• Sve informacije o organizacijama i projektima ulaganja koje Europska komisija učini dostupnima putem Europskog portala projekata ulaganja (engl. European Investment Project Portal, „EIPP”) (dalje u tekstu „informacije o projektima”) stavljaju se na raspolaganje uz pretpostavku da će se korisnici pri uporabi EIPP-a osloniti na vlastite sposobnosti i poduzeti sve mjere opreza.

  • Drugim riječima, pruženim informacijama o pojedinim projektima ulaganja ne oslobađa se korisnike od primjene dužne pažnje pri razmatranju tih projekata.

  • Komisija ne daje nikakva jamstava niti iznosi tvrdnje, izričite ili podrazumijevane, o tome da informacije o projektima ne sadržavaju pogreške. Informacije o projektima pružaju se bez jamstava i uvjeta u pogledu točnosti.

  • Komisija izričito isključuje odgovornost u slučaju bilo kakvog izravnog, neizravnog ili posljedičnog gubitka ili štete koju bilo koji korisnik pretrpi u vezi s ovim web-mjestom ili u vezi s uporabom, nemogućnosti uporabe ili rezultatima uporabe informacija o projektima, EIPP-a ili drugih web-mjesta povezanih s njim te sadržaja objavljenih putem njega, uključujući, bez ograničenja, odgovornost za: gubitak dohotka ili prihoda, gubitak poslovnih prilika, gubitak dobiti ili ugovora, gubitak predviđenih ušteda, gubitak podataka, gubitak ugleda ili dobrog glasa te bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete nastalu na bilo koji način.

  • Sadržaji na ovom web-mjestu stavljaju se na raspolaganje uz pretpostavku da Komisija time ne pruža stručne savjete u određenu svrhu.

  • U skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja (dalje u tekstu „Uredba”) informacije o projektima objavljuju se u informativne svrhe, a njihova objava nije povezana ni sa kojom mogućom budućom potporom za projekte na temelju te Uredbe ili na temelju ostalih instrumenata Unije niti s javnim financiranjem.

  • Prije nego što se oslone na određene sadržaje, korisnici bi trebali primijeniti dužnu pažnju pri procijeni točnosti, cjelovitosti i relevantnosti tih informacija za predmetnu posebnu svrhu i uporabu te zatražiti stručne savjete koji se odnose na njihovu konkretnu situaciju.

  • Ako se u okviru informacija o projektima spominje Komisija, time se nužno ne podrazumijeva da su promotori projekta u vezi s tim projektom stupili u kontakt s nadležnim službama Komisije.

  • Informacije o projektima mogu sadržavati stajališta ili preporuke trećih osoba koje se nužno ne podudaraju sa stajalištem Komisije niti upućuju na to da Komisija podržava ili potiče određeno djelovanje.

  • Poveznice na druga web-mjesta stavljene su zbog prakticnih razloga, no time se ne podržava sadržaj tih web-mjesta niti proizvodi ili usluge povezanih organizacija. U smislu primjene dužne pažnje smatra se da su informacije iz vanjskih izvora izvan kontrole Komisije. Stoga su korisnici dužni procijeniti jesu li informacije na tim web-mjestima ažurirane, tocne, pouzdane i ispravne.

  • Pristupanjem informacijama o projektima ili drugim informacijama putem EIPP-a korisnici se odriču prava traženja od Komisije odštete i ostalih potraživanja povezanih s uporabom sadržaja dostupnih putem portala ili oslanjanjem na njih.