmjereni na stranicu za ulagače.

2.1. Moj profil

 • Zašto kao adresu e-pošte za kontakt treba navesti službenu adresu e-pošte?

  Adresa e-pošte za kontakt treba biti valjana službena adresa e-pošte jer će se ta adresa upotrebljavati za koordinaciju i odgovaranje na zahtjeve u vezi s projektom te primanje poruka ulagača.
  U slučaju promjene adrese treba odmah ažurirati korisnički profil. Adresa e-pošte za kontakt povjerljiva je i nije dostupna javnosti.

 • Koja je razlika između adrese za EU Login i adrese e-pošte za kontakt?

  Adresa za EU Login adresa je e-pošte vašeg računa za EU Login koji je potreban za prijavu na sve aplikacije kojima upravlja Europska komisija.
  Adresa e-pošte za kontakt koju navedete na stranici „Moj profil” služit će za primanje obavijesti EIPP-a i ulagača. Ta se adresa može razlikovati od adrese za EU Login.

 • Osoba sam za kontakt za EIPP više organizacija. Koju organizaciju moram navesti u odjeljku „Moj profil”?

  U odjeljku „Moj profil” treba navesti organizaciju kojoj pripadate. U odjeljku „Moje organizacije” pri dodavanju organizacije treba navesti informacije o organizaciji koju zastupate na EIPP-u.

3. – PROMOTORI

 • Može li bilo tko podnijeti projekt za objavu na EIPP-u?

  Promotor projekta na EIPP-u mora biti pravni subjekt s poslovnim nastanom u jednoj od država članica EU-a te se ne smije nalaziti u postupku u slučaju nesolventnosti. Fizičke ili pravne osobe u stečaju, postupku likvidacije ili sličnom postupku ne smiju podnositi projekte na portal.

 • Je li moguće kontaktirati s ulagačima registriranima na portalu?

  Ne. Promotori mogu kontaktirati samo s drugim promotorima već objavljenih projekata, ali ne i s ulagačima.

 • Kako mi Europski portal projekata ulaganja (EPPU) može pomoći da povećam izglede za privlačenje ulagača?

  Svrha je EPPU-a povećati vidljivost projekata ulagačima iz cijelog svijeta. Kako bi to na najbolji način iskoristili i u najvećoj mogućoj mjeri povećali vaše izglede za privlačenje ulagača, izradili smo sljedeće smjernice koje su dostupne za preuzimanje. Smjernice sadržavaju popis točaka koji će vam pomoći opisati i predstaviti vaš projekt te uvrstili sve ključne informacije koje zanimaju ulagače. Ako vam je potrebna dodatna pomoć pri strukturiranju projekta, naš partner SIF/SOURCE pripremio je opsežan popis pitanja koja će vas voditi kroz postupak. Pitanja su dostupna OVDJE.

 • Što se nalazi na stranici „Promotori”?

  Stranica „Promotori” dio je EIPP-a namijenjen promotorima projekata gdje promotori mogu dodavati nove organizacije i podnositi nove projekte.

 • Tko je PAR?

  Zastupnik imenovan za projekt (PAR) službena je osoba za kontakt koju organizacija imenuje kao osobu zaduženu za upravljanje informacijama o projektu koji se objavljuje na portalu EIPP. Ta je osoba ovlaštena dostavljati i ažurirati informacije koje se traže u projektnom obrascu. PAR mora biti registrirani korisnik na EIPP-u.

3.1. Promotori – Moja organizacija

 • Kako se prijavljuje organizacija?

  Organizacija se automatski prijavljuje nakon klika na gumb „podnesi”.

 • Koji status može imati prijava organizacije?

  Status organizacije može biti:
  – „nacrt” – do podnošenja projekta;
  – „završena” – nakon podnošenja projekta;
  – „potvrđena” – nakon pregleda projekta i validacije organizacije;
  – „arhivirana” – ako je odbijena objava projekta i organizacija nije validirana.

 • Kako se dostavljaju dokumenti koje traži EIPP?

  Ako se traži dostava dodatnih dokumenata, učitajte ih u svoj račun na EIPP-u u odjeljku s podacima o projektu ili o organizaciji. Dokumenti se mogu učitati u bilo kojem trenutku prije i nakon prijave projekta.

 • Tko je to suradnik organizacije?

  To je osoba koja na EIPP-u dodaje organizaciju. Suradnik organizacije jedina je osoba koja je ovlaštena izmijeniti podatke o organizaciji na EIPP-u i koja može pozvati nove članove da se pridruže organizaciji na EIPP-u.

 • Moja organizacija je već prijavljena na EIPP-u. Kako mogu podnositi projekti?

  Kako biste mogli podnijeti projekt koji promovira organizacija koja je već registrirana na EIPP-u najprije morate dobiti poziv suradnika organizacije za članstvo u toj organizaciji. Kao novi član organizacije imate pristup informacijama o organizaciji te možete podnositi nove projekte. Informacije o organizaciji smije izmijeniti samo suradnik organizacije.

3.2. Promotori – Moji projekti

 • Koje su informacije potrebne za podnošenje projekta?

  Postupak podnošenja projekta brz je i jednostavan i zahtijeva samo popunjavanje nekoliko obveznih polja. Projekt mora biti jasno opisan kako bi privukao potencijalne ulagače. Za objavu projekta na portalu nije potrebno dostaviti nikakve povjerljive informacije.

 • Kako se podnosi projekt?

  Nakon prijave na EIPP treba kliknuti na gumb „Dodavanje organizacije” i unijeti potrebne podatke u polja.
  Zatim treba kliknuti na gumb „Dodavanje projekta”, ispuniti obvezna polja i podnijeti projekt. Više informacija dostupno je na stranici „Kako registrirati projekt” na web-mjestu EIPP-a.

 • Projekt promovira više trgovačkih društava. Kako se to može navesti u obrascu za prijavu?

  U obrascu za prijavu može se navesti samo jedna organizacija kao promotor projekta. Informacije o partnerima mogu se navesti u polju „Opis” ili u polju „Dodatne informacije”. Partneri moraju dati suglasnost za objavu podataka o projektu potpisivanjem potvrde o imenovanju zastupnika projekta (PAR).

 • Što se može navesti u polju „Start date” ako se još ne zna datum početka projekta?

  Može se navesti planirani datum početka na temelju dostupnih informacija. Projekt može već biti u tijeku ili se očekuje da će započeti u roku od tri godine od podnošenja za objavu.

 • Koji status može imati prijava projekta?

  Status projekta označava trenutačni status vašeg zahtjeva. Projekt može imati status:
  – „nacrt” – do podnošenja projekta;
  – „podnesen” – projekt je podnesen;
  – „objavljen” – projekt je objavljen na EIPP-u;
  – „arhiviran” – odbijena je objava projekta ili projekt treba ukloniti s portala ili povući iz objave.

 • Objavljuju li se na portalu svi dostavljeni podaci?

  Ne, objavljuju se samo informacije označene ikonom oka. Dodatni dokumenti koji su učitani na portal nisu dostupni javnosti te im može pristupiti samo EIPP.

 • Koje obvezne dokumente treba dostaviti za objavu projekta?

  Treba učitati potvrdu o imenovanju zastupnika projekta (PAR). Obrazac potvrde dostupan je u odjeljku „Biblioteka obrazaca” te u projektnom obrascu nakon što projekt bude spremljen. EIPP može zatražiti i dodatne dokumente.

 • Što ako se promijeni imenovani zastupnik projekta (PAR)?

  Ako se PAR promijeni, potrebno je obavijestiti EIPP-ovu službu, a novi PAR mora se registrirati kao korisnik na tom portalu. Nositelj projekta mora na EIPP učitati novu potvrdu o imenovanju.

3.3. Promotori – Moja nadzorna ploča

 • Što je to „Moja nadzorna ploča”?

  „Moja nadzorna ploča” odjeljak je u kojem se prikazuju informacije o vašim projektima, organizacijama i potrebnim radnjama (npr. dovršetak prijave projekta).

 • Što omogućuje odjeljak „Moja nadzorna ploča”?

  Odjeljak „Moja nadzorna ploča” omogućuje pregled dodanih organizacija i projekata (ključni podaci) te praćenje potrebnih radnji (u tijeku).

4. – ULAGAČI

 • Trebam li biti registriran na EIPP-u?

  Da, kako bi mogao stupiti u kontakt s promotorima projekata, ulagač se mora prijaviti na portal. Za više informacija o prijavi pogledajte odjeljak 2. „Prijava” u rubrici Najčešća pitanja.

 • Kako mogu stupiti u kontakt s promotorom projekta?

  Nakon registracije ulagač može kontaktirati s promotorima s pomoću dostupnog elektroničkog obrasca.

 • Koje su funkcije dostupne ulagaču?

  Kao ulagač, možete:
  – pregledavati popis objavljenih projekata;
  – namjestiti postavke pretraživanja projekata i pretplatiti se na prilagođene biltene;
  – primati tjedne obavijesti o novim i ažuriranim projektima koji su objavljeni na portalu;
  – stupiti u kontakt s promotorima projekata.

 • Što je to „Moja nadzorna ploča?

  „Moja nadzorna ploča” odjeljak je u kojem se objavljuju informacije o novim projektima i vaše postavke.