Jos sinulla on muita EIPP-sivustoon liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä EIPP-tiimiin (ks. alla).

Yhteydenotot

1 - YLEISET TIEDOT

 • Mikä on Euroopan investointihankeportaalin (EIPP) tavoite?

  Investointihankeportaali on EU:n keskitetty hankealusta, jonka tavoitteena on luoda yhteys erilaisten hankkeiden toteuttajien ja investoijien välille. Portaalin tavoitteena on parantaa erilaisten investointimahdollisuuksien näkyvyyttä EU:ssa.

 • Minkä tyyppisiä hankkeita hyväksytään portaalissa julkaistaviksi?

  EIPP perustettiin asetuksella (EU) 2015/1017 Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista (15 artikla). EIPP:n järjestelyistä säädetään tarkemmin komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/1942, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/919 (29.5.2017).

  Portaalissa julkaistavien hankkeiden on täytettävä seuraavat ehdot, joista säädetään täytäntöönpanosäädöksessä:
  – kokonaiskustannusten on oltava vähintään 1 miljoonaa euroa
  – hankkeen on kuuluttava johonkin ennalta määritetyistä korkean lisäarvon aloista (hankkeen toteuttaja voi valita enintään kaksi alaa hanketta kohden)
  – hanke on toteutettava EU:n alueella, ja sen toteuttajan on oltava johonkin EU-maahan sijoittautunut (yksityinen/julkinen) oikeussubjekti
  – hankkeen odotetaan käynnistyvän kolmen vuoden kuluessa hanke-ehdotuksen esittämisestä (tai se on jo käynnistetty)
  – hankkeen on oltava kaikkien sovellettavien EU:n ja kansallisten säännösten mukainen.

 • Kuka voi käyttää portaalia?

  Portaali on suunnattu EU:ssa toimiville hankkeiden toteuttajille ja kansainvälisille sijoittajille. Käyttäjien on rekisteröidyttävä portaaliin, jotta he voivat esittää hankkeita ja/tai ottaa yhteyttä jo julkaistujen hankkeiden toteuttajiin.

 • Mikä on portaalin yhteys Euroopan investointiohjelman muihin osiin, erityisesti ESIR-rahastoon?

  Asetuksella (EU) 2015/1017 luodut kolme osaa ovat toisistaan riippumattomia. Hankkeen julkaiseminen portaalissa ei ole edellytys tai takuu rahoituksen saamiselle ESIR-rahastosta, joltain EU:n toimielimeltä tai muusta rahoitusvälineestä.

 • Onko hankkeiden toteuttajien maksettava hankkeen julkaisemisesta EIPP-portaalissa?

  Ei. Sekä yksityiset että julkiset hankkeiden toteuttajat voivat saada hankkeensa julkaistuksi portaalissa maksutta.

 • Millä kielellä voin tehdä hanke-ehdotukseni?

  Portaali on käytettävissä kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja hankkeita voidaan esittää kaikilla näillä kielillä. Jos toimitat hankkeen jollain muulla kielellä kuin englanniksi, Euroopan komissio tekee siitä vapaan käännöksen englanniksi. Hanke julkaistaan portaalissa kummallakin kielellä. Näistä alkuperäinen kieliversio on todistusvoimainen, ja englanninkielinen julkaistaan vain tiedoksi.

 • Voidaanko portaalissa julkaista hankkeita, joita toteutetaan useammassa maassa?

  Kyllä, edellyttäen, että investointeja toteutetaan kaikissa ilmoitetuissa EU-maissa. Maiden rajat ylittävät hankkeet myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sallitaan, jos ainakin osa investoinneista toteutetaan jossain EU-maassa.

 • Miten hanke-ehdotukset arvioidaan ennen niiden julkaisemista?

  Euroopan komissio tarkistaa, että hankkeet ovat komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1942, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/919, kriteerien mukaisia.
  EIPP:n tarkoituksena ei ole korvata toimia, joilla investoijat tarkistavat hankkeet tavanomaiseen tapaan ennen investointipäätöstensä tekoa.

 • Onko Euroopan komissio vastuussa portaalissa julkaistuista hankkeita koskevista tiedoista?

  Ei. Portaalissa julkaistavista tiedoista vastaa yksinomaan hankkeen toteuttaja.

 • Miten pian hanke-ehdotuksen toimittamisen jälkeen se julkaistaan portaalissa?

  Hanke julkaistaan yleensä 45 työpäivän kuluessa ehdotuksen toimittamisesta. Julkaiseminen riippuu siitä, miten selkeästi hanke on kuvattu ja miten ripeästi pyydetyt tiedot toimitetaan. Hankkeet on kuvattava selkeästi, ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava EIPP-tiimille mahdollisimman pian.

 • Kuinka pitkään hanke pysyy EIPP-sivustolla?

  Kolmen vuoden ajan. Hankkeiden toteuttajia kannustetaan tänä aikana antamaan päivitettyä tietoa hankkeiden edistymisestä.

 • Voiko jo julkaistun hankkeen poistaa portaalista?

  Kyllä, kun hanke on saanut tarvittavan rahoituksen, kun hanke ei täytä enää julkaisukriteerejä tai jos portaalin käyttöehtoja ei ole noudatettu.

2 - LOGIN

 • Miksi minun on kirjauduttava EIPP-sivustolle?

  Sinun on kirjauduttava portaaliin, jos haluat esittää hanketta julkaistavaksi ja/tai ottaa yhteyttä jo julkaistujen hankkeiden toteuttajiin.

 • Miten EIPP-sivustolle kirjaudutaan?

  Napsauta EIPP-portaalin etusivulla olevaa sisäänkirjautumispainiketta (Login) ja täytä pyydetyt tiedot kolmessa vaiheessa:
  1. Perusta EU Login -tili (jos sinulla ei vielä ole tiliä), jota tarvitaan kirjauduttaessa kaikkiin Euroopan komission hallinnoimiin sovelluksiin.
  2. Valitse pääasiallinen kiinnostuksen kohteesi EIPP-portaalissa (hankkeiden toteuttaminen tai hankkeisiin investoiminen) ja hyväksy käyttöehdot.
  3. Täydennä käyttäjäprofiilisi.

 • Onko kirjautumiseen käytettävä jotakin tiettyä selainta?

  Ei, mutta jos kirjautumisessa on ongelmia, kannattaa kokeilla eri selaimia.

 • Mitä tarkoittaa ”pääasiallinen kiinnostuksen kohteeni EIPP-portaalissa”?

  Kun kirjaudut portaaliin ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään ilmoittamaan, oletko kiinnostunut hankkeiden toteuttamisesta vai hankkeisiin investoimisesta. Jos valitset vaihtoehdon ”hankkeiden toteuttaminen”, siirryt hankkeiden toteuttajille tarkoitettuun osioon, ja jos valitset vaihtoehdon ”hankkeisiin investoiminen”, siirryt investoijille tarkoitettuun osioon.

2.1 Käyttäjäprofiili

 • Miksi yhteydenottoja varten annettavan sähköpostiosoitteen on oltava työsähköposti?

  Yhteydenottoja varten annettavan sähköpostiosoitteen on oltava työsähköposti, sillä siihen lähetetään hankkeeseen liittyviä tietopyyntöjä koskevia viestejä sekä sijoittajien yhteydenottoja.
  Jos osoite muuttuu, päivitä tieto käyttäjäprofiiliisi mahdollisimman pian. Tämä sähköpostiosoite ei ole portaalissa julkisesti nähtävissä, vaan se on luottamuksellista tietoa.

 • Mikä ero on EU Login -osoitteella ja yhteydenottoja varten annettavalla sähköpostiosoitteella?

  EU Login -osoite on EU Login -käyttäjätiliin liitetty sähköpostiosoite. Sitä tarvitaan kirjauduttaessa kaikkiin Euroopan komission hallinnoimiin sovelluksiin.
  Käyttäjän profiilisivulla ilmoittamaan yhteydenotto-osoitteeseen lähetetään EIPP-tiimin ja investoijien viestejä. Se voi olla eri kuin EU Login -osoite.

 • Olen usean eri organisaation EIPP-yhteyshenkilö. Mikä niistä minun on ilmoitettava käyttäjäprofiilissani?

  Ilmoita käyttäjäprofiilissa organisaatio, johon varsinaisesti kuulut. Oma(t) organisaationi -kohdassa voit ilmoittaa tiedot kaikista organisaatioista, joita edustat portaalissa.

3 - HANKKEIDEN TOTEUTTAJAT

 • Voiko kuka tahansa julkaista hankkeensa EIPP-portaalissa?

  Hankkeen toteuttajan on oltava johonkin EU-maahan sijoittautunut oikeussubjekti, joka ei ole maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena. Hankkeita eivät voi julkaista yksityishenkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat konkurssissa, selvitystilassa tai muussa vastaavankaltaisessa tilanteessa.

 • Voinko ottaa yhteyttä portaaliin rekisteröityneisiin investoijiin?

  Et. Hankkeen toteuttajana voit ottaa yhteyttä vain muihin jo julkaistujen hankkeiden toteuttajiin, et investoijiin.

 • Miten portaali voi auttaa minua saamaan investoijia hankkeelleni?

  Portaali lisää hankkeiden näkyvyyttä mahdollisille investoijille kaikkialla maailmassa. Jotta hankkeiden toteuttajat voisivat hyödyntää tätä näkyvyyttä ja maksimoida hankkeidensa houkuttelevuuden investoijille, heidän kannattaa tutustua seuraavasta linkistä ladattaviin ohjeisiin. Ohjeissa eritellään seikkoja, jotka hankkeen esittelyyn on syytä sisällyttää, jotta se varmasti kattaa kaikki sijoittajia kiinnostavat olennaiset kysymykset. Tämän hankkeiden valmistelun tueksi tarkoitetun kattavan kysymysluettelon on laatinut komission EIPP-yhteistyökumppani SIF-SOURCE.

 • Mikä on Hankkeiden toteuttajat -osio?

  Tässä portaalin osiossa hankkeiden toteuttajat voivat luoda organisaationsa järjestelmään ja esittää uusia hankkeita.

 • Mikä tai kuka on PAR?

  PAR on hankkeelle nimetty edustaja, organisaation nimeämä virallinen yhteyshenkilö, joka hallinnoi portaalissa julkaistavia hanketta koskevia tietoja. Hänellä on oikeus antaa hankelomakkeessa pyydetyt tiedot ja päivittää niitä. PAR-edustajan on oltava sama henkilö kuin EIPP-järjestelmän rekisteröity käyttäjä.

3.1 Hankkeiden toteuttajat - Oma organisaationi

 • Miten voin toimittaa edustamani organisaation tiedot portaaliin?

  Edustamasi organisaation tiedot toimitetaan portaaliin, kun napsautat Lähetä-painiketta.

 • Mikä voi olla edustamani organisaation tila?

  Organisaation tilana voi olla
  – ”luonnos”, kunnes hanke-ehdotus on toimitettu
  – ”valmis”, kun hanke-ehdotus on toimitettu
  – ”vahvistettu”, kun hankkeen tiedot on tarkastettu ja organisaation tiedot on validoitu
  – ”arkistoitu”, kun hankkeen julkaisu on hylätty eikä organisaation tietoja ole validoitu.

 • Miten voin toimittaa EIPP-tiimin pyytämät asiakirjat?

  Jos sinua pyydetään toimittamaan täydentäviä asiakirjoja, lataa ne EIPP-käyttäjätilillesi Hankkeen tiedot- tai Organisaation tiedot -osioon. Asiakirjoja voi toimittaa milloin tahansa ennen hanke-ehdotuksen jättämistä tai sen jälkeen.

 • Kuka on ”organisaation tiedoista vastaava henkilö”?

  Henkilö, joka luo organisaation tiedot EIPP-portaaliin. Ainoastaan tämä henkilö voi muuttaa organisaation tietoja portaalissa ja kutsua uusia jäseniä kirjautumaan järjestelmään kyseisen organisaation jäseninä.

 • Edustamani organisaation tiedot ovat jo portaalissa. Miten voin toimittaa hanke-ehdotuksen?

  Jos haluat toimittaa uuden hanke-ehdotuksen ja edustamasi organisaatio on jo rekisteröity EIPP-portaaliin, organisaation tiedoista vastaavan henkilön on ensin kutsuttava sinut liittymään järjestelmään kyseisen organisaation jäsenenä. Organisaation jäsenenä voit tarkastella organisaation tietoja ja esittää uusia hankkeita. Organisaation tietoja voi muuttaa ainoastaan organisaation tiedoista vastaava henkilö.

3.2 Hankkeiden toteuttajat - Omat hankkeeni

 • Mitä tietoja hankkeista on annettava?

  Hanke-ehdotuksen esittäminen käy helposti ja nopeasti. Lomakkeessa on vain muutama pakollinen kenttä. Kuvaa hanketta selkeästi, jotta mahdolliset investoijat kiinnostuisivat siitä. Portaalissa ei julkaista luottamuksellisia tietoja.

 • Miten voin toimittaa hanke-ehdotuksen?

  Kirjaudu sisään portaaliin, napsauta Lisää organisaatio -painiketta ja täytä pakolliset kentät.
  Tämän jälkeen napsauta Lisää hanke -painiketta, täytä pakolliset kentät ja lähetä lomake. Lisätietoa on EIPP-sivustolla kohdassa Miten hanke lisätään portaaliin?

 • Hankkeeni toteuttajina on useita yrityksiä. Miten tämä ilmoitetaan hankelomakkeessa?

  Lomakkeessa voidaan hankkeen toteuttajaksi ilmoittaa vain yksi organisaatio. Muiden kumppanien tiedot voidaan ilmoittaa joko Kuvaus-kentässä tai Lisätiedot-kentässä. Kumppanien on hyväksyttävä hankkeen tietojen julkaiseminen allekirjoittamalla hankkeelle nimetyn edustajan (PAR) nimityskirje.

 • Mitä ilmoitan Alkamispäivä-kentässä, jos alkamispäivä ei ole vielä tiedossa?

  Ilmoita päivä, jona hankkeen käytettävissä olevien tietojen perusteella odotetaan alkavan. Jotta hanke voidaan julkaista portaalissa, sen toteutuksen on pitänyt jo alkaa tai sen on määrä alkaa 3 vuoden kuluessa ehdotuksen toimituspäivästä.

 • Mikä voi olla hankkeeni tila?

  Hankkeen tila osoittaa hanke-ehdotuksen käsittelyn vaiheen. Tila voi olla
  – ”luonnos”, kunnes hanke-ehdotus on toimitettu
  – ”toimitettu”, kun hanke-ehdotus on toimitettu
  – ”julkaistu”, kun tiedot on julkaistu portaalissa
  – ”arkistoitu”, kun hankkeen julkaisu on hylätty, kun hanke on poistettava portaalista tai kun julkaisu on peruttu.

 • Julkaistaanko kaikki annetut tiedot portaalissa?

  Ei, ainoastaan silmäkuvakkeella merkityt tiedot julkaistaan. Muut järjestelmään lataamasi asiakirjat eivät ole julkisesti nähtävissä, vaan ainoastaan EIPP-tiimin saatavilla.

 • Mitkä asiakirjat vaaditaan pakollisina hankkeen julkaisua varten?

  Hanke-ehdotuksen oheen on liitettävä hankkeelle nimetyn edustajan (PAR) nimityskirje. Lomakepohja on saatavilla Lomakkeet-osiosta ja se näkyy hankelomakkeessa, kun hanke on tallennettu. Lisäksi EIPP-tiimi voi pyytää muita täydentäviä asiakirjoja.

 • Entä jos hankkeelle nimetty edustaja (PAR) vaihtuu?

  Jos edustaja vaihtuu, asiasta on ilmoitettava EIPP-tiimille ja uuden PAR-edustajan on rekisteröidyttävä EIPP-järjestelmän käyttäjäksi. Hankkeen toteuttajan on ladattava järjestelmään uuden PAR-edustajan nimityskirje.

3.3 Hankkeiden toteuttajat - Oma yleisnäkymä

 • Mikä on Oma yleisnäkymä?

  Oma yleisnäkymä -osiossa näkyvät tiedot käyttäjän omista hankkeista, organisaatiosta ja kulloinkin tarvittavista toimista (esim. hanke-ehdotus odottaa tarkastusta).

 • Mitä Oma yleisnäkymä -osiossa voi tehdä?

  Yleisnäkymässä käyttäjä voi tarkastella järjestelmään luomiaan organisaatioita ja hankkeita (perustiedot) sekä seurata tarvittavia toimia (valmisteilla).

4 - INVESTOIJAT

 • Onko minun rekisteröidyttävä EIPP-sivustolle?

  Kyllä, investoijien on kirjauduttava portaaliin voidakseen ottaa yhteyttä hankkeiden toteuttajiin. Lisätietoja portaaliin kirjautumisesta on usein kysyttyjen kysymysten osassa 2 (LOGIN).

 • Miten voin ottaa yhteyttä hankkeen toteuttajaan?

  Investoijat voivat voi ottaa yhteyttä hankkeiden toteuttajiin sähköisellä lomakkeella rekisteröidyttyään sivustolle.

 • Mitä voin tehdä, jos olen investoija?

  Investoijana voit
  – tarkastella julkaistujen hankkeiden luetteloa
  – muokata hakuasetuksiasi ja tilata räätälöityjä uutiskirjeitä
  – saada viikoittaisia ilmoituksia portaalissa julkaistuista uusista hankkeista ja niiden päivityksistä
  – ottaa yhteyttä hankkeiden toteuttajiin.

 • Mikä on Oma yleisnäkymä?

  Oma yleisnäkymä -osiossa näkyvät käyttäjän omat asetukset sekä tiedot portaalissa julkaistuista uusista hankkeista.