Close

Kako prijaviti projekt?

Projekt možete prijaviti na jednom od službenih jezika Europske unije s pomoću aplikacije „Moj EIPP”.

Preporučujemo da prijavu pošaljete na engleskom kako biste ubrzali postupak provjere.

Za prijave dostavljene na drugom jeziku Europska unija osigurava besplatan prijevod na engleski, koji se objavljuje na portalu uz izvornu inačicu.

Prijava projekta za objavu na portalu (u 4 koraka)

1. Ispunjavanje korisničkog profila

Kako biste dovršili postupak prijave projekta, ispunite sve potrebne podatke o korisničkom profilu. Morate dovršiti taj korak da biste mogli nastaviti na sljedeći, kako je prikazano na slici u nastavku.

2. Dodavanje organizacije

Da biste dodali svoju organizaciju, potrebno je unijeti ime organizacije te podatke o organizaciji i administrativne podatke.

Ako u više organizacija pružate konzultantske usluge, možete dodati organizacije svojih klijenata te upravljati njihovim projektima. Popis svih vaših organizacija dostupan je na kartici „Moje organizacije”.

3. Dodavanje projekta

Da biste dodali projekt, ispunite odjeljke: opis projekta, financiranje projekta, poveznice, zemljovid i kontakt.

4. Podnošenje projekta

Da biste mogli podnijeti projekt, morate ispuniti sva obvezna polja i kliknuti na „Podnesi”.

U zadnjem koraku kliknite na „Potvrdi”.

Svi projekti koje ste dodali, neovisno o njihovu statusu, dostupni su u odjeljku „Moji projekti”.

Nemojte zaboraviti da prije konačne objave projekta morate poslati potvrdu o imenovanju PAR-a (zastupnik imenovan za projekt).

Što se događa s projektom nakon podnošenja?

Popratna dokumentacija

Nakon podnošenja projekta EIPP-ova služba pokreće postupak provjere.

Tijekom provjere od vas može biti zatraženo da dostavite dodatne informacije (npr. ažuriranja, potvrde, dokumente i sl.). Popratnu dokumentaciju za organizaciju i za projekt možete učitati u relevantnim odjeljcima.

Pozivanje članova

Ako je zahtjev koji ste podnijeli prvi zahtjev za vašu organizaciju, bit će vam dodijeljena uloga „suradnik organizacije”. Klikom na odgovarajući gumb možete poslati poziv dodatnim članovima organizacije. Novi članovi primit će poruku e-pošte na temelju koje će se moći prijaviti na portal. Članovi organizacije mogu, među ostalim, podnositi nove projekte i pristupati pohranjenim podacima.

Možete poslati i poziv s pravima „samo za čitanje” za određeni projekt. Poziv će biti poslan e-poštom i sadržavat će poveznicu za prijavu. Osobe kojima za određeni projekt dodijelite prava „samo za čitanje” moći će pristupiti samo tom projektu.

Objava projekta

Nakon što se dovrši postupak provjere i projekt bude spreman za objavu, EIPP-ova služba će vas obavijestiti o objavi te o eventualnim dodatnim koracima.

Prihvatljivost projekta

Da bi bio prihvaćen za objavu na Portalu, vaš projekt (ili program koji se sastoji od manjih projekata) mora

 • imati minimalni ukupni trošak od 1 milijuna EUR;
 • biti iz jednog od unaprijed definiranih sektora visoke dodane vrijednosti za gospodarstvo. Iz unaprijed definiranog popisa od 25 sektora promotori mogu odabrati do dva sektora po projektu;
 • projekt se provodi na području Europske unije. Prekogranične projekte s trećim zemljama također se može prihvatiti pod uvjetom da se dio ukupnih ulaganja odvija u barem jednoj od država članica EU-a;
 • promotor je pravni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici i nije predmet postupka u slučaju nesolventnosti;
 • projekt je u skladu s pravom Unije i pravom relevantne države članice i ne dovodi do pravnih, reputacijskih ili nacionalno sigurnosnih rizika za državu članicu ili Komisiju;
 • provedba projekta započela je ili se očekuje da će započeti u roku od tri godine od datuma podnošenja EIPP-u;
 • projekt je u prijedlogu projekta jasno opisan kao projekt ulaganja te su navedene informacije točne i sadržavaju podatak o iznosu financijskih sredstava potrebnih za provedbu projekta.

Obuhvaćeni sektori

Gospodarstvo utemeljeno na znanju i digitalnim tehnologijama

 • Istraživanje, razvoj i inovacije
 • Infrastruktura IKT-a, uključujući širokopojasnu infrastrukturu
 • Drugi digitalni sadržaji, usluge i sl.

Energetska unija

 • Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
 • Proizvodnja energije iz konvencionalnih izvora
 • Energetska učinkovitost
 • Elektroenergetska infrastruktura
 • Plinska infrastruktura
 • Izdvajanje i oplemenjivanje goriva
 • Istraživanje i razvoj u području energetike

Promet

 • Transeuropska mreža
 • Multimodalni čvorovi
 • Projekti u području urbane mobilnosti
 • Nove tehnologije i ekološki promet
 • Vozila i prometni sustavi

Socijalna infrastruktura i ostalo

 • Ljudski kapital, obrazovanje i izobrazba
 • Zdravlje
 • Kulturne i kreativne industrije
 • Turizam
 • Socijalna infrastruktura, socijalno i solidarno gospodarstvo

Resursi i okoliš

 • Prirodni resursi
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj, šumarstvo i biogospodarstvo
 • Učinkovito korištenje resursima i zaštita okoliša, plavo gospodarstvo
 • Klimatske promjene

Financiranje MSP-ova i poduzeća središnje tržišne kapitalizacije

 • Industrija za MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije