Περιγραφή του έργου

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Χώρα, Περιοχή

Ισπανία [Cataluña]

Ημερ. έναρξης

Φεβρουάριος 2017

Εκτιμώμενο κόστος του έργου

ευρώ 1 εκατ.

Τομέας

Υγεία

ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων

Δημόσια

Τύπος του έργου

Εν λειτουργία

Στάδιο του έργου

Έναρξη κατασκευής

Λεπτομέρειες της χρηματοδότησης

Πηγή χρηματοδότησης: Δημόσια

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έργου: ευρώ 0.70 εκατ. (70 %)

Ο φορέας υλοποίησης έλαβε/υπέβαλε αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ/ΕΤΕπ σχετικά με το συγκεκριμένο έργο.

Δημοσίευση: 27/06/2018 | Τελευταία επικαιροποίηση: 02/08/2018

Η Επιτροπή δεν εγγυάται ούτε πιστοποιεί, ρητά ή σιωπηρά, ότι οι πληροφορίες για τα έργα δεν περιέχουν λάθη. Οι πληροφορίες για τα έργα παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση ή όρο ως προς την ακρίβειά τους.