Close

Ukratko o EIPP-u – potpredsjednik Katainen

Upute: kako se koristiti EIPP-om

EPPU - Priče o uspjehu

Ecoduna, Austrija: kružno gospodarstvo – proizvodnja mikroalgi

Acellere, Njemačka: umjetna inteligencija – platforma na bazi UI-ja za analizu softvera

PLD Space, Španjolska: svemir – mikro raketa za lansiranje mikro satelita u nisku orbitu

Informativni članak o EIPP-u

Preuzmi